AJANKOHTAISTA BLOGIT OTA YHTEYTTÄ ANNA PALAUTETTA

Päiväaikainen toiminta

Mielekästä tekemistä ja onnistumisen kokemuksia

Päiväaikainen toiminta sopii henkilöille, joiden toimintakyky on alhainen liikunta- tai kehitysvamman takia. Myös mielenterveydelliset syyt ja aistivammat saattavat aiheuttaa tarvetta vahvasti tuetulle päiväaikaiselle toiminnalle. Toiminta voi olla ryhmätoimintaa tai yksilöllisiä tuokioita.

Päiväaikaisessa toiminnassa tuetaan henkilön itsenäisyyttä, kasvua ja kehitystä. Sen tavoitteena on tarjota jokaiselle mahdollisuus osallisuuteen ja onnistumisen kokemuksiin toimintakykyä tukevassa ympäristössä. Toiminnassa kiinnitetään erityistä huomiota puhetta tukevien ja korvaavien kommunikaatiomenetelmien käyttöön, innostavaan toimintaympäristöön sekä kokemukselliseen oppimiseen erilaisten vuorovaikutustilanteiden kautta. Toiminta suunnitellaan arvioinnin ja kokeilujen jälkeen yhdessä henkilön kanssa.