Työllistyminen ja osallisuus

Yhdessä suunniteltua mielekästä työtä ja toimintaa

Tarjoamamme palvelut työhön ja työelämävalmiuksien parantumiseen sekä osallisuuteen toteutuvat toimintakeskuksissa tai muissa toiminnallisissa ryhmissä, työyhteisöissä tai yksilöohjauksena. Usein henkilön viikko-ohjelma koostuu monesta eri toimintamuodosta. Kehitämme Rinnekotia opinnollistetuksi oppimisympäristöksi yhteistyössä eri alojen oppilaitosten ja muiden yhteistyötahojen kanssa.

Mitä tarjoamme?

 

Työhönvalmennus

Työllistymistä edistävä toiminta soveltuu henkilölle, joka haluaa työskennellä ryhmässä, vahvistaa osaamistaan ja oppia uusia taitoja. Toiminnan sisältöä täydentävät retket, liikunta, musiikki- ja erilaiset taideryhmät.  Toiminnassa on mahdollista harjoitella myös itsenäistä työskentelyä, erilaisia työelämätaitoja ja sieltä voi edetä työhönvalmennukseen tai opiskeluun.

Neuropsykiatrinen valmennus

Ratkaisukeskeisessä valmennuksessa saat välineitä omien vahvuuksien ja voimavarojen hyödyntämiseen elämänhallinnan ja arjen sujuvuuden edistämiseksi. Valmennus on tarkoitettu sinulle, jolla on oman toiminnanohjauksen vaikeuksia sekä haasteita arjen- ja elämänhallinnan taidoissa. Tavoitteena on, että saat välineitä omien vahvuuksien ja voimavarojen hyödyntämiseen elämänhallinnan ja arjen sujuvuuden edistämiseksi.

Päiväaikainen toiminta

Päiväaikainen toiminta sopii henkilöille, joiden toimintakyky on alhainen liikunta- tai kehitysvamman takia. Myös mielenterveydelliset syyt ja aistivammat saattavat aiheuttaa tarvetta vahvasti tuetulle päiväaikaiselle toiminnalle. Toiminta voi olla ryhmätoimintaa tai yksilöllisiä tuokioita.

Nuorten valmentava päivätoiminta

Nuorten valmentava päivätoiminta on tarkoitettu peruskoulun päättäneille nuorille välivaiheena ennen jatko-opintoihin siirtymistä. Toiminnan sisällöt suunnitellaan vahvistamaan nuoren henkilökohtaisia valmiuksia varsinaisen opiskelun aloittamiseen. Toiminnan sisältöjen suunnittelussa hyödynnetään pedagogista ja moniammatillista osaamista. Toiminta toteutuu pienryhmätoimintana.

Eläkeikäisten päivätoiminta

Eläkeikäisten päivätoiminta on suunnattu työ- ja päivätoiminnan lopettaneille ikääntyneille henkilöille. Kerhoja on aamu- ja iltapäivisin ja ne kestävät kolme tuntia kerrallaan. Toiminnan tavoitteena on ylläpitää ikääntyneen asiakkaan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä ja hyvinvointia.

Tarinat

Miten haen asiakkaaksi Rinnekotiin?

Toivotamme tervetulleeksi kaikki henkilöt, joilla on avun tai tuen tarpeita työllistymisen ja osallisuuden parissa. Voit kääntyä oman tai läheisesi kotikunnan sosiaali- ja vammaispalvelujen neuvonnan puoleen ja pyytää palvelutarpeen kartoitusta.

LATAA PALVELUPYYNTÖLOMAKE (word)

Millaisia toimipisteitä Rinnekodissa on?

Tutustu Rinnekodin toimipisteisiin. Olemme kotimainen, yksityinen kehitysvamma-alan toimija ja yhteiskunnallinen yritys. Toimipisteitämme on tällä hetkellä Etelä-Suomessa, Päijät-Hämeessä ja Pirkanmaalla.

KATSO TOIMIPISTEET