AJANKOHTAISTA BLOGIT OTA YHTEYTTÄ ANNA PALAUTETTA

Lasten asuminen ja hoito

Tavoitteenamme on onnellinen lapsuus ja jaksavat perheet

Rinnekodin lasten ja perheiden palvelut tukevat perhettä ja lapsen kasvua suunnitelmallisesti ja ammatillisesti.

Palvelumme:

  • kotiin annettavaa tukea ja apua,
  • iltapäivä- ja viikonlopputoimintaa,
  • lyhytaikaista hoitopalvelua,
  • tutkimus- ja kuntoutuspalveluja,
  • perhehoitoa,
  • pienryhmäkotiasumista,
  • perhetyötä vanhempien kasvatustyön tueksi,
  • lastensuojelupalvelua.

 

Lyhytaikainen hoito

Tarjoamme lyhytaikaista hoitoa kehitysvammaisille, autismikirjon sekä muille erityislapsille ja nuorille ympärivuorokautisena palveluja juniorikodeissamme. Hoidon kesto ja sisältö suunnitellaan yksilöllisesti lapsen ja perheen tarpeiden mukaisesti. Lyhytaikaisen hoidon tavoitteena on tukea perheen jaksamista ja lapsen kotona asumista. Palvelun suunnitteluun osallistuvat perhe, kunnan edustaja, omahoitaja, palveluesimies sekä tarvittaessa lapsen muu verkosto. Juniorikodeissamme on lisäksi intervalli- ja päivähoitopaikkoja.

Pienryhmäkodit

Tarjoamme kehitysvammaisille lapsille ja alle 18-vuotiaille nuorille pienryhmäasumista rauhallisessa ja ympäristössä. Lasten pienryhmäasuminen on lapsen kuntoutumista sekä kasvua ja kehitystä tukevaa palvelua. Henkilökunta on läsnä lapsen arjessa ympärivuorokautisesti. Asumispalvelu räätälöidään jokaiselle lapselle yksilöllisesti ja esimerkiksi koulunkäynti ja harrastaminen ovat mahdollista.

Lastensuojelupalvelut

Kasvunkotimme ovat erikoistuneet kehitysvammaisiin ja autismikirjon lapsiin ja nuoriin sekä lastensuojeluun. Lapset asuvat kasvunkodissa ympärivuorokautisesti kodikkaassa ympäristössä. Toiminnan keskiössä ovat tavallisen arjen mahdollistaminen ja toiminnallisuus, kuten koulunkäynnin, vapaa-ajan ja arjen tukeminen. Lasten arkea rytmittää henkilökohtainen strukturoitu päiväohjelma. Jokaisella lapsella on omahoitaja.

 

Toimipisteet

Klikkaa toimipisteen nimeä ja tutustu tarkemmin

Kasvunkoti Onni ja Ilona

Rinnekodintie 17, 02980 Espoo

Annala

Rinnekodintie 11, 02980 Espoo

Einola

Kumpukuja 4 F, 02980 Espoo

Kasvunkoti Elli ja Niilo

Sylvesterintie 10 D ja C, 00370 Helsinki

Omakoti Sofia

Pakarituvantie 4-5, 00410 Helsinki

Pikkurinne

Kumputie 1, 02980 Espoo

Majakka

Kumputie 1, 02980 Espoo

Hiiala

Rinnekodintie 11, 02980 Espoo

Ota yhteyttä

Rinnekodin palvelujen asiakkaaksi tullaan oman kotikunnan sosiaalityön kautta (vammaispalvelu, lastensuojelu). Palvelu käynnistetään asiakkaan ja/tai omaisten ja kunnan sekä Rinnekodin asiakkuussuunnittelun yhteistyöllä. Palvelemme myös itsemaksavia yksityisasiakkaita, ota yhteys asiakasohjauksen palvelupisteeseemme.
Kiireellisten lastensuojeluasiakkuuksien asiakasohjauksesta vastaavat Eva Keskilammi gsm 050 431 4433  ja Miia Lipponen gsm 040 673 7996.

Rinnekodin asiakkuussuunnittelu toteuttaa ns. kuntavastuista palvelua, jossa palveluja tilaaville kunnille on nimetty oma asuakkuussuunnittelija.
Asiakkuussuunnittelun palvelunumero 02063 855 00.