20.5.2021

Perhehoito – yksilöllistä asumista yhteisön jäsenenä

Perhehoito on ollut osa Rinnekodin asumisen palveluita jo yli 70 vuotta. Mutta vaikka perhehoidolla on pitkät perinteet, palvelun sisällöstä tiedetään kovin vähän. Itse olen perhehoidossa toimimieni vuosien aikana nähnyt, kuinka se on monille paras ja ehdottomasti sopivin asumisen muoto. Siksi toivoisin, ettei se jäisi palveluverkostossa kokonaan unholaan.

Perhehoidossa asiakkaat asuvat perhekodeissa, ja samassa kodissa voi asua 1–6 asiakasta. Mutta aivan erityisen perhekodista tekee se, että myös perhehoitajat asuvat siellä. Perhekoti on siis hoitajien ja asiakkaitten yhteinen koti: yksilöllinen, ainutlaatuinen ja asukkaittensa näköinen. Niin kuin kodit yleensä ovat.

Perhekodissa voi asua lyhytaikaisesti joitakin kuukausia tai pitkäaikaisesti jopa useita vuosikymmeniä.

Lapselle, joka ei voi asua oman perheensä kanssa, asuminen sijaiskodissa on aina ensisijainen vaihtoehto. Nuorelle asuminen perhekodissa voi olla ensimmäinen askel kohti itsenäistä elämää. Aikuinen voi elää perhekodissa juuri omannäköistään elämää, ja olla osana rakastavaa ja tukevaa yhteisöä. Ikäihmiselle perhekoti tarjoaa rauhallisen ja turvallisen elinympäristön silloin kun voimat alkavat hiipua.

Perhehoidon erityinen vahvuus on ihmissuhteet. Kun puhumme palvelujen sisällöstä, puhumme usein suunnitelmista, toiminnasta ja tavoitteista. Hyvä toki niin, mutta harvemmin puhumme rakkaudesta, välittämisestä ja kiintymyksestä.

Olen työssäni tavannut asiakkaita, jotka ovat asuneet perhekodeissaan yli 50 vuotta. Arjen kulku on luonnollisesti muuttunut vuosien aikana, mutta sote-palveluissa on harvinaista, että asiakas näkee hoitajansa kasvavan vauvasta aikuisuuteen. Perhekodissa tämä on mahdollista.

Meillä Rinnekodissa on myös perhekoteja, joissa perhehoitajat toimivat jo toisessa, jopa kolmannessa sukupolvessa.

 

Yhteisö ja yksilöllinen tuki samassa paketissa

Perhehoitajat eivät toimi tehtävässään yksin, vaan he tekevät läheistä yhteistyötä asiakkaan verkoston kanssa. Perhekodin asiakkaan ja hoitajan tukena toimii eri alojen ammattilaisia, ja melko laaja on myös perhekodissa vieraileva viranomais- ja lähityöntekijäverkosto. Mitä enemmän tukea ja kuntoutusta asiakas tarvitsee, sitä enemmän kodin ulkopuolisia ihmisiä on mukana toiminnoissa.

Asiakas kuuluu siis täysivaltaisena jäsenenä perheyhteisöön ja saa yhtä aikaa yksilöllistä, tavoitteellista asumisen palvelua.

Myös perhehoitajien jaksamisesta huolehtiminen on tärkeää, jotta koko perhe voisi hyvin. Tähän tarvitaan riittävästi tukipalveluita. Me Rinnekodissa järjestämme yhteisiä perhehoidon tapahtumia ja kursseja. Tuemme, koulutamme ja ohjaamme. Järjestämme laajasti yhteistä tekemistä.

 

Palvelutakuuna rakkaustakuu

Elinympäristöllä ja muilla ihmisillä on suuri merkitys siihen mitä itse olemme ja millainen elämämme on. Olen perhehoidossa toimimieni vuosien varrella saanut nähdä ja kokea sellaisia asiakkaan elämässä tapahtuvia muutoksia, joita en olisi koskaan voinut edes kuvitella näkeväni.

Olen esimerkiksi nähnyt kuinka elämä perhekodissa rauhoittaa ja tuo turvaa asiakkaalle, joka ei ole viihtynyt isommissa asumisyksiköissä. Tai millaisia muutoksia asiakkaassa tapahtuu, kun hän tulee aidosti nähdyksi ja kuulluksi, ja löytää oman tehtävänsä perheyhteisössä.

Rakkaus on hiukan vaikea sana, mutta sitä sanaa olen kuullut käytettävän ja myös itse käyttänyt nykyisessä työssäni enemmän kuin aiemmin. Antaisin mielelläni perhehoidon asiakkaalle palvelutakuun, joka olisi ”rakkaustakuu”. Sanan ihan parhaassa merkityksessä.

Näkisin myös mielelläni, että perhehoito säilyisi yhtenä asumisen vaihtoehtona myös tulevaisuudessa, sillä se on monille paras, inhimillisin ja sopivin hoito- ja asumismuoto.

 

Kirjoittaja Iivi Koivu toimii Rinnekodissa perhehoidon palvelualuejohtaja

 

 

 

 

Aiheeseen liittyvät