5.5.2021

Ponnahduslauta yksilölliseen työhönvalmennukseen

Mitä valmiuksia asiakkaalla täytyy olla, jotta hän voisi edetä yksilölliseen työhönvalmennukseen ja sitä kautta palkkatöihin? Asiaa lähdettiin tarkemmin pohtimaan Kornetin työhönvalmennuksessa Yhdessä Taitaen -hankkeen myötä syksyllä 2019. Työelämässä vaadittavien taitojen pohjalta muodostui “Ponnahduslauta yksilölliseen työhönvalmennukseen” -kurssin sisällöt.

Elokuusta 2019 lähtien Kornetin työhönvalmennuksen asiakkaille pidettiin projektin puitteissa työ-elämätaitoja ja elinikäisen oppimisen taitoja harjaannuttavia projektiryhmiä. Lopullisen muotonsa Ponnahduslauta-kurssi sai syksyllä 2020.

Kurssi on suunnattu aikuisille kehitysvammaisille ja autismikirjon henkilöille, ja se kestää aina yhden lukukauden eli noin viisi kuukautta. Kurssin alussa jokaisen asiakkaan kanssa mietitään yhdessä tavoitteet kurssille. Kurssilla käsitellään keskustellen ja mahdollisimman konkreettisten harjoituksien avulla mm. vuorovaikutusta, omia vahvuuksia, itsetuntoa ja sen vahvistamista, ajanhallintaa, työelämätaitoja, työhyvinvointia, osaamisen tunnistamista, oppimista, ammatteja, koulutusta sekä elinikäistä oppimista edistäviä taitoja. Lisäksi tehdään osaamiskansio, jota täydennetään koko kurssin ajan.

Ryhmää vetävät tällä hetkellä Yhdessä Taitaen -hankkeen projektityöntekijät ja ohjelmassa vuorottelevat ryhmä- sekä työharjoittelujaksot. Harjoittelu voi tapahtua pienryhmissä, tai yksilöllisesti osallistujien tavoitteet ja taitotaso huomioiden. Ryhmä käy myös tutustumiskäynneillä oppilaitoksissa sekä valituissa työpaikoissa kurssilaisten ammatillisten toiveiden mukaisesti. Koronapandemian vuoksi oppilaitos- ja muut vierailut on toteutettu virtuaalisesti. Myös työharjoittelupaikkojen saamiseen korona on vaikuttanut. Tänä keväänä on saatu kaksi työharjoittelupaikka.

Jatkosuunnitelmat tehdään kurssin loppupuolella. Jollakin se voi olla yksilöllisen työhönvalmennuksen maksusitoumuksen hakeminen kotikunnalta ja toisella se voi olla eteneminen omien palveluiden sisällä tai hakeutuminen jatko-opintoihin.

Meille projektityöntekijöille Ponnahduslauta-kurssin työstäminen on opettanut oivaltamisen merkitystä konkreettisten harjoitusten kautta ja maltillista etenemistahtia asioiden käsittelyssä. Vuorovaikutus ja kokemuksellinen oppiminen antavat myös ohjaajille paljon, heittäytyminen tilanteeseen ja yhdessä tekeminen on entisestään vahvistanut käsitystämme osallisuuden merkityksestä.

Ponnahduslauta -kurssin on tarkoitus jäädä käytäntöön Rinnekodissa. Hankkeessa tuotettu materiaali on myös vapaasti kaikkien käytettävissä, voit tutustua siihen tästä linkistä.

Kurssilaisten kokemuksia Ponnahduslauta-kurssista voit lukea Marttis-verkkolehdestä klikkaamalla tästä.

Blogin kirjoittivat Yhdessä taitaen hankkeen projektityöntekijät Anna-Leena Häkämies ja Katri Kirjokivi.

ESR-hankkeen logot yhdessä

Aiheeseen liittyvät