17.9.2020

Palvelut lapselle oikeassa paikassa, oikeaan aikaan

Huolellisuus ja suunnitelmallisuus korostuvat erityislapsen- tai nuoren tullessa osaksi palveluitamme. Lapsen edunmukaisuutta on, että suunniteltu palvelu lapselle on riittävää, oikea-aikaista ja toteutuu oikeassa paikassa. On tärkeää, että lapsen ja vanhempien väliset siteet säilyvät vahvoina, vaikka lapsi ei enää kotona asuisikaan.

Rinnekoti tarjoaa sekä lyhytaikaista että pitkäaikaista asumista erityislapsille ja -nuorille. Asiakkuussuunnittelija Heidi Iivari työskentelee lapsi- ja perhepalveluiden yksiköiden parissa ja tietää, miten tärkeä suunnitteluvaihe palveluihin tulemisessa on.

– Suunnittelu lähtee lapsen ja perheen tarpeista. Siitä, mikä on heidän tukemisekseen parasta juuri sillä hetkellä. Suunnittelussa teemme tiivistä yhteistyötä kunnan kanssa, jota kautta asiakkaatkin meille tulevat, Iivari toteaa.

Palvelua toteuttava toimintayksikkö linkittyy varhaisessa vaiheessa mukaan suunnitteluun. Pienryhmäkoti Viikarin ja Juniori-Viikarin palveluyksikön johtaja Mari Lipponen kertoo vanhempien tulevan mielellään tutustumaan yksikköön ennen muuttoa.

– Vanhemmat haluavat tietää, millainen yksikkö on ja millaista arkea siellä eletään. Näin varmistutaan siitä, että yksikkö ja sen tarjoama palvelu lapselle on omalle lapselle se sopivin. Lapsen ja nuoren päivään mahtuu monia eri elementtejä kuten esimerkiksi koulu ja harrastukset. Nämä kaikki otetaan huomioon ja mahdollistetaan lapsille ja nuorille ihan normaalisti, Lipponen kertoo.

– Kun opimme tuntemaan lapsen ja nuoren, myös herkkyys tunnistaa heidän tarpeensa ja erityisesti muutokset niissä kasvaa. Jos esimerkiksi lyhytaikainen palvelu ei riitäkään, pohditaan siirtymistä pitkäaikaiseen asumispalveluun. Se on iso päätös ja muutoskin perheelle, mikä aiheuttaa monenlaisia tunteita. Kuljemme siinäkin perheen rinnalla, Lipponen jatkaa.

Lapsen jälkeen tärkeimmät henkilöt ovat hänen läheiset

Rinnekodilla on 14 lapsi- ja perhepalveluiden yksikköä Uudellamaalla ja Päijät-Hämeessä. Syksyllä aukeaa kaksi uutta yksikköä Vaasaan. Laajentumisen taustalla on tahtotila tuoda lapsi- ja perhepalveluita lähemmäs perheitä.

– Haluamme, että lapsi ja nuori voisi asua lähellä läheisiään. Fyysisen etäisyyden ollessa kovin pitkä, on haastavaa ylläpitää lapsen ja vanhempien hyvää ja toimivaa suhdetta, asiakkuus- ja myyntijohtaja Jaana Laaksonen toteaa.

Myös Mari Lipponen haluaa omissa yksiköissään ylläpitää lasten ja nuorten sekä heidän läheisiensä yhteyttä. Jokaisella lapsella on kaksi omaohjaajaa, jotka toimivat muita ohjaajia tiiviimmin vanhempien kanssa yhteistyössä. Pienryhmäkotiin vanhemmat ja sisarukset voivat tulla vierailulle milloin tahansa.

– Vanhemmat voivat olla kuin kotonaan meillä. Juhlimme merkkipäiviä ja monia muitakin hetkiä yhdessä. Arkisempia juttuja on jokailtaiset puhelut vanhemmille, jossa lapset kertovat päivän kuulumisiaan. Kevään aikana opettelimme videopuheluita ja niistä on nyt tullut monelle rutiini, Lipponen kertoo.

 

Aiheeseen liittyvät