4.2.2021

Rinnekodin lapsi- ja perhepalvelut laajenevat Ouluun

Rinnekodin lapsi ja perhepalvelut laajenevat Oulun ja rakennustyöt ovat käynnistyneet. Uusien yksiköiden Kasvunkoti Kanervan ja pienryhmäkotien Hillan ja Pyryn, on tarkoitus avautua loppuvuodesta 2021. Rinnekoti on osa Helsingin Diakonissalaitoksen yhteiskunnallista konsernia. Niin Rinnekodilla kuin Diakonissalaitoksella on pitkä asiantuntemus lapsi- ja perhepalvelujen tuottamisessa.

Kasvunkoti Kanerva on lasten sijaishuollon yksikkö, jossa tarjoamme ympärivuorokautista tehostettua asumista kehitysvammaisille ja autismikirjon lapsille. Pienryhmäkodit Hilla ja Pyry tarjoavat ympärivuorokautista tehostettua asumista alle 18-vuotiaille kehitysvammaisille lapsille ja nuorille tilanteissa, joissa lapsen asuminen oman perheen kanssa ei ole mahdollista lapsen vammaisuuteen liittyvien erityistarpeiden vuoksi.

Yksikerroksinen rakennus, jonka edustalla puistoa ja oleskelualuetta.

Rinnekodin lapsi- ja perhepalvelut laajenevat Ouluun. Uudet yksiköt rakennetaan Metsokankaan alueelle.

Lapsen läheiset ovat aina tervetulleita

Ouluun rakenteilla oleviin yksiköihin ovat lapsen läheiset aina tervetulleita. ”Uudet yksikkömme rakennetaan lasten erityistarpeet huomioiden. Esimerkiksi akustiikka, esteettömyys ja apuvälineiden vaatima tilantarve sekä aistikokemuksia tarjoavat ratkaisut ovat meille tärkeitä”, sanoo Helsingin Diakonissalaitoksen lapsi- ja perhepalveluiden johtaja Jarmo Lonkola.

Kasvunkoti Kanervassa on seitsemän asiakaspaikkaa sijaishuollon tarpeessa oleville lapsille. Molemmissa pienryhmäkodeissa Hillassa ja Pyryssä on myös paikat seitsemälle lapselle. ”Vaikka kodit sijoittuvat samaan rakennukseen, on jokaisella yksiköllä oma piha ja viihtyisät tilat. Jokaista lasta odottaa oma huone, johon hänellä on mahdollisuus tuoda itselleen mieluisia ja rakkaita esineitä, kuten omassa kodissa tuleekin olla”, Lonkola kertoo.

Suhteet läheisiin ihmisiin, vanhempiin ja sisaruksiin ovat tärkeitä myös erityislapsille. ”Me huolehdimme palveluissamme asuvan lapsen hoitamisesta ja arjen sujumisesta. Huomiomme myös sen, että lapsella on mahdollisuus lämpimään vuorovaikutukseen läheistensä kanssa kaikissa ikävaiheissa. Yhteyden vanhempiin ja sisaruksiin ei tarvitse katketa, vaikka lapsi ei voi asua kotona”, kertoo palvelualuejohtaja Arja Mäkinen.

Yksiköissämme voi vierailla sovitusti ja lapset voivat käydä kotilomilla. Otamme mielellämme vanhemmat mukaan suunnittelemaan palvelun sisältöjä. ”Meille on tärkeää, että lapset käyvät koulua, heillä on harrastuksia ja mahdollisuus tehdä meillä samoja asioita, mitä lapset yleensäkin tekevät kotona”, Mäkinen jatkaa.

 

Moniammatillinen henkilökunta tukee lapsen kasvua ja kehitystä

Rinnekodin lapsi- ja perhepalveluissa työskentelee yksikön johtajan lisäksi sairaanhoitajia, sosionomeja ja lähihoitajia. Tavoitteenamme on moniammatillinen tiimi, joka parhaiten pystyy tukemaan lasten kasvua ja kehitystä. ”Kiinnitämme henkilöstön rekrytoinnissa huomioita ammattitaidon lisäksi myös siihen, mitä muuta osaamista työntekijä voi tuoda tullessaan lapsen elämään, esimerkiksi omien harrastusten tai mielenkiinnon kohteiden kautta”, kertoo palvelualuejohtaja Arja Mäkinen.

Vuorovaikutus osaaminen yksi keskeinen tekijä, josta on hyötyä palveluissamme olevien lasten kanssa työskennellessä. ”Puheelle vaihtoehtoiset kommunikaatiotavat ovat osa arkea, ja vuorovaikutus lapsen kanssa perustuu juuri hänen yksilölliseen tapaansa kommunikoida. Uskomme, että lapsilla on sanottavaa, vaikka kaikki lapset eivät puhu sanoilla. Myös lapsen ilmeet tuovat mukanaan tärkeitä viestejä siitä, onko lapsella hyvä olla”, kertoo Mäkinen.

Oulun yksiköiden henkilökunnan rekrytointi käynnistyy kesällä 2021. Tällä hetkellä avoinna oleviin Rinnekodin lapsi- ja perhepalvelujen työpaikkoihin voit tutustua Rinnekodin verkkosivuilla tai seuraamalla instagramissa @diakoissalaitoksenduunit -tiliä.

Miten Rinnekodin lapsi- ja perhepalvelujen asiakkaaksi?

Rinnekodilla on lasten- ja perheiden palveluja Helsingissä, Espoossa, Lahdessa ja Vaasassa. Lisäksi parhaillaan palveluja rakennetaan Oulun lisäksi Poriin ja Turkuun.

Rinnekodin palvelujen asiakkaaksi tullaan oman kotikunnan sosiaalityön kautta (vammaispalvelu, lastensuojelu). Palvelu käynnistetään asiakkaan ja/tai omaisten ja kunnan sekä Rinnekodin asiakkuussuunnittelun yhteistyöllä. Mikäli olet kiinnostunut palveluistamme, ota yhteyttä asiakkuussuunnitteluumme.

 

Aiheeseen liittyvät