AJANKOHTAISTA BLOGIT OTA YHTEYTTÄ ANNA PALAUTETTA

Liikkuvat palvelut

Palvelua asiakkaan lähellä

Liikkuvat asiantuntijapalvelut on tarkoitettu kehitysvammaisille asiakkaille, jotka toimintakyvyssä ja käyttäytymisessä tapahtuvien muutosten vuoksi tai kuntoutuksen ja tukitoimien suunnittelemiseksi tarvitsevat kehitysvamma-alan erityisosaamista. Asiakkaan lähellä toteutuva palvelumuoto voi olla vaihtoehto poliklinikalla tapahtuvalle arviolle, laitoshoidon tutkimus- tai kuntoutusjaksolle tai se voi tukea kotona asumista laitoshoidon tai tutkimusjakson jälkeen. Palvelu räätälöidään asiakkaan ja hänen lähipiirinsä yksilöllisten tarpeiden pohjalta. Omassa kodissa, päiväkodissa, koulussa tai muussa tutussa ympäristössä tapahtuva palvelu tarjoaa turvallisen kohtaamispaikan, jossa lähiympäristöä kuulemalla ja havainnoimalla on mahdollista saada luotettavaa tietoa asiakkaan toimintakyvystä, arjen haasteista, niiden ratkaisemiseen käytetyistä keinoista ja keinojen toimivuudesta.


Arvion ja/tai tutkimuksen pohjalta syntyvä jatkosuunnitelma voi sisältää suosituksia toimintakyvyn, kuntoutumisen ja perheen tukemiseksi sekä seuraamiseksi. Silloin, kun asiakkaan kuntoutus ja hoito voivat jatkua hänen omassa lähiympäristössään, pyritään tarvittavat palvelut kokoamaan yhteen verkostokokouksessa, jossa asiakkaan palvelukokonaisuus ja sen tavoitteet tulevat selviksi kaikille osapuolille. Liikkuvan asiantuntijan jatkokäynneillä on mahdollista ohjauksellisen ja keskustelevan työotteen avulla suunnitella yhdessä asiakkaan ja hänen lähiympäristönsä kanssa toimintamalleja sosiaalisten, kasvatuksellisten ja kuntoutuksellisten tavoitteiden saavuttamiseksi.