17.3.2020

Palveluntuottajan tulee olla luottamuksen arvoinen

Yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajan velvollisuus on tuottaa huolellisesti ja ammattitaitoisesti juuri sitä palvelua, josta toimintaan myönnetyssä luvassa ja palvelua ostavan kunnan kanssa tehdyissä sopimuksissa on sovittu. Palveluamme ja sen laatua määrittävät lainsäädäntö, laatusuositukset ja viranomaisten määräykset. Näiden lisäksi meillä on omia laatutavoitteita tarjoamallemme palvelulle ja sen sisällölle.

Rinnekoti on saanut jo useana vuonna SHQS-laatusertifikaatin, joka on ulkopuolisen auditoijan Labquality Oy:n myöntämä. Sen lisäksi palvelun laadun omavalvonta on tärkeä työkalu palvelun laadun ja asiakasturvallisuuden varmistamisessa.  Myös Valviran ohjeen mukaan palveluntuottajan tulee valvoa itse palvelutoimintaansa ja sitä, että palvelulle asetetut lainsäädännön, valvontaohjelmien ja laatusuositusten edellyttämät sekä palveluntuottajan itse sekä asiakkaiden toiminnalle asettamat laatuvaatimukset toteutuvat. Omavalvonnalla pyritään vähentämään ja ennaltaehkäisemään valvontaviranomaisten tarvetta puuttua yksikön toimintaan jälkikäteen. Omavalvonta on siis jatkuva prosessi ja siihen osallistuu kunkin toimintayksikön koko henkilökunta.

”Omavalvontasuunnitelma on käytännönläheinen työkalu asiakastyöhön ja sen kehittämiseen. Omavalvonnan tavoitteena on tunnistaa mahdolliset asiakkaan arjessa esiin tulevat epäkohdat ja riskiä aiheuttavat tilanteet sekä näiden ehkäiseminen ja korjaaminen”, kertoo asiakkuus- ja myyntijohtaja Jaana Laaksonen. Toisaalta pitää muistaa, että jokaisen asiakkaan palvelutarpeet ovat yksilölliset ja eri kunnat ostavat asiakkailleen erilaisia palveluja, eli omavalvontasuunnitelma ei ota kantaa näihin”, jatkaa Laaksonen.

Omavalvonta on Rinnekodilla osa laajempaa laadunhallintaa ja myös palvelun laadun kehittämisen ja varmistamisen työkalu. Sosiaalipalveluissa asiakasturvallisuus, palvelun oikea-aikaisuus ja sujuvuus sekä asiakkaan kohtaaminen ovat keskeisiä laadun ulottuvuuksia. Omavalvontasuunnitelma sisältääkin tietoa asiakkaan asemasta ja oikeuksista, omavalvonnan toteuttamista koskevista toimintaohjeista, sekä asiakasturvallisuutta, palvelun sisältöä ja prosesseja koskevista laatuvaatimuksista ja toimintaa ohjaavista menettelyohjeista. Omavalvontasuunnitelmat päivitetään toimintayksikön tilanteen muuttuessa ja vähintään vuosittain. Suunnitelmat ovat esillä jokaisessa toimintayksikössämme.

Osana omavalvontasuunnitelman seurantaa, keräämme asiakaspalautetta jatkuvasti sekä säännöllisinä otantoina. Asiakaspalautteen keräämisen tavoitteena on selvittää asiakkaiden ja heidän läheistensä sekä kunta-asiakkaiden näkemyksiä, miten toimintamme vastaa tarpeita ja toiveita.

 

Aiheeseen liittyvät