9.11.2021

Yhteisöllisyys on asiakkaidemme voimavara

Rinnekoti avaa Poriin uuden asumisen tuen palveluja tarjoavan yksikön Saarnin, josta tulee koti viidelletoista vammaiselle ja eri tavoin vammautuneille henkilöille. Saarnissa tarjotaan myös lyhytaikaista asumisen tuen palvelua, joka mahdollistaa esimerkiksi omaishoitajien vapaiden toteutumisen. Yksikössä panostetaan erityisesti yhteisölliseen toimintaan ja asiakkaiden kommunikoinnin tukemiseen. Saarni valmistuu loppuvuodesta 2021.

Ideat syntyvät asukaskokouksissa

Saarnissa on viihtyisät yhteiset tilat, joissa järjestämme säännölliset asukaskokoukset ja suunnittelemme yhteisöllistä toimintaa. ”Yhteisöllisyys on monelle asiakkaallemme tärkeä voimavara. Yksikkömme yhteisissä tiloissa voimme kokoontua leffailtaan ja järjestää teemajuhlia. Meillä on mahdollista myös osallistua alueen eri tapahtumiin ja käydä retkillä”, kertoo palvelualuejohtaja Essi Rasehorn.

Esteettömyys on ollut Saarin suunnittelun lähtökohta ja se on huomioitu myös suojaisalla piha-alueella. Piha-alueella kulkee päällystetty polku, jossa voi ulkoilla turvallisesti esimerkiksi sähköpyörätuolilla. ”Piha-alueella on myös viihtyisä oleskelupaikka, jossa on mukava järjestää yhteisiä tapahtumia tai vaikka kutsua omat läheiset viettämään grillijuhlia”, Rasehorn jatkaa.

Oikeus tulla kuulluksi ja vaikuttaa

Saarnissa työskentelee moniammatillinen tiimi, jossa on mm. lähihoitajia, sosionomeja sekä sairaanhoitaja. Koulutamme henkilökuntaa työssä tarvittaviin tärkeisiin asioihin liittyen säännöllisesti. ”Viime vuosina olemme panostaneet vuorovaikutus- ja kommunikaatio-osaamiseen. Tämä osaaminen on myös tärkeää Saarnin asiakkaiden kanssa”, kertoo Rasehorn.

”Asiakkaillamme on oikeus tulla kuulluksi ja heillä tulee olla mahdollisuus vaikuttaa omiin asioihinsa, heidän yksilölliset tarpeensa huomioiden. Asiakkaidemme arjessa voi olla monenlaisia kommunikaation apuvälineitä ja tarvittaessa käytämme myös esimerkiksi puhetta tukevia tukiviittomia, selkokieltä, sosiaalisia tarinoita sekä kuvia ja esineitä kommunikaation tukena”, jatkaa Rasehorn.

Saarnin myötä Rinnekodin palveluvalikoima laajenee

Rinnekoti on osa Diakonissalaitosta ja yhteiskunnallinen ja arvopohjainen toimija. Henkilökuntamme työtä ohjaavat yhteiset arvomme, joita ovat lähimmäisyys, asiantuntijuus ja hyvä elämä. Rinnekoti on tullut tunnetuksi erityisesti kehitysvammaisten ja autismikirjoin asiakkaille tuottamistaan laadukkaista palveluista.

Saarnin asiakaskunta koostuu vammaisista ja eri tavoin vammautuneista henkilöistä, jotka tarvitsevat monipuolista tukea arkeensa elämän eri osa-alueilla. Diakonissalaitokseen kuuluva Caritas Palvelut Oy tarjoaa vastaavia vammaispalveluja Oulussa ja Rovaniemellä.

Rinnekodin asiakkaaksi Saarniin ympärivuorokautisen palveluasumiseen tullaan oman kotikaupungin myöntämän ostopalvelusopimuksen mukaisesti tai itsemaksavana asiakkaana. Lyhytaikaiseen asumispalveluun, esimerkiksi omaishoidon vapaiden ajaksi, tullaan joko kotikaupungin myöntämän ostopalvelusopimuksen mukaisesti tai itsemaksavana asiakkaana.

Aiheeseen liittyvät