14.4.2022

Omaistyytyväisyyskyselyn tuloksissa huokuu lämmin kiitos henkilöstölle

Rinnekoti kartoitti alkuvuodesta 2022 omaisten tyytyväisyyttä läheisensä saamiin palveluihin. Sähköiset omaiskyselyt oli suunnattu henkilöille, joiden läheinen saa asumisen tuen, työllistymisen ja osallisuuden tai lapsi- ja perhepalveluita Rinnekodista. Vastauksia saimme yli 180 henkilöltä.

Kyselyn mukaan Rinnekodin asiakkaiden omaisten tyytyväisyys palveluihin oli hyvällä tasolla, sillä ’Suosittelisitko palvelua ystävällesi’ -kysymyksen keskiarvoksi saatiin 8,27/10. Koko kyselyn kysymysten kokonaiskeskiarvo oli 4,08/5.

Parhaimman tuloksen saivat ’Läheistäni kohdellaan hyvin’ -kysymys arvosanalla 4,48/5 sekä ’Läheiseni kokee olonsa turvalliseksi’ arvosanalla 4,40/5.

Muilla osa-alueilla tulokset olivat myös hyviä, esimerkiksi ’Läheiseni itsemääräämisoikeus toteutuu’ sai arvosanan 4,30/5, ’Yhteistyö työntekijöiden kanssa on sujuvaa’ 4,35/5, ’Yksikössä on hyvä tunnelma’ 4,12/5 ja ’Läheiseni tulee ymmärretyksi’ 4,10/5.

Eniten kehitettävää toivottiin läheistä koskevien asioiden viestimisestä sopimiseen, läheisen mahdollisimman omatoimisen arjen tukemiseen sekä tilojen viihtyisyyteen. Nämä saivat arvosanaksi noin 4/5.

Vapaassa palautteessa kiitosta saivat erityisesti ystävällinen ja ammattitaitoinen henkilöstömme.

Kiitokset ja arvostukset henkilökunnalle, joka tekee vaativaa ja arvokkainta työtä ikinä, päivästä toiseen väsymättä.

Kiitos hyvästä huolenpidosta ja yhteistyöstä. Parempaa ei voisi lapselleen toivoa.

Rinnekoti on aktiivisesti järjestänyt vapaa-ajan toimintaa asukkaalle. Siitä kiitos!

Suuri kiitos teille <3 Elämämme muuttui täysin, kun poika pääsi teille asumaan. Oikeastaan kaikki vuosikausien suuri pelko ja äidinkin jatkuva huoli helpottuivat aika nopeasti.

Olen erittäin kiitollinen ja onnellinen, että poikani sai juuri tämän asuinpaikan. Luotan teihin niin paljon.

Toiminta vaikuttaa hyvältä. Läheinen, joka käy toiminnassa, vaikuttaa menevän sinne mielellään. Siitä päätellen siellä toimiminen on hänelle varmastikin mielekästä.

Lapseni on hyvin tyytyväinen, hänelle tärkeä paikka ja hän on ylpeä omista hommistaan ja hänelle on löydetty yksilölliset hänen taitojaan hyödyntävät hieman erilaisimmat työt. Myös kuntouttava puoli osataan ottaa mukaan arkeen. On myös löydetty hänelle oma työnurkkaus, joka on toimiva. Ollaan joustavia ja saadaan arki sujumaan.

Tulokset käydään läpi jokaisessa palvelussa erikseen, ja tulosten perusteella kehitämme toimintaamme edelleen. Lämpimät kiitokset vielä kaikille kyselyyn osallistuneille omaisille!

Aiheeseen liittyvät