26.4.2021

Rinnekoti kehitti lääkehoidon vaikutusten arviointia yhdessä Causaluksen kanssa

Rinnekodissa toteutettiin kuuden kuukauden pituinen asiakkaiden lääkehoidon vaikutusten arviointiprojekti yhteistyössä suomalaisen terveysteknologiayritys Causalus Oy:n ja Espoon Kalajärven terveysaseman kanssa. Projektin tavoitteena oli tarkastella miten lääkehoidon vaikuttavuuden arviointiin kehitetyn ohjelmiston avulla henkilökunta voi havainnoida kehitysvammaisten asiakkaiden lääkehoitoon liittyviä riskejä ja haittavaikutuksia entistä tehostetummin. Projektiin osallistui neljä Rinnekodin asumisen tuen palveluja tarjoavaa yksikköä.

Kehitysvammaisilla ja autismikirjon henkilöillä monilääkitys on yleistä ja sen myötä lääkehoidon kokonaisuuden hahmottaminen voi olla haasteellista, koska asiakkaan hoitokontakti on usein terveysaseman lisäksi erikoissairaanhoitoon ja kehitysvammapoliklinikalle, ja myös yksityiselle lääkärille. ”Kun lääkemääräyksiä antaa useampi lääkäri, eivätkä lääkitykset kirjaudu automaattisesti asiakastietojärjestelmään, on asumisen tuen palveluissa ohjaajalla suuri vastuu huolehtia asiakkaan lääkitystietojen ajantasaisuudesta”, kuvailee yksikönjohtaja Viva Sippola.

”Lääkehoito ei ole vain ajantasaisen lääkitystiedon kirjaamista tai lääkkeen antamista asiakkaalle. Tärkeää on varmistaa, että asiakkaan käytössä oleva lääkitys on tarpeellinen ja siitä ei aiheudu asiakkaalle turhaa haittaa. Tämä onkin se haastava osuus, mikä vaatii ohjaajalta erilaisten asioiden yhteensovittamisen taitoa ja ammatillista, lääkehoidon osaamista”, Sippola jatkaa.

Causalus-ohjelmisto toi helpotusta vaikutusten arviointiin

Lääkehoidon arviointiin liittyvä projekti Causaluksen kanssa jätti positiiviset jälkensä yksiköiden arkeen ja asiakkaiden lääkehoidon toteuttamiseen. Lääkehoidon toteuttamiseen ja asiakkaan lääkityksen arviointiin kiinnitetään aiempaa enemmän huomiota ja lääkitykseen liittyvistä asioista keskustellaan avoimemmin yhdessä työryhmän kesken.

”Lääkehoidon vaikutusten arviointi on yleisesti koettu vaikeaksi. Causalus-ohjelma toi helpotusta niin seurantaan kun arviointiinkin”, kertoo Sippola.

”Kokeilumme osoitti, että Causalus-ohjelma toimi kehitysvammaisten asumispalvelussa oivana työkaluna ohjaajille lääkehoidon seurannassa ja vaikutusten arvioinnissa. Yhteistyömme myös osoitti, että kokonaislääkityksiä toki arvioidaan, mutta ei selkeästikään riittävän usein”, kertoo Pauli Puirava Causalus Oy:stä.

Causaluksen tuoma toimintamalli perustuu elävään elämään, jossa teknologian avulla voidaan ottaa laajalti ja kustannustehokkaasti käyttöön tapa työskennellä moniammatillisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että lääkehoidon arvioinnista ja seurannasta saadaan jatkuva, koko ajan taustalla kulkeva prosessi, jonka ansiosta ammattilainen pystyy olemaan merkittävästi aikaisempaa tarkemmin perillä asukkaan lääkityksen vaikutuksista.

 

 

 

 

Aiheeseen liittyvät