AJANKOHTAISTA BLOGIT OTA YHTEYTTÄ ANNA PALAUTETTA

Henkilökohtainen budjetti

Valinnanvapauden ja itsemääräämisoikeuden tueksi

Jatkuvaa ja monipuolista apua tarvitsevalle henkilölle voidaan myöntää henkilökohtainen budjetti. Se on käytännössä rahasumma, jonka kunta sitoutuu korvaamaan kokonaisuudessaan kyseisen henkilön palveluista niiden tarjoajalle.  Henkilökohtainen budjetti on asiakkaan valinnanvapautta ja itsemääräämisoikeutta tukeva palvelujen järjestämisen malli.  Asiakas valitsee itse, mihin palveluihin hän haluaa rahasumman käyttää ja keneltä palveluntarjoajalta hän hakee palvelut.

Rinnekoti on mukana Keski-Uudenmaan kuntien alueella käynnissä olevassa henkilökohtaisen budjetoinnin kokeilussa. Henkilökohtaisen budjetoinnin mallilla palveluistamme ovat tarjolla: 1) neuropsykiatrinen valmennus, 2) osallisuutta edistävät ryhmät, 3) liikkuvat palvelut, 4) työhön valmennus sekä 5) työllistymistä edistävä toiminta.

Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmennus eli Nepsy

Ratkaisukeskeinen valmennus on tarkoitettu sinulle, jolla on oman toiminnanohjauksen vaikeuksia sekä haasteita arjen- ja elämänhallinnan taidoissa. Tavoitteena on, että saat välineitä omien vahvuuksien ja voimavarojen hyödyntämiseen elämänhallinnan ja arjen sujuvuuden edistämiseksi. Tavoitteesi voivat liittyä

 • Itsestä huolehtimiseen: uni, vuorokausirytmi, ruokailu, peseytyminen, pukeutuminen, rentoutuminen, liikunta ja eri toimintaympäristöissä liikkuminen.
 • Itsetuntemukseen ja vuorovaikutukseen: vuorovaikutustaidot ja tunteiden tunnistaminen, itseilmaisu, omien voimavarojen tunnistaminen ja avun pyytäminen.
 • Arjenhallintaan: päivärytmi, aikataulut, siirtymätilanteet ja asiointi.
 • Vapaa-aikaan: harrastukset ja ystävyyssuhteet.

Nepsy-valmennus on valmennusprosessi, jossa on vähintään 5 tapaamista. Tapaamisten määrä sovitaan yksilöllisesti. Tapaamisten sisällöt:
1. Ensimmäinen tapaamisella tutustutaan ja tehdään sopimus valmennuksesta
2. Toisella tapaamisella asetat tavoitteesi ja aloitetaan työskentely tavoitteidesi saavuttamiseksi. 
3. ja 4. tapaamisella jatkat työskentelyä tavoitteidesi saavuttamiseksi.
5.  Viimeisellä tapaamiskerralla tehdään yhdessä arvio tavoitteiden saavuttamisesta. 

Esimerkki 1. 
Mikko on saanut palautetta lähipiiriltään impulsiivisesta käytöksestään. Suuttuessaan Mikko ei kykene säätelemään käytöstään ja tämä vaikuttaa negatiivisesti hänen sukulais- ja kaverisuhteisiinsa. Mikko haluaa asiaan muutosta ja hakeutuu Nepsy-valmennukseen. Ensimmäisellä tapaamisella Mikko tutustuu valmentajaan ja pohtii tavoitteitaan. Toisella tapaamisella Mikko asettaa tavoitteekseen sen, että hän haluaa löytää keinoja säädellä käytöstään, kun suuttuu. Mikko ja valmentaja tapaavat 8 kertaa ja jokainen valmennuskerta kestää yhden tunnin. Valmennuksessa käytetään apuna esim. mielialajanaa, itsearviointia ja motivoivaa haastattelua. Valmennuksen lopussa Mikko arvioi valmentajan kanssa tavoitteiden saavuttamista. Nepsy-valmennuksessa Mikko on löytänyt keinoja ja valmiuksia hillitä impulsiivista käytöstään. Mikon mielikuva itsestään on muuttunut positiivisemmaksi.

