AJANKOHTAISTA BLOGIT OTA YHTEYTTÄ ANNA PALAUTETTA

Päivätoiminta

Mielekästä tekemistä ja onnistumisen kokemuksia

Päivätoiminta sopii henkilöille, joiden toimintakyky on alhainen liikunta- tai kehitysvamman takia. Myös mielenterveydelliset syyt ja aistivammat saattavat aiheuttaa tarvetta vahvasti tuetulle päivätoiminnalle. Toiminta voi olla ryhmätoimintaa tai yksilöllisiä tuokioita.

Päivätoiminnassa tuetaan henkilön itsenäisyyttä, kasvua ja kehitystä. Päivätoiminnan tavoitteena on tarjota jokaiselle mahdollisuus osallisuuteen ja onnistumisen kokemuksiin toimintakykyä tukevassa ympäristössä. Päivätoiminnassa kiinnitetään erityistä huomiota puhetta tukevien ja korvaavien kommunikaatiomenetelmien käyttöön, innostavaan toimintaympäristöön sekä kokemukselliseen oppimiseen erilaisten vuorovaikutustilanteiden kautta. Päivätoiminta suunnitellaan arvioinnin ja kokeilujen jälkeen yhdessä henkilön kanssa.