4.6.2020

Oppilaitosyhteistyöllä lisää hyvinvointia ja osallisuutta

Asumisen tuen yksikkö Seppola osallistui Laurea-ammattikorkeakoulun sairaanhoitajaopiskelijoiden järjestämään yhteistyöprojektiin huhti- ja toukokuun aikana. Projektin tavoitteena oli suunnitella ja toteuttaa toimintaa, joka tukee haavoittuvien asiakasryhmien hyvinvointia ja osallisuutta.

Nainen kyykistyneenä ulkona ihailemaan hihnassa olevaa valkoista koiraa

Tavoite oli toteuttaa projekti mahdollisimman asiakaslähtöisesti ja osallistavasti. Lisäksi koronatilanteen takia jouduttiin miettimään, kuinka projekti olisi hyvä konkreettisesti järjestää.

– Yhdessä päädyimme etälähetyksiin, joihin osallistui muutama asiakas yksiköstämme. Aihealueet valittiin asiakkaille tehdyn kyselyn perusteella, Seppolan palveluyksikön johtaja Riitta Duganoff kertoo.

Kyselyn perusteella opiskelijat päätyivät pitämään eläintietovisan sekä rentoutus- ja piirustushetken. Opiskelijat kävivät vielä projektin päätteeksi tapaamassa asiakkaita Seppolassa. Tapaaminen oli ulkona järjestetty, annettujen suoja- ja turvallisuusohjeiden mukaisesti.

Kokemuksena etäyhteyden käyttö virikkeiden järjestämisessä oli positiivinen ja ideoinnin rajana on vain kekseliäisyys sekä luovuus.

– Olemme saaneet kokea hienoja hetkiä ja kohtaamisia Seppolan asukkaiden kanssa. Kiitos yhteistyöstä!, Seppolasta viestitään.

Aiheeseen liittyvät