Esimerkki 2.
Annika on jo pidemmän aikaa tuntenut mielialansa matalaksi. Ajoittain olo on niin vetämätön, ettei Annika jaksa lähteä kouluun. Ensimmäisellä kerralla Annika tutustuu valmentajaan ja pohtii tavoitteitaan. Annika pitää koulusta ja haluaa käydä koulun loppuun. Toisella tapaamisella Annika asettaa koulunkäynnin tavoitteekseen. Annika tapaa valmentajaa 6 kertaa. Valmennuksessa käytetään apuna mm. positiivisuuspäiväkirjaa, tarkentavia kysymyksiä, kalenteria ja voimavarapäiväkirjaa. Valmennuskertojen lopussa Annika arvioi tavoitteiden saavuttamista. Annika lähtee useimmiten kouluun, saa omaa aikaa ja kokee mielialansa paremmaksi. Onnistumisen kokemukset ovat lisänneet Annikan opiskelumotivaatiota.

Valmentaja on aina sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilainen, jolla on koulutus neuropsykologiseen valmentamiseen.
Palvelu on yksilövalmennusta, joka toteutetaan maanantaista perjantaihin klo 7-17 välillä.

Toimintayksiköt
•    Porvoon toimintayksiköstä liikutaan Porvoon, Mäntsälän, Pornaisten ja Sipoon alueilla.
•    Keravan toimintayksiköstä liikutaan Järvenpään, Nurmijärven, Pornaisten, Tuusulan ja Sipoon alueilla.
•    Espoon toimintayksiköstä liikutaan Nurmijärven, Lohjan ja Järvenpään alueille.
•    Helsingin toimipisteestä liikutaan Lohjan, Sipoon sekä Tuusulan alueille.

Yhteystiedot    
Anna Eskola, puh. 044 738 7027

 

Osallisuutta edistävä päivätoiminta

Nämä ryhmät sopivat sinulle, joka tarvitset tukea liikunta- tai kehitysvamman takia. Myös aistivammat, neuropsykiatriset oireyhtymät tai mielenterveydelliset syyt perustelevat päivätoiminnan tarvetta.

Päivätoiminnan sisältö ja päivän pituus suunnitellaan kanssasi. Sinulle tehdään yksilöllinen palvelujen toteuttamisen suunnitelma, jossa ohjauksen ja tuen tarvetta sekä tavoitteita ja toiveita mietitään yhdessä kanssasi. Tarjolla on mm. kokki-, musiikki- ja aisti-kommunikaatioryhmiä sekä erilaisia liikunta-, fysioterapia- ja rentoutusryhmiä. 

 • Päiviin sisältyy esimerkiksi ulkoilua, kaupassa ja muualla lähiympäristössä asiointia sekä kulttuurikäyntejä ja asiakaskokouksia.
 • Toiminnallisissa ryhmissä harjoitellaan arjen tärkeitä taitoja, kuten mielipiteiden ja tunteiden ilmaisua sekä mielikuvittelua ja kommunikaatiota. Pääset myös harjoittelemaan erilaisia kodinhoidollisia tehtäviä. 
 • Elämykselliset ryhmät tarjoavat monipuolisesti erilaisia aistikokemuksia. Esimerkiksi aistimatkalla Alaskaan voidaan tunnustella kylmää lunta, lämmitellä teellä ja villasukilla sekä ihmetellä videotykillä heijastettua seinänkokoista kuvamaailmaa jäälautoista.
 • Sinua tuetaan tekemään valintoja käyttämällä erilaisia kommunikointikeinoja, kuten selkokieltä, kuvakommunikaatiota, strukturoitua päiväohjelmaa sekä tabletin kommunikointisovelluksia. Pääset vaikuttamaan toiminnan sisältöihin myös päivittäin aamuinfossa sekä asiakaskokouksissa. 

Jos tarvitset henkilökohtaista avustusta, voit osallistua ryhmään oman henkilökohtaisen avustajasi kanssa. 

Toiminta-aika ja -päivät suunnitellaan sinun henkilökohtaisten tarpeidesi mukaan maanantaista perjantaihin, 3-6 tuntia/päivä, klo 8 -16 välillä.

