AJANKOHTAISTA BLOGIT OTA YHTEYTTÄ ANNA PALAUTETTA

Tietopyyntö

Rinnekodissa kunnioitamme asiakkaittemme itsemääräämisoikeutta ja tuemme itsenäiseen päätöksentekoon myös tietopyynnöissä. Luovutamme ensisijaisesti asiakas- ja potilastietoja asiakkaan suostumuksella. Mikäli asiakas ei ikänsä puolesta tai muusta syystä pysty tekemään päätöksiä omasta elämästään luovutamme tietoja hänen lailliselle edustajalle tai tarvittaessa lakiin vedoten (HeTiL 523/1999, PotL 785/1992 ja Asiakaslaki 812/2000, Rikoslaki 39/1889).

Tietopyynnön tekeminen

Sosiaalihuollon rekisterin tietopyynnöissä ota yhteyttä oman kotikuntasi sosiaalitoimeen. Kotikuntasi on sosiaalihuollon palveluiden järjestämisvastuussa ja he neuvovat sinua miten tietopyyntö tehdään.

Potilasrekisterin tietopyynnöissä (terveystiedot, kuten lääkärin tekstit) voit täyttää alla olevan lomakkeen ja toimittaa se Rinnekodin tietopalveluun.

> Tietopyyntölomake (pdf)

> Tietopyyntölomake (word)

 

Jos et ole varma miten tulisi toimia, voit aina kysyä neuvoa Rinnekoti-Säätiön tietopalvelusta.

Postiosoite: Rinnekoti-Säätiö, Tietopalvelu, Rinnekodintie 10, 02980 Espoo

Tiedustelut : tietopalvelu@rinnekoti.fi  (Tietosuojavaatimusten vuoksi asiakas- ja potilastietoja ei käsitellä sähköpostilla)

Fax: potilasrekisteri 09 8551 400 (terveystiedot); sosiaalirekisteri 09 8551 240

 

Mitkä ovat oikeutesi

Sinulla on oikeus tietää, mitä henkilökohtaisia tietoja Rinnekoti-Säätiöllä on sinusta. Sinulla on oikeus lain sallimissa puitteissa vaatia virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon korjaamista tai poistamista. Voit myös kieltää Rinnekoti-Säätiötä käsittelemästä itseäsi koskevia tietoja sellaista käyttötarkoitusta varten, jonka tietojen keräämistä tai käsittelyä ei säädellä lainsäädännöllä, viranomaisohjeistuksella tai palveluiden järjestämisvelvollisten Rinnekoti-Säätiölle antamilla ohjeilla.

 

Henkilörekisterit

Rinnekodin tarjoamat sosiaalihuollon palvelut ovat pääosin toimeksiantosopimuksilla kuntien tai kuntayhtymien kanssa. Tällöin rekisterinpitäjänä toimii kunta tai kuntayhtymä, joka päättää kaikesta tietojen luovutuksesta myös, kun tilaajalla on tietopyyntöön lakisääteinen peruste.

Rinnekodin tarjoamien terveyspalveluiden tiedoista muodostuu potilasrekisteri. Potilasrekisterin teknisenä rekisterinpitäjänä toimii Rinnekoti, joka päättää kaikesta tietojen luovutuksesta myös, kun tilaajalla on tietopyyntöön lakisääteinen peruste.

 

Tietosuoja

Rinnekodissa noudatamme toiminnassamme tavanomaisia sosiaali- ja terveysalan tietosuoja- ja tietoturvallisuuskäytäntöjä sekä voimassa olevaa lainsäädäntöä. Tietoturvalla tarkoitetaan tietojen, järjestelmien, palveluiden ja tietoliikenteen asianmukaista suojaamista. Henkilökuntaamme sitoo salassapito ja vaitiolovelvollisuus ja he käsittelevät henkilötietoja vain asiakas-/potilassuhteen hoitamiseen ja vain siinä laajuudessa, kuin asian hoitaminen ja työtehtävät edellyttävät. Luottamuksellisuus säilyy myös asiakas-/hoitosuhteen loputtua.

Tietosuojavastaava

Rinnekodin tietosuojavastavana sinua palvelee Taina Kanninen, tietosuojavastaava@rinnekoti.fi

puh: 044 776 4405