29.9.2022

Rinnekodin uusi erityisyksikkö Tyyni auttaa asiakkaita käyttäytymisen ja mielenterveyden haasteissa

Rinnekoti avaa Espoon Lakistoon uuden tutkimus- ja kuntoutusyksikön Tyynin. Uuden yksikön palvelut on suunnattu aikuisille kehitysvammaisille ja autismikirjon henkilöille, joilla esiintyy käyttäytymisen tai mielenterveyden häiriöitä. Tyyni avautuu lokakuun alussa 2022.

Kaksi henkilöä pitävät toisiaan kädestä kiinni

Tyyni on Rinnekodin toinen erityisyksikkö, jonka palvelut on suunnattu aikuisille asiakkaille. Erityisyksiköiden palvelut eroavat kehitysvammaisten peruspalveluista siten, että asiakkaalla on poikkeuksellinen, haastava tilanne, jossa häntä pyritään auttamaan yhteistyössä moniammatillisen työryhmän kanssa.

Tutkimus- ja kuntoutusjaksoja sekä lyhytaikaisia hoitojaksoja

Tyyni on seitsemänpaikkainen yksikkö, jossa tuotetaan kahdenlaista palvelua. Tutkimus- ja kuntoutusjaksot on tarkoitettu henkilöille, joilla on käyttäytymiseen tai mielenterveyteen liittyviä häiriöitä ja jotka tarvitsevat apua arjen haasteisiin. Jaksolla voidaan toteuttaa esimerkiksi lääkemuutoksia tai toimintaterapeutin tai psykologin arvioita.

– Lääkäri tekee arvion palvelupyynnön toteuttamisesta sekä arvion siitä voidaanko lääkkeellisillä ja muilla hoidollisilla keinoilla vaikuttaa haastavaan käyttäytymiseen, kertoo Tyynin erikoislääkäri Kimmo Kuoppasalmi.

Yksikön johtaja Heidi Iivari jatkaa:

– Tyyniin tullaan, kun asiakkaan arjen haasteet näyttäytyvät käyttäytymisen häiriönä. Tutkimus- ja kuntoutusjaksolla pyritään löytämään asiakkaan toimintakykyä tukevia ratkaisuja. On tärkeää, että asiakkaat pystyvät jakson jälkeen palaamaan takaisin omaan elinympäristöönsä ja jatkamaan tavallista arkea.

Lyhytaikaiset hoitojaksot, esimerkiksi omaishoidon vapaat, on tarkoitettu aikuisille kehitysvammaisille, jotka asuvat lapsuudenkodissaan. Jakson tarkoitus on tukea läheisten jaksamista kotona.

Toiminnan keskiössä moniammatillinen yhteistyö

Tyynin toiminta perustuu moniammatilliseen yhteistyöhön. Jaksoilla olevien asiakkaiden asioita pohditaan vähintään viikoittain moniammatillisessa työryhmässä, johon kuuluu lääkäri, toimintaterapeutti ja psykologi. Tarvittaessa voidaan hyödyntää myös puheterapeutin, fysioterapeutin tai neurologin palveluita. Yksikön työntekijät ovat kaikki lähihoitajia tai sairaanhoitajia.

Tyynin työntekijät suorittavat Rinnekodin järjestämän Avekki-koulutuksen, joka tarjoaa työkaluja erityisesti haastavien tilanteiden kohtaamiseen, ennaltaehkäisemiseen ja hallintaan.

Jaksoihin kuuluu aina myös tiivis yhteistyö asiakkaan läheisiin: vanhempiin, asumisyksikköön tai päiväaikaiseen toimintaan. Säännöllisissä palavereissa jaetaan tietoa puolin ja toisin.

Miten Tyynin asiakkaaksi hakeudutaan?

Tyynin asiakkaaksi hakeudutaan kotikunnan sosiaalitoimen kautta.

– Asiakkaita, joilla on haastavaa käytöstä tai aggressiivisuutta, voi olla vaikea auttaa kotiympäristössä. Pidemmällä tutkimus- ja kuntoutusjaksolla asiakkaan kokonaistilanne tulee hyvin näkyviin, kun erilaisia haasteita kohdataan päivittäin ja niihin pystytään vaikuttamaan. Tyyni on turvallinen ympäristö esimerkiksi lääkemuutoksille tai toimintakyvyn arvioille – sekä asiakkaan itsensä että läheisten näkökulmasta, Iivari kertoo.

Rinnekodissa toimii Tyynin myötä yhteensä kaksi tutkimus- ja kuntoutusyksikköä aikuisille kehitysvammaisille ja autismikirjon henkilöille sekä yksi yksikkö alle 18-vuotiaille. Erityisyksiköt ovat pieniä ja ne tekevät tiivistä yhteistyötä keskenään.

Aiheeseen liittyvät