17.6.2019

Rinnekodin kehitysvammapoliklinikan ja suunterveydenhuollon palvelut loppuvat

Rinnekoti-Säätiössä on käyty yhteistoimintaneuvottelut terveydenhuollon ja kuntoutuksen palvelujen uudelleenjärjestämiseksi. Neuvottelujen lopputuloksena Rinnekodin kehitysvammapoliklinikan ja suunterveydenhuollon palvelut loppuvat 1.7.2019 alkaen.

– Terveydenhuollon ja kuntoutuspalvelujen yhteistoimintaneuvottelut käytiin tuotannollisista ja taloudellisista syistä. Toimiala on voimakkaassa muutoksessa ja keskeisin muutos on valtioneuvoston päätös vammaisten henkilöiden laitosasumisen lopettamisesta vuoteen 2020 mennessä. Asiakkaamme ovat siirtyneet laitoshoidosta avohuollon sosiaalipalveluihin, jolloin he saavat terveydenhuollon palvelut omalta lähiterveysasemaltaan, sanoo asiakkuus- ja myyntijohtaja Jaana Laaksonen.

– Rinnekodin ei ole taloudellisesti kestävää ylläpitää kehitysvammapoliklinikkaa tai suun terveydenhuollon palveluja vähenevälle laitoshoidon asiakasmäärälle, jatkaa Laaksonen. Toukokuussa 2019 Rinnekodissa on enää 27 pitkäaikaisen laitoshoidon asiakasta, kun heitä menneinä vuosina on ollut useita satoja.

Laitoshoito vähenee edelleen päättyen kokonaan vuoden 2020 aikana. Laitospurun taustalla on yhdenvertaisuuden ja syrjimättömyyden periaatteet. Kehitysvammaisten ihmisten yhteiskunnallista osallisuutta pyritään tukemaan myös lainsäädännön kehittämisellä, jossa korostuvat yhtäläiset perusoikeudet muiden ihmisten kanssa.

Kunnat ovat aiemmin ostaneet Rinnekodin kehitysvammapoliklinikkapalveluja täydentääkseen omia palvelujaan.

-Nyt kun kehitysvammaiset henkilöt ovat muuttaneet pois kokonaishoidon kattavasta laitoshoidosta ja alkaneet käyttämään lähiterveyspalveluja, on kunnissa haluttu panostaa omaan osaamiseen vastaanottaa ja palvella myös kehitysvammaista henkilöä perusterveydenhuollon asiakkaana. Myös terveydenhuollon palvelujen osalta asiakkaidemme osallisuus yhteiskuntaan toteutuu näin paremmin, toteaa Laaksonen.

Moniammatillinen tiimi työskentelee asiakkaidemme parhaaksi jatkossakin

Rinnekoti tekee työtä, jota tarvitaan kehitysvammaisten ihmisten itsenäisen asumisen, kuntoutuksen sekä työelämän ja muun osallisuuden eteen. Palvelemme jatkossakin asiakkaitamme moniammatillisen asiantuntijatiimin voimin. Jäljellä olevia laitoshoidon asiakkaita sekä tutkimus- ja kuntoutusjaksojen asiakkaita varten Rinnekodilla on jatkossakin lääkäri, psykologi, toiminta -ja fysioterapeutti sekä kommunikaatio-ohjaaja. Tilapäishoidon asiakkaille, esimerkiksi tilapäishoidossa oleville lapsille palveluita järjestetään sopimuksien mukaan.

Lääkärin, psykologin ja kuntoutushenkilöiden osaaminen kohdentuu jatkossa yhä vahvemmin Rinnekodin palvelutoimintaan asumisen tuen, lasten ja perheiden sekä työllistymistä osallisuutta edistävien palvelujen toteuttamisen ja henkilökunnan osaamisen tueksi.

Aiheeseen liittyvät