Ryhmät kokoontuvat

 • Toimintakeskus Tarmola, Teollisuustie 12, 06150 Porvoo
 • Toimintakeskus Jaakkola, Santaniitynkatu 6, 04250 Kerava
 • Toimintakeskus Martti, Rinnekodintie 14, 02980 Espoo
 • Toimintakeskus Nyyttipuisto, Alppikylänkatu 22-24, 00880 Helsinki
 • Toimintakeskus Kartanonhaka, Tenholantie 10, 00280 Helsinki

Yhteystiedot    
Anna Eskola puh. 044 738 7027
Satu Granberg puh. 050 453 4525
 

Ryhmätoiminta 

Ryhmätoiminta sopii sinulle, joka haluat tiettyjä toiminnan sisältöjä muutaman tunnin viikossa. Toiminta toteutuu pienryhmä- tai ryhmätoimintana. Mikäli tarvitset osallistumiseen tukea ja apua, voit ottaa mukaasi henkilökohtaisen avustajan tai tukihenkilön.
Toiminnan sisältöjen suunnittelussa hyödynnetään pedagogista ja moniammatillista osaamista. Yksiköissämme on viikoittain kymmeniä erilaisia ryhmiä, joista voit valita sinun mielenkiinnon kohteisiisi, aikatauluusi, toimintakykyysi ja sijaintiisi sopivan. Tässä muutama esimerkki, minkälaisia ryhmiä on tarjolla.

Monipuolisissa aistiryhmissä vain mielikuvitus on rajana. Niissä voidaan seikkailla ympäri maailmaa ja tehdä aistimatka vaikkapa Intian basaariin tai suomalaiseen metsään. Toimintaympäristö muokkaantuu valoin ja videoin ja eri aistikanavat virittyvät, kun teemaan sopivat tuoksut, maut, äänet ja tuntemukset tukevat kokonaisvaltaista elämystä. Ryhmän ohjaajilla on erityistä multisensorista osaamista, jota he hyödyntävät suunnitellessaan monipuolisia aistimatkoja.

Liikuntaryhmässä pidetään hauskaa! Ryhmissä kokeillaan erilaisia pelejä, lajeja ja liikuntavälineitä ja mietitään jokaiselle henkilökohtainen tapa osallistua. Liikuntaryhmässä harjoitetaan esimerkiksi tasapainoa, kehonhahmotusta ja niin motorisia kuin sosiaalisiakin taitoja. Ryhmässä haastetaan kokeilemaan uutta ja mahdollistetaan positiiviset liikuntakokemukset kaikille.

Kirjallisuus- ja kulttuuriryhmässä tutustutaan erilaisiin kirjallisuuden tyylisuuntauksiin lukemalla yhdessä erilaisia kirjoja. Käymme yhdessä kirjastossa, tutustumassa erilaisiin kulttuuritapahtumiin sekä eri kielten maailmoihin. Osallistumme joka vuosi Maailma kylässä -tapahtumaan sekä teemme yhteistyötä Emma-museon kanssa.

Hyvinvointiryhmässä tuetaan toisiamme terveellisiin elämäntapoihin. Ryhmässä keskustellaan ruokavaliosta ja liikunnan merkityksestä sekä vaihdetaan kokemuksia ja vinkkejä. Joka tapaamisessa myös joko venytellään tai liikutaan.

Palvelu on ryhmämuotoista toimintaa, joka toteutetaan maanantaista perjantaihin klo 9-15 välillä.

Palvelua tuotetaan Porvoossa, Keravalla, Espoossa ja Helsingissä:

 • Toimintakeskus Tarmola, Teollisuustie 12 B, 06150 Porvoo
 • Toimintakeskus Jaakkola, Santaniitynkatu 6, 04250 Kerava
 • Toimintakeskus Martti, Rinnekodintie 14, 02980 Espoo
 • Toimintakeskus Meripihka, Pasilanraitio 4, 00240 Helsinki
 • Toimintakeskus Kippari ja Poiju, Kutomotie 8 A, 00380 Helsinki
 • Kornetin työhönvalmennus, Kornetintie 8, 00380 Helsinki
 • Toimintakeskus Nyyttipuisto, Alppikylänkatu 22-24, 00880 Helsinki
 • Toimintakeskus Kartanonhaka, Tenholantie 10, 00280 Helsinki

