2.4.2019

Rinnekodin tulos vuodelta 2018 antaa eväitä kasvuun

Rinnekoti-konsernin liikevaihto vuonna 2018 oli 83,1 miljoonaa euroa ja tilikaudelta syntyi voittoa 5,6 miljoonaa. Toimitusjohtaja Anu Kallio on tyytyväinen säätiön 91. toimintavuoden tulokseen ja kertoo sen antavan eväitä kasvulle.

– Rinnekodin tavoitteena on uudistua ja uudistaa myös koko toimialaa, sanoo Kallio. Toiminnan painopisteenä vuonna 2018 oli vastuullisuus ja palveluiden kehittäminen sekä kestävän pohjan rakentaminen, jotta maantieteellinen laajentuminen mahdollistuisi tulevina vuosina.

– Asiakas- ja työntekijäkokemuksen tutkiminen uusilla menetelmillä sekä kumppanuuksien kehittäminen olivat myös keskeisessä roolissa, jatkaa Kallio.

Erityisesti yhteistyö Helsingin Diakonissalaitoksen säätiön kanssa tiivistyi. Kallio nostaa tyytyväisenä esille Rinnekodin henkilökunnan työtyytyväisyyden kohoamisen. Henkilökunta kokee työnsä erittäin merkitykselliseksi, ja kokee vastuut sekä odotukset työlleen selkeinä. Henkilöstötutkimuksessa kehityskohteeksi nousi turvallisuuden kokeminen työssä ja siihen Kallio lupaa entisestään lisää panostuksia.

Rinnekoti on Suomen suurin yksityinen kehitysvamma-alan toimija ja viidenneksi suurin hoiva-alan yritys. Rinnekoti on yhteiskunnallinen yritys. Yhteiskunnallisena yrityksenä toiminnan tuotto palautuu asiakkaiden hyväksi, kun Rinnekoti kehittää palveluja kehitysvammaisille ja autismikirjon henkilöille, ja huolehtii ammattitaitoisen henkilökunnan hyvinvoinnista ja kouluttamisesta.

Toimitusjohtaja Anu Kallio kertoo Rinnekodin vuodesta 2018 ja siitä mihin kohtuullinen tulos käytetään oheisella videolla.

Lisätietoja ja haastattelupyynnöt:

Taina Rönnqvist, viestintäpäällikkö
044 762 1992
taina.ronnqvist@rinnekoti.fi

Aiheeseen liittyvät