AJANKOHTAISTA BLOGIT OTA YHTEYTTÄ ANNA PALAUTETTA

Neuropsykiatrinen valmennus

Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmennus eli Nepsy

Ratkaisukeskeisessä valmennuksessa saat välineitä omien vahvuuksien ja voimavarojen hyödyntämiseen elämänhallinnan ja arjen sujuvuuden edistämiseksi.

Ratkaisukeskeinen valmennus on tarkoitettu sinulle, jolla on oman toiminnanohjauksen vaikeuksia sekä haasteita arjen- ja elämänhallinnan taidoissa. Tavoitteena on, että saat välineitä omien vahvuuksien ja voimavarojen hyödyntämiseen elämänhallinnan ja arjen sujuvuuden edistämiseksi. Tavoitteesi voivat liittyä:

  • Itsestä huolehtimiseen: uni, vuorokausirytmi, ruokailu, peseytyminen, pukeutuminen, rentoutuminen, liikunta ja eri toimintaympäristöissä liikkuminen.
  • Itsetuntemukseen ja vuorovaikutukseen: vuorovaikutustaidot ja tunteiden tunnistaminen, itseilmaisu, omien voimavarojen tunnistaminen ja avun pyytäminen.
  • Arjenhallintaan: päivärytmi, aikataulut, siirtymätilanteet ja asiointi.
  • Vapaa-aikaan: harrastukset ja ystävyyssuhteet.

Nepsy-valmennus on valmennusprosessi, jossa on vähintään 5 tapaamista. Tapaamisten määrä sovitaan yksilöllisesti. Tapaamisten sisällöt:
1. Ensimmäinen tapaamisella tutustutaan ja tehdään sopimus valmennuksesta
2. Toisella tapaamisella asetat tavoitteesi ja aloitetaan työskentely tavoitteidesi saavuttamiseksi. 
3. ja 4. tapaamisella jatkat työskentelyä tavoitteidesi saavuttamiseksi.
5.  Viimeisellä tapaamiskerralla tehdään yhdessä arvio tavoitteiden saavuttamisesta. 

Esimerkki 1. 
Mikko on saanut palautetta lähipiiriltään impulsiivisesta käytöksestään. Suuttuessaan Mikko ei kykene säätelemään käytöstään ja tämä vaikuttaa negatiivisesti hänen sukulais- ja kaverisuhteisiinsa. Mikko haluaa asiaan muutosta ja hakeutuu Nepsy-valmennukseen. Ensimmäisellä tapaamisella Mikko tutustuu valmentajaan ja pohtii tavoitteitaan. Toisella tapaamisella Mikko asettaa tavoitteekseen sen, että hän haluaa löytää keinoja säädellä käytöstään, kun suuttuu. Mikko ja valmentaja tapaavat 8 kertaa ja jokainen valmennuskerta kestää yhden tunnin. Valmennuksessa käytetään apuna esim. mielialajanaa, itsearviointia ja motivoivaa haastattelua. Valmennuksen lopussa Mikko arvioi valmentajan kanssa tavoitteiden saavuttamista. Nepsy-valmennuksessa Mikko on löytänyt keinoja ja valmiuksia hillitä impulsiivista käytöstään. Mikon mielikuva itsestään on muuttunut positiivisemmaksi.

Esimerkki 2.
Annika on jo pidemmän aikaa tuntenut mielialansa matalaksi. Ajoittain olo on niin vetämätön, ettei Annika jaksa lähteä kouluun. Ensimmäisellä kerralla Annika tutustuu valmentajaan ja pohtii tavoitteitaan. Annika pitää koulusta ja haluaa käydä koulun loppuun. Toisella tapaamisella Annika asettaa koulunkäynnin tavoitteekseen. Annika tapaa valmentajaa 6 kertaa. Valmennuksessa käytetään apuna mm. positiivisuuspäiväkirjaa, tarkentavia kysymyksiä, kalenteria ja voimavarapäiväkirjaa. Valmennuskertojen lopussa Annika arvioi tavoitteiden saavuttamista. Annika lähtee useimmiten kouluun, saa omaa aikaa ja kokee mielialansa paremmaksi. Onnistumisen kokemukset ovat lisänneet Annikan opiskelumotivaatiota.

Valmentaja on aina sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilainen, jolla on koulutus neuropsykiatriseen valmentamiseen.

Palvelu on yksilövalmennusta, joka toteutetaan maanantaista perjantaihin klo 7-17 välillä.

Toimintayksiköt
•    Porvoon toimintayksiköstä liikutaan Porvoon, Mäntsälän, Pornaisten ja Sipoon alueilla.
•    Keravan toimintayksiköstä liikutaan Järvenpään, Nurmijärven, Pornaisten, Tuusulan ja Sipoon alueilla.
•    Espoon toimintayksiköstä liikutaan Nurmijärven, Lohjan ja Järvenpään alueille.
•    Helsingin toimipisteestä liikutaan Lohjan, Sipoon sekä Tuusulan alueille.
 

Ota yhteyttä ja kysy lisää:
Palvelualuejohtaja Anna Eskola, puh. 044 7387027