PORE Hackathon siirtyy

PÄIVITYS 13.3.2020: PORE Hackathon -tapahtumamme siirtyy myöhäisempään ajankohtaan. Tällä tavalla haluamme kantaa vastuumme koronaviruksen leviämisen estämiseksi.

Tule rakentamaan huomisen ratkaisuja kehitysvammaisten ja autisminkirjon henkilöiden mahdollisimman itsenäiseen ja rohkeaan asumiseen. Koti on rakas paikka, jossa jokaisen tulisi saada olla itsensä ja toteuttaa itseään, riippumatta siitä kuinka paljon tarvitsee tukea. Miten sinä ja tiimisi edistäisitte yksilöllisyyttä, viihtyvyyttä sekä rohkeita uusia ratkaisuja, jolla paljon tukea tarvitsevat saavat elää omannäköistä elämäänsä?

PORE Hackathon

24.3.2020 klo 9-19

Mothership of Work,
Pieni Roobertinkatu 9, Helsinki

 

PORE Hackathon on kaikille avoin innovaatiokilpailu, johon osallistutaan noin 5 henkilön joukkueina. Mikäli sinulla ei ole valmista joukkuetta, voit ilmoittautua järjestäjän toimesta koottaviin joukkueisiin.

Pääpalkintona jaetaan 5 000€.

Lue alta Hackathonin säännöt.

Ilmoittaudu mukaan

ilmoittautumislomakkeen kautta.

 

Lisätietoja:

Nadja Delcos, kehittämispäällikkö
p. 050 406 9922
nadja.delcos@rinnekoti.fi

Mustalla taustalla vihreäksi valaistuja poreita pylvään muodossa.

”Odotan hackathonilta yhdessä innostumista ja innovointia. Haaveilen, että saamme uusia ihmisiä innostumaan kehitysvamma-alasta ja toisaalta konkareiden ajattelua ravisteltua avoimeksi uudenlaisille ideoille, ”sanoo Hanna Ekman, tuomariston puheenjohtaja.

SÄÄNNÖT

Kilpailuhaaste

Tule rakentamaan huomisen ratkaisuja kehitysvammaisten ja autisminkirjon henkilöiden mahdollisimman itsenäiseen ja rohkeaan asumiseen. Koti on rakas paikka, jossa jokaisen tulisi saada olla itsensä ja toteuttaa itseään, riippumatta siitä kuinka paljon tarvitsee tukea. Miten sinä ja tiimisi edistäisitte yksilöllisyyttä, viihtyvyyttä sekä rohkeita uusia ratkaisuja, jolla tukea tarvitsevat saavat elää omannäköisestä elämäänsä?

Osallistuminen

Kilpailuun voi osallistua kuka tahansa luonnollinen tai oikeushenkilö (pois lukien kilpailun suunnitteluun ja järjestelyihin osallistuvat henkilöt). Kilpailutyöt tehdään ensisijaisesti noin 5 henkilön ryhmissä. Kilpailuun voi myös ilmoittautua myös yksittäisenä henkilönä, jolloin järjestäjän toimesta koottaan joukkue. Järjestäjä pidättää oikeuden rajoittaa osallistujamäärää.

Tapahtuma on osallistujille maksuton. Jokainen osallistuja vastaa kuitenkin itse osallistumisesta aiheutuvista kustannuksista, kuten majoitus- ja matkakuluista.

Osallistuminen edellyttää ilmoittautumista määräaikaan 15.3.2020 mennessä tapahtuman www-sivuilla olevan lomakkeen kautta. Ilmoittautumisvaiheessa tulee ilmoittaa yksittäisen hakijan tai tiimin jäsenten yhteystiedot. Yhteystiedot kerätään Hackathon-päivän järjestelyitä ja viestintää varten, noudattaen voimassaolevia tietosuojasäännöksiä.

Kilpailuun osallistuminen edellyttää osallistumista hackathon-päivän avaukseen sekä lisäksi kilpailutyön esittelyyn. Kilpailuun ei voi osallistua etänä verkon kautta.

Kilpailutyö

Kilpailutyön on liityttävä kehitysvammaisten ja autismikirjon henkilöiden asumiseen. Kilpailutyö voi olla tekninen tai ei-tekninen ja esimerkiksi sovellus, idea, konsepti, piirros tai liiketoimintasuunnitelma dokumentoituna siten, että sitä voidaan esitellä edelleen.

