7.3.2022

Omaan kotiin muuttovalmennuksen kautta

Rinnekoti järjestää kehitysvammaisille nuorille muuttovalmennusta, jonka tavoitteena on tarjota kotoa pois muuttaville nuorille valmiuksia itsenäisen elämän alkuun. Jyväskylään avautuva uusi asumisyksikkö Vehka tarjoaa asumisen tuen palveluita nuorille aikuisille, joista osa on aloittanut muuttovalmennuksen jo viime vuoden puolella.

Vehkan pihapiirissä on kuusi tukiasuntoa ja päärakennuksessa on lisää asuntoja tehostettua ympärivuorokautista tukea tarvitseville asukkaille. Asukasvalinnoista suurin osa on jo tehty ja loputkin valinnat vahvistuvat ihan näinä päivinä, Rinnekodin asiakkuussuunnittelija Maria Järkkälä kertoo. Asukkaat ovat hyvin monenlaisissa elämäntilanteissa ja tarvitsevat elämäänsä tukea yksilöllisesti.

“Olen niin innoissani meidän uusista asukkaista, siellä on huipputyyppejä! Uskon vahvasti, että nuoret tulevat hyvin juttuun keskenään ja kaverisuhteita syntyy”, Järkkälä kertoo innostusta peittelemättä.

Piirroskuva uudesta rakennuskokonaisuudesta.

Havainnekuva asumisen tuen palveluja tarjoavan Vehkan sisäpihasta.

Asiakkaiden kysymykset ovat vaikuttaneet muuttovalmennuksen sisältöön

Muuttajien ja heidän läheistensä odotuksia ja tarpeita kuunnellaan herkällä korvalla muuttovalmennusta suunniteltaessa. Nuoria mietityttää erityisesti, millaisia muut asukkaat ovat ja saavatko he ystäviä.

Järkkälä kertoo, että nuorilta tulee paljon kysymyksiä myös asumisen arkeen ja käytännön järjestelyihin liittyen: millaista tukea on saatavilla, mitä palveluita on lähellä, kulkeeko asunnolta busseja päivätoimintaan, miten ruokailut on järjestetty, saako muuttoon apua.

Muuttovalmennus pyrkii vastaamaan kaikkiin muuttajien kysymyksiin ja tarpeisiin. Se suunnitellaan räätälöidysti juuri tähän kohteeseen ja näille asukkaille Rinnekodin, kunnan sosiaalitoimen sekä muuttajien ja heidän läheistensä tiiviissä yhteistyössä.

Prosessi käynnistyy kunnan sosiaalitoimen tarvekartoituksella, jossa arvioidaan, millaisia asukkaita vammaispalveluiden piirissä on ilman asumispaikkaa ja millaisia palveluita uudessa yksikössä voidaan tarjota. Kun asukkaat on valittu, muuttovalmennuksen sisältöä aletaan suunnitella heidän tarpeidensa mukaan. Tässä mallissa etuna on, että palvelu voidaan suunnitella alusta alkaen asukkaiden yksilöllinen tuen tarve huomioiden ja kaikki osapuolet pääsevät mukaan suunnitteluun.

Tavoitteena helpottaa suurta elämänmuutosta

Valmennuksen tavoitteena on rakentaa luottamuksellista suhdetta asukkaisiin ja heidän läheisiinsä, jotka ovat suuren ja jännittävän elämänmuutoksen äärellä. Nuoret saavat valmennuksesta erilaisia valmiuksia itsenäiseen elämään ja heidän läheisensä luottamusta, että nuoren tarpeet otetaan huomioon ja hän saa tarvittavan tuen.

Kunnan näkökulmasta muuttovalmennuksen tavoitteena on myös auttaa tekemään monipuolisempi arvio asukkaan tuen tarpeesta ja sen vahvuudesta. Vammaispalveluiden sosiaalityöntekijät arvioivat, että muuttovalmennus tukee jokaisen asukkaan muuttoa, ja ovat mukana sen toteuttamisessa.

Henkilökohtaisia ja ryhmätapaamisia ennen ja jälkeen muuton

Muuttovalmennus koostuu neljästä tapaamisesta, joista ensimmäinen on henkilökohtainen tapaaminen muuttajan kotona tai vammaispalvelujen toimistolla ja loput kolme ryhmätapaamisia etänä ja paikan päällä Vehkassa. Tapaamiset on teemoitettu Rinnekodin arvojen mukaan: lähimmäisyys, asiantuntijuus ja hyvä elämä.

Ensimmäisessä tapaamisessa tutustutaan tuleviin asukkaisiin ja heidän läheisiinsä sekä keskustellaan avoimesti, millaisia arjen voimavaroja heillä on ja millaista tukea he tarvitsevat. Toisessa tapaamisessa esitellään Rinnekotia ja Vehkaa sekä avataan omaohjaajan roolia. Kolmas tapaaminen järjestetään paikan päällä Vehkassa ja siellä tutustutaan pienryhmissä asuntoihin ja yhteisiin tiloihin sekä keskustellaan käytännön asioista ja yhteisistä pelisäännöistä.

Viimeisessä ryhmätapaamisessa arvioidaan valmennuksen onnistumista ja se järjestetään keväämmällä Vehkassa, kun nuoret ovat asuneet kodeissaan jo muutaman kuukauden. Ryhmätapaamisissa käydään myös läpi vuokrasopimuksiin ja sosiaalietuuksiin liittyviä asioita, joihin saa tarvittaessa yksilöllistä apua.

Tavoitteena itsenäinen, oman näköinen elämä

Muuttovalmennus pyrkii ottamaan kokonaisvaltaisesti huomioon asukkaiden yksilölliset elämäntilanteet ja tarpeet. Järkkälä kiittelee tiivistä yhteistyötä kunnan vammaispalveluiden kanssa.

“Kun kyseessä on uusi yksikkö, parasta on, että palvelut voidaan suunnitella yhdessä ja alusta alkaen asukkaiden tarpeiden mukaan. Tavoitteena on, että Vehkan asukkaat elävät kukin itsenäistyvää, oman näköistä elämää.”

Teksti: Arna Grym

Otteita asiakkaiden muuttovalmennuspalautteista

”Vehkan muuttovalmennuksen palaveri oli antoisa. Saimme valita mieleisen asunnon ja tuttu kaveri valitsi viereisen. Vähän jännittää, että miten hyvin äänet kuuluvat erityisesti öisin, jos naapuri vaikka valvoo pidempään.”

”Mukava muuttaa uuteen kotiin. Sähkärillä täällä on tosi hyvä liikkua.”

”Muuttovalmennuksen tärkeintä antia oli uuteen kotiin tutustuminen ja se, että sai vastaukset mieltä askarruttaviin kysymyksiin.”

Aiheeseen liittyvät