20.12.2019

Rinnekoti onnittelee valmistuneita sote-alan ammattilaisia

Rinnekodilla on ilo onnitella kaikkia tänään sote-alan ammattitutkintoihin valmistuneita. Asumisen tuen palvelujen johtaja Hanna Ekman osallistui Suomen Diakoniaopiston valmistujaisjuhlaan. Juhlapuheessaan Ekman nosti esille erilaiset tunteet, joita niin opintoihin, opintojen päättymiseen kuin työelämäänkin liittyy. Alla otteita puheesta.

Opintojen päättymiseen liittyy paljon tunteita. Onnistumisen tunne, helpotus, ilo. Samalla kuitenkin voi olla myös haikeutta tämän vaiheen päättymisestä tai jopa epäonnistumisen tunne, jos arvioinnit eivät olleet toivotunlaisia. Osa odottaa tulevaa innostuneena ja helpottuneena, kun opinnot on onnistuneesti saatu päätökseen ja työpaikkakin saattaa jo olla tiedossa. Toisille tulevaisuus voi näyttäytyä epävarmuutta ja jopa pelkoa herättävänä. Miten pärjään töissä? Löydänkö työtä? Osaanko riittävästi?

Tunteet ovat mukana myös työelämässä. Tunteiden merkityksestä ja ylipäätään niiden läsnäolosta työelämässä on alettu puhumaan enemmän vasta viime aikoina, vaikka toki ne ovat aina olleet siellä olemassa. Työssä on mukana kaikki ihmismielen tunteiden kirjo. Tunteita ei voi poistaa eikä eriyttää erikseen vapaa-aikaan ja työhön liittyviä tunteita.

Tunteet eivät ole hyviä tai huonoja. Kaikki tunteet ovat sallittuja eikä vääriä tunteita ole. Niillä kaikilla on oma merkityksensä. Tunteiden tarkoituksena on pitää ihminen hengissä ja hyvinvoivana. Tunteet pyrkivät kertomaan meille mikä on hyvinvointimme kannalta merkityksellistä. Myönteiset tunteet saavat meidät tekemään hyvinvointia tukevia asioita, kun taas epämieluisat tunteet ohjaavat meitä tunnistamaan tilanteen tai asioiden haitallisuuden ja parhaimmillaan ohjaamaan siten pois sellaisten asioiden ääreltä, jotka saattavat vaarantaa terveyttämme.

Jotta työelämä olisi hyvää ja mielekästä, sellaista, että sitä jaksaa tehdä innostuneesti useita vuosia tulisi työssä kokea enemmän myönteisiä kuin kielteisiä tunteita. Ajoittaiset vaikeatkin tunteet toki ovat osa työelämää, mutta mielekästä työ on vain, jos pääpaino on positiivisissa kokemuksissa. Miten tämän voi saavuttaa? Pitääkö onnistua löytämään työpaikka, jossa johto huolehtii työhyvinvoinnista? Vai onko avainasia hyvä työporukka, oikeanlaiset työkaverit? Ehkä sopivat kannustinjärjestelmät tai laaja työterveyshuollon tarjonta voisi taata tämän meille? Lakisääteisesti työnantajalla on kyllä vastuu turvata ja kehittää työhyvinvointia.

Haastan ottamaan vastuun tunteiden johtamisesta. Älkää ulkoistako tunteisiin liittyviä asioita. Älkää sanoko, että työnantajan pitää huolehtia työhyvinvoinnista. Älkää sanoko, että nimenomaan johto tai esihenkilöt ovat siitä ja työpaikan ilmapiiristä vastuussa. Älkää ulkoistako kaikille merkityksellistä työpaikan ilmapiiriä ja tunnelmaa jonkun muun hoidettavaksi. On kovin helppoa osoittaa sormella muita siitä, että kokee negatiivisia tunteita. Tunteiden ymmärtäminen ja niiden johtaminen on kuitenkin aloitettava itsestä. On uskallettava kysyä vaikeita kysymyksiä itseltään ja mietittävä, että jos se olenkin minä itse, joka epävarmuudellani tai yksityisen elämän vaikeuksien takia käyttäydynkin työpaikalla ikävästi. Mitä jos minä olenkin se, joka puhuu toisista selän takana pahaa tai tyrmään toisten ehdotuksia, enkä kuuntele avoimen kiinnostuneesti toisia?

Tehdään yhdessä hyvää työelämää. Sinulla on merkitystä siinä, minkälainen työpaikkasi tunneilmasto on. Sinä itse olet aivan yhtä merkityksellinen osa työyhteisöä kuin kuka tahansa toinenkin. Kukaan ei ole toistaan tärkeämpi, ei kokeneempi henkilö, ei johtavassa asemassa oleva tai uusi modernit työtaidot, menetelmät ja laitteet hallitseva henkilö. Ilmapiirin ja tunnelman luomisessa meidän kaikkien tulee kantaa vastuumme. Mene omana itsenäsi ja tunteinesi tekemään parempaa työelämää, jossa niin sinä kuin työkaverisikin saatte kukoistaa.

Pidä mielesi oppivaisena jatkossakin. Ole avoin ja kiinnostunut. Ole kannustava ja välitä muista. Älä tuijota asemaan vaan katso ihmistä. Eri roolit, työkokemus ja koulutukset ovat rikkaus työelämässä. Tulevaisuuden työelämässä tunnetaidot ovat tärkeä taito. Niin omia, kuin muidenkin tunteita tulisi pyrkiä ymmärtämään. Näin voit tulla ammattilaiseksi, joka tuo työhön enemmän kuin ammatillisen osaamisen. Parhaimmillaan tuot hyvän tunnelman ja kannustavan ilmapiirin niin itsellesi kuin työkavereillesikin. Tehdään työpaikoista viisaiden ihmisten paikkoja, joissa voidaan turvallisesti keskustella ja vaihtaa mielipiteitä ja iloita erilaisuudesta.

 

Rinnekoti myönsi Suomen Diakoniaopiston valmistujaisjuhlassa stipendin opiskelijalle, joka on opinnoissaan osoittanut erityistä kiinnostusta kehitysvamma-alaa kohtaan sekä hyvää kykyä erilaisuuden kohtaamiseen ja vuorovaikutukseen.

Lämpimät onnittelut kaikille valmistuneille.

Aiheeseen liittyvät