Onnellinen lapsuus ja jaksavat perheet

Tarjoamme monipuolisia palveluja erityislapsille ja -nuorille sekä heidän perheidensä arjen tueksi. Palvelujemme tavoitteena on tukea perhettä ja lapsen kasvua suunnitelmallisesti ja ammatillisesti. Palveluissamme tukea tarvitseva lapsi tai nuori on aina keskiössä ja palvelut suunnitellaan hänelle yksilöllisesti.

Pieni lapsi halaa aikuista.

Mitä tarjoamme?

 

Lasten lyhytaikainen asuminen

Lasten lyhytaikainen hoito tarjoaa turvallisen hoitoratkaisun lapselle, perheen ja vanhempien jaksamisen tueksi. Lyhytaikaisen hoidon kesto ja sisältö suunnitellaan yksilöllisten tarpeiden mukaisesti. Se voi olla esimerkiksi muutamien päivien pituinen tai parin tunnin päivä- tai iltahoito.

Tilapäishoitopaikassa eletään arkea lapsen ehdoilla ja hänen erityistarpeet huomioiden. Panostamme mukavaan yhdessäoloon, leikkimiseen, ulkoiluun ja erilaisiin retkiin. Lasta pidetään paljon sylissä ja annetaan tunne läheisyydestä. Tärkeintä meille on tukea lapsen ja vanhempien välistä suhdetta ja taata laadukas tilapäishoito, jossa lapsen on hyvä olla.

Lasten pienryhmäasuminen

Pienryhmäkodit tarjoavat ympärivuorokautista tehostettua asumispalvelua erityisen vaativaa hoitoa ja ohjausta tarvitseville kehitysvammaisille lapsille ja nuorille. Palvelu suunnitellaan yksilöllisesti jokaiselle erikseen. Huolellinen suunnittelu takaa sen, että lapsen tai nuoren erityisen tuen tarpeisiin voidaan vastata oikealla tavalla ja tukea hänen kasvua ja kehitystään. Pienryhmäasuminen on ympärivuorokautista ja mahdollistamme koulunkäynnin ja harrastukset. Perhekeskeinen työskentelytapa tukee myös vanhempien osallisuutta ja jaksamista.

 

Tutkimus- ja kuntoutuspalvelut

Tutkimus- ja kuntoutuspalveluissa selvitetään ja hoidetaan kehitysvammaisten ja autismikirjon lasten ja nuorten toimintakyvyn muutoksien taustalla olevia lääketieteellisiä ja sosiaalisia syitä. Etsimme ratkaisumalleja lapsen ja perheen arjen sujumiseksi.

Pikkurinne, Espoossa tarjoaa tutkimus- ja kuntoutuspalveluja pienemmille lapsille, joilla on hoidollinen tarve.

Majakka, Espoossa tarjoaa tutkimus- ja kuntoutuspalveluja kouluikäisille lapsille, joilla on myös mahdollinen tarve käytöshäiriöiden tutkimukselle.

Turva Espoossa tarjoaa tutkimus- ja kuntoutuspalveluja yli 18-vuotiaille nuorille, joilla on myös mahdollinen tarve käytöshäiriöiden tutkimukselle.

Lastensuojelu-palvelut

Kasvunkotimme ovat erikoistuneet kehitysvammaisten ja autismikirjon lasten ja nuorten lastensuojelulain mukaiseen ennaltaehkäisevään toimintaan ja sijaishuollon palveluihin.

Elämää Kasvunkodeissamme rytmittää strukturoitu arki ja jokaiselle lapselle on suunniteltu yksilöllinen päivä- ja viikko-ohjelma.

Jälkihuolto-palvelut

Jälkihuollon palvelua tarjotaan 18-25 -vuotiaille nuorille. Palvelumme keskittyvät asumisvalmennukseen, joka toteutetaan yksilöllisesti nuoren ja hänen lähiverkostonsa kanssa. Valmennuksen lähtökohtana on tukea nuorta elämänhallinnassa ja löytää keinoja arjessa selviytymiseen. Nuorta tuetaan hänen omien voimavarojen vahvistamisessa sekä arkirytmin hoitamisessa.

Miten haen Rinnekodin palveluihin?

Toivotamme tervetulleeksi kaikki perheet, joilla on tuen tai avun tarpeita. Voit kääntyä oman tai läheisesi kotikunnan sosiaali- ja vammaispalvelujen neuvonnan puoleen ja pyytää palvelutarpeen kartoitusta. Alla olevasta painikkeesta löydät viranomaisen täytettävän palvelupyyntölomakkeen.

Täytä lomake tästä

Millaisia koteja Rinnekoti tarjoaa?

Tutustu Rinnekodin toimipisteisiin. Olemme kotimainen, yksityinen kehitysvamma-alan toimija ja yhteiskunnallinen yritys. Toimipisteitämme on tällä hetkellä Etelä-Suomessa, Päijät-Hämeessä ja Pirkanmaalla.

KATSO TOIMIPISTEET

Työntekijäksi lapsi- ja perhepalveluihin?

Ammattitaitoinen henkilökuntamme työskentelee lasten ja nuorten yksiköissämme, jotta arki rakentuu kullekin lapselle juuri heidän tarpeitaan ja voimavarojaan vastaaviksi. Lasten ja nuorten yksiköitämme on  pääkaupunkiseudulla sekä Lahdessa ja Vaasassa. Löytyisikö niistä työpaikka myös sinulle?

Katso tästä avoimet työpaikat