Yhteystiedot    
Anna Eskola puh. 044 738 7027
Satu Granberg puh. 050 453 4525

 

Liikkuvat palvelut 

Liikkuvat palvelut tarjoaa räätälöityjä palveluita yksilöllisiin tarpeisiin. Palvelut liikkuvat siellä missä sinäkin; kotona, lähiympäristössä, erilaisissa kulttuuri-, liikunta- ja vapaa-ajan tapahtumissa, ryhmissä ja ympäristöissä. Palvelut räätälöidään sinun aikataulujesi mukaan ja ne ovat muiden palveluittesi lisänä.

Toiminta suunnitellaan kanssasi. Sinulle tehdään yksilöllinen palvelujen toteuttamisen suunnitelma, jossa ohjauksen ja tuen tarvetta sekä tavoitteita ja toiveita mietitään yhdessä kanssasi. Voit esimerkiksi valita viikkoosi osallisuutta edistävän toiminnan lisäksi liikkuvia palveluita.

Esimerkki palveluiden räätälöimisestä:
Milla käyttää liikkuvia palveluita. Hänen on ollut vaikea ylläpitää päivärytmiään ja hän haluaa tukea aamuisin, jotta päivä lähtisi paremmin käyntiin. Kotona Milla haluaa harjoitella itsenäistä kahvin- ja puuronkeittoa. Ohjaajan kanssa on tehty yhdessä kuvalliset työohjeet, joiden mukaan eri työvaiheiden järjestys on helpompi hahmottaa. Kirjastossa kokoontuu lukupiiri, mutta osallistumiseen tarvitaan ohjaajan tukea. Sosiaalisen tarinan avulla osallistumisen kynnys helpottuu. Tavoitteena on, että parin kuukauden päästä osallistuminen onnistuisi jo ilman ohjaajan läsnäoloa. Lounaaksi Milla tykkää syödä päivittäin hampurilaisia, mutta nyt hän on päättänyt harjoitella monipuolisempaa ruokavaliota. Ohjaajan kanssa tutkitaan lähiympäristön erilaisia lounasvaihtoehtoja, vertaillaan lounaslistoja- ja hintoja, käydään kokeilemassa eri paikkoja sekä harjoitellaan niissä asioimista. 

Ohjaajana toimii aina sosiaali- tai terveysalan ammattihenkilö.

Palvelu on yksilöohjausta ja tapahtuu maanantaista perjantaihin klo 7-17 välillä.

Toimintayksiköt

 • Porvoon toimintayksiköstä liikutaan Porvoon, Mäntsälän, Pornaisten ja Sipoon alueilla.
 • Keravan toimintayksiköstä liikutaan Järvenpään, Nurmijärven, Pornaisten, Tuusulan ja Sipoon alueilla.
 • Espoon toimintayksiköstä liikutaan Nurmijärven, Lohjan ja Järvenpään alueilla.
 • Helsingin toimipisteestä liikutaan Lohjan, Sipoon sekä Tuusulan alueilla.

 Liikkuvat palvelut tuodaan nimensä mukaisesti sinne, missä sinä liikut!

Yhteystiedot    
Anna Eskola puh. 044 738 7027
Satu Granberg puh. 050 453 4525
 

Työhönvalmennus henkilökohtaisena valmennuksena

Henkilökohtainen työhönvalmennus on tarkoitettu sinulle, joka olet käynyt ryhmämuotoisen työhönvalmennuksen ja olet siirtymässä työhönvalmennuksesta työharjoitteluun, avoimille työmarkkinoille tai opintojen pariin. Tämä palvelu voidaan järjestää myös ryhmämuotoisen työhönvalmennuksen rinnalle. 
Palvelun sisältö:

 • Saat työhönvalmentajan yksilöllisen tuen ja ohjauksen työ- tai opintopaikkaan hakeutumisessa.
 • Sinua avustetaan työ- tai opintopaikan hakuun liittyvissä tehtävissä ja asioissa.
 • Palvelu voi olla myös työpaikalla tapahtuvaa tukemista työharjoittelun tai -suhteen alkuvaiheessa. Tarkoitus on varmentaa työn jatkuvuus madaltamalla sinun työllistymisen alkuvaiheessa kohtaamiasi haasteita. Tämä voi tapahtua esimerkiksi työympäristöä muokkaamalla ja jakamalla työkokonaisuudet lukuisiksi yksinkertaisiksi työtehtäviksi. 
 • Työvalmentajan tuki on tarpeen, kun sinun omassa elämässäsi sekä työyhteisössä tapahtuu muutoksia.