Yksi ryhmä voi osallistua kilpailuun halutessaan myös useammalla työllä. Työllä, jolla on aikaisemmin osallistuttu johonkin toiseen kilpailuun, ei kuitenkaan voi osallistua tähän kilpailuun.

Kilpailussa saa käyttää julkisesti saatavilla olevaa tietoa sekä kaikkia mahdollisia avoimia tietolähteitä, ottaen kuitenkin huomioon kolmansien osapuolten oikeudet.

Kilpailutyön tulee olla uusi tai aiemmista vastaavista ratkaisuista selvästi eroava eikä se saa sisältää kolmannen osapuolen luottamuksellisia tai sellaiseksi katsottavia tietoja. Kilpailutyössä tai sen valmistelussa ei saa ilmaista tietoja liittyen esimerkiksi tietyn yrityksen todellisiin asiakkaisiin/asiakassuhteisiin, tuotteiden ja palveluiden toimitus-/sopimusehtoihin, resursointiin, tulevaisuuden suunnitelmiin ja muihin vastaaviin luottamukselliseksi katsottaviin asioihin.

Kilpailun aikana saatava tuki

Kilpailijoilla on mahdollisuus hyödyntää hackathonissa eri tahojen asiantuntemusta ja tapahtumapaikalla olevia asiantuntijoita.

Tiimien on mahdollista työskennellä englanniksi, saada tukea ja sparrausta sekä pitchata englanniksi, mutta tapahtuma on pääosin suomenkielinen.

Kilpailutöiden arviointi

Kilpailun tuomaristo arvioi 24.3.2020 luovutetut ja tuomaristolle esitellyt kilpailutyöt seuraavin arviointiperustein:

  • Kilpailutyön vastaavuus haasteeseen
  • Kilpailutyön innovatiivisuus/uutuusarvo/digitaalisuuden hyödyntäminen
  • Hyvä käytettävyys ja asiakaslähtöinen toteutus
  • Kohderyhmän huomiointi työssä
  • Hyvä liiketoimintapotentiaali ja ratkaisun skaalattavuus

Tuomaristolla on oikeus painottaa valintakriteereitä haluamallaan tavalla, keskinäinen vertailtavuus säilyttäen.

Kilpailun tuomariston puheenjohtajana toimii Hanna Ekman, johtaja, asumisen tuen palvelut, Rinnekoti.

Kilpailuaika ja tuomarointi

Hackathon alkaa 24.3.2020 klo 9.00 ja tapahtumapaikkana on Mothership of Work, Pieni Roobertinkatu 9, Helsinki.

Kilpailutyöt esitellään tuomaristolle 24.3.2020 klo 17.00 alkaen, minkä jälkeen tuomaristo valitsee näistä parhaimman/parhaimmat työn/työt. Kilpailussa jaetaan, tuomariston parhaaksi katsomalla tavalla, 5000 €:n palkintosumma. Kilpailun tuomaristo pidättää itselleen oikeuden hyväksyä tai hylätä kaikki kilpailutyöt.

Kilpailun jälkeen hackathonin voittajaksi valituilla on mahdollisuus keskustella asiantuntijoiden kanssa työn jatkokehittämisestä vuoden 2020 aikana.

Oikeudet

Osallistujat vakuuttavat, että kilpailutyö ei loukkaa kolmannen osapuolen immateriaalista tai muuta oikeutta.

Sikäli kun kilpailutyö sisältää immateriaalioikeuksin suojattavaa sisältöä, järjestäjä saa rahapalkinnon saaneisiin kilpailutöihin rajoittamattoman yksinomaisen käyttöoikeuden, mukaan lukien muunteluoikeus ja edelleenluovutusoikeus. Oikeudet palkitsematta jääneisiin kilpailutöihin säilyvät tekijöillä.

Verotus

Palkintosummat ovat saajalleen veronalaista muuta ansiotuloa. Palkinnosta aiheutuvasta verosta vastaa palkinnon saaja. Palkintosumma on ilmoitettava esitäytetyllä veroilmoituksella.

Kilpailun järjestäjä pidättää oikeuden sääntömuutoksiin ilmoittamalla niistä hackathonin verkkosivulla sekä tapahtuman alussa.