Työhönvalmentajaa voi kuvata ”sparraajaksi”. Hän on taustalla ja varmistaa, että sinä noudatat työpaikan toimintatapoja sekä selviydyt työstäsi toivotulla tavalla. Työhönvalmentajan tuella voidaan esimerkiksi

 • päivittää työllistymissuunnitelmasi TE-toimistossa.
 • tehdä/päivittää kanssasi CV sekä avoin työhakemus.
 • hakea kanssasi töitä.
 • käydä kanssasi haastattelussa/ haastatteluissa, joihin myös valmistaudutaan valmentajan tuella.
 • ohjata sinut työkokeilun kautta palkkatuettuun työhön.
 • auttaa ja neuvoa sinua työkokeilu- ja palkkatukihakemuksessa. Tarvittaessa voidaan neuvoa myös työnantajaasi.
 • työpaikalla valmentaja toimii sinun ”tulkkina” eli varmistaa, että ymmärrät annetut ohjeet.
 • tarvittaessa räätälöidä työnantajan kanssa työnkuva sellaiseksi, että sinä selviydyt työstä, eli työ pilkotaan sopiviin kokonaisuuksiin.

Palvelu on yksilövalmennusta. Palvelua tuotetaan Uudellamaalla maanantaista perjantaihin klo 8.00-21.00 ja lauantaisin klo 6.00-20.00 välillä.

Yhteystiedot    
Anna Eskola puh. 044 738 7027
Satu Granberg puh. 050 453 4525
 

Työhönvalmennus ryhmässä

Työhönvalmentaja tukee sinua löytämään työ- ja toimintakykyäsi vastaavaa työtä. 

Työhönvalmennuksen tavoitteena on saattaa sinut yksilöllisesti tuettuun palkkatyöhön, työkokeiluun tai opiskelemaan sinun omien kykyjesi ja taitojesi mukaan. Harjoittelet mm. työelämän pelisääntöjä, kommunikaatio- ja vuorovaikutustaitoja sekä erilaisia työtehtäviä ryhmässä. Ryhmävalmennus voi sisältää sinun taitojesi ja mielenkiinnonkohteittesi myötä myös pienryhmä-, pari- sekä yksilötyöskentelyä.

Yksilö- ja parityönä harjoitellaan erilaisia työtehtäviä Kornetissa ja lähiympäristön yrityksissä. 
Esimerkiksi:

 • keittiötyöt: Kornetissa on mahdollista harjoitella tiskausta ja ruuan esille laittoa. Ravintola Pitskun kanttiinissa on räätälöityjä ja pilkottuja lounasravintolan töitä, kuten pöytien siistiminen ja vesikannujen täyttö. Tarjolla on myös vaativampaa työtä, kuten lounastiskien hoitoa.
 • hyllytystyöt: Pitäjänmäen S-marketissa voi harjoitella tuotteiden järjestelyä ja hyllytystä työhönvalmentajan tuella. 

Asiakkaiden kommentteja:
”Kornetti on hyvä paikka työhönvalmennukselle.” 
”Jos haaveilee töistä, niin tämä on hyvä paikka siihen.” 
”Kornetin työhönvalmennuksessa on mukava ilmapiiri.” 
”Kaikkien kanssa tulee hyvin toimeen.”

Palvelua tuotetaan Helsingissä: Kornetin työhönvalmennus, Kornetintie 8, 00380 Helsinki

Yhteystiedot    
Anna Eskola puh. 044 738 7027
Satu Granberg puh. 050 453 4525
 

Työllistymistä edistävä toiminta 

Tämä toiminta soveltuu sinulle, joka haluat työskennellä ryhmässä, vahvistaa osaamistasi ja oppia uusia taitoja. Sinun omat voimavarasi, kiinnostuksen kohteesi ja taitosi ovat lähtökohtana toiminnan ja tehtävien valinnalle. Toiminnan sisältöä täydentävät lähiympäristössä liikkuminen sekä erilaiset ryhmät, joilla ylläpidetään ja edistetään toimintakykyä ja itsenäistä päätöksentekoa. Palveluissa mahdollistetaan onnistumisen kokemukset erilaisten työtehtävien harjoittelussa ja toteuttamisessa. Työtoiminnassa on mahdollista harjoitella myös itsenäistä työskentelyä ja erilaisia työelämätaitoja. Työtoiminnasta voi edetä työhönvalmennukseen, työharjoitteluun tai opiskelemaan. 

Työllistymistä edistävä toiminta Kornetin työhönvalmennusyksikössä

Kornetin työhönvalmennusyksikkö sijaitsee Helsingin Pitäjänmäessä, monipuolisten yrityksien ympäröimänä sekä hyvien kulkuyhteyksien varrella. Kornetissa pääset kehittämään ja harjoittelemaan työelämän pelisääntöjä, kommunikaatio- ja vuorovaikutustaitoja sekä erilaisia työtehtäviä - yksilöllisesti omien tavoitteittesi mukaan. 
Työllistymistä edistävä toiminta koostuu Kornetissa monipuolisista valmennusryhmistä, yksilöllisistä vastuutehtävistä, kuten siivous- ja kierrätystehtävistä sekä harjoitteluista erilaisissa yrityksissä mm. ravintola-, kaupan- ja kiinteistöalan tehtävissä. 
Kornetin valmennusryhmiä ovat mm.:

 • Mediapaja: verkkolehden toimittajantyöt, tietokoneen ja erilaisten ohjelmistojen harjoittelu ja käyttö.
 • Työvalmennusryhmä: työelämätaidot, työnhakudokumenttien tekeminen.
 • Ilmaisutaidonryhmä: tunnekäsittelyn ja improvisaation harjoittelu.
 • Hyvinvointiryhmä: terveellisiin elämäntapoihin tutustuminen ja niiden harjoittelu.
 • Kädentaitoryhmä: yhteistyöyritysten tilaustyöt ja myymälä Pöllön tuotteiden tekeminen.

Työtoiminnasta on mahdollista edetä työhönvalmennukseen ja sen kautta palkkatyöhön. Osa asiakkaista käy osittaisessa palkkatyössä. 

Palvelua tuotetaan Helsingissä: Kornetin työhönvalmennus, Kornetintie 8, 00380 Helsinki.

Toiminta-aika ja -päivät suunnitellaan henkilökohtaisten tarpeittesi mukaan maanantaista perjantaihin, 3-6 tuntia/päivä, klo 9-15 välillä.

Yhteystiedot    
Anna Eskola puh. 044 738 7027
Satu Granberg puh. 050 453 4525
 

Työllistymistä edistävä toiminta Espoon Lakistossa

Lakiston työtoiminta koostuu useasta eri yksiköstä ja sinun on mahdollista valita viikkoosi useampi yksikkö, joiden toimintaan osallistut. Toiminta suunnitellaan aina sinun yksilöllisten tavoitteiden ja mielenkiinnonkohteiden pohjalta. 

 • Puutarhalla voit istuttaa sesongin mukaan vaihtuvia kukkia kasvihuoneella tai harjoitella asiakaspalvelutaitoja myymälän puolella. Vuoden ympäri kasvien hoitoon kuuluu kastelu- ja lannoitustehtäviä. Puutarhalla tehtävät ovat hyvin monipuolisia ja vaihtelevat istutuksien tekemisestä ulkomyymälän esillepanon suunnitteluun. Puutarhan rauhallisessa ryhmässä tsempataan kavereita ja keskustellaan avoimesti mieltä askarruttavista asioista. 
 • Kierrätys- ja kuljetusryhmä toimii pääosin Lakiston alueella kuljetustehtävissä. Ryhmä onkin alueen toimijoille tuttu yhteistyökumppani ja ryhmäläiset auttavat muita esimerkiksi varastotilausten kuljetuksissa. 
 • Metsäryhmässä tehdään vaihtelevia metsätöitä, joita ovat esimerkiksi klapien valmistaminen, metsänhoidolliset raivaustyöt ja alueen luontopoluista huolehtiminen. Metsäryhmässä vallitsee rento meininki! Ulkona työskentely vaatii melko hyvää fyysistä kuntoa, ja tehtävien parissa pääseekin ulkoilemaan turvallisessa ympäristössä. 
 • Tekstiili- ja käsityöpajalla harjoitellaan erilaisia kädentaitojen tekniikoita ja valmistetaan erilaisia tuotteita. Toiminta on ryhmämuotoista ja toimintaa ohjaavat käsityöalan ammattilaiset. Tekstiili- ja käsityöpajalla on mahdollista harjoitella ja toteuttaa kankaan kudontaa ja -painanta sekä erilaisia neulonta-, virkkaus- ja keramiikkatöitä. Toiminta on luovaa, ja asiakkaiden on mahdollista suunnitella ja toteuttaa töitä omien visioidensa pohjalta. Esimerkiksi jouluaiheisista piirustuksista on monen eri työvaiheen kautta syntynyt upeita käsitehtyjä kortteja.

Ryhmissä panostetaan vaihtelevaan liikuntaan hyödyntäen alueen uimahallia sekä liikunta- ja kuntosalia. Omalla joukkueella osallistutaan Lakiston työtoiminnan ulkopuolisiin salibandy- ja jalkapalloturnauksiin, joihin valmistaudutaan viikoittaisissa harjoituksissa. 

Työtoiminnasta on mahdollista edetä työhönvalmennukseen ja sen kautta palkkatyöhön. Osa asiakkaista käy osittaisessa palkkatyössä. 

Palvelua tuotetaan Espoossa: Lakiston työtoiminta, Rinnekodintie, 02980 Espoo

Toiminta-aika ja -päivät suunnitellaan sinun henkilökohtaisten tarpeittesi mukaan maanantaita perjantaihin, 3-6 tuntia/päivä, klo 8-16 välillä.

Yhteystiedot    
Anna Eskola puh. 044 738 7027
Satu Granberg puh. 050 453 4525
 

Työllistymistä edistävä toiminta: Porvoo, Kerava ja Helsinki 

Myös toimintakeskusympäristössä on mahdollista osallistua työllistymistä edistävään toimintaan. Toimintakeskus on turvallinen oppimisympäristö, jossa on monipuolisesti erilaisia toimintakeskuksen arkeen liittyviä tehtäviä. 

Toiminta suunnitellaan kanssasi. Sinulle tehdään yksilöllinen palvelujen toteuttamisen suunnitelma, jossa ohjauksen ja tuen tarvetta sekä tavoitteita ja toiveita mietitään yhdessä kanssasi. Erilaisia työtehtäviä, joita harjoitellaan yhdessä, voivat olla esimerkiksi kodinhoidolliset tehtävät kuten pyykinpesu ja siivous sekä erilaiset keittiötehtävät. Voit myös harjoitella erilaisia avustustehtäviä toimintakeskuksen arjessa tai sen lähiympäristössä. Monissa yksiköissämme on muun muassa puistokummitoimintaa, eli toimimme vapaaehtoisina puistojen siistijöinä. 

Työtoiminnasta on mahdollista edetä työhönvalmennukseen ja sen kautta palkkatyöhön. 

Palvelua tuotetaan: 

 • Toimintakeskus Tarmola, Teollisuustie 12 B, 06150 Porvoo 
 • Toimintakeskus Jaakkola, Santaniitynkatu 6, 04250 Kerava 
 • Toimintakeskus Martti, Rinnekodintie 14, 02980 Espoo 
 • Toimintakeskus Nyyttipuisto, Alppikylänkatu 22-24, 00880 Helsinki 
 • Toimintakeskus Kartanonhaka, Tenholantie 10, 00280 Helsinki 

Yhteystiedot    
Anna Eskola puh. 044 738 7027
Satu Granberg puh. 050 453 4525