29.4.2020

Rinnekoti toteuttaa työllistymisen ja osallisuuden palveluja livelähetyksinä

Toimintakeskusten ja -yksiköiden sulkeminen on muuttanut Rinnekodin työllistymisen ja osallisuuden palveluissa olevien asiakkaiden arkea. Sosiaalinen kanssakäyminen on vähentynyt ja arki on keskittynyt kotona olemiseen. Ratkaisuna virikkeellisempään ja aktiivisempaan arkeen Rinnekoti käynnisti arkisin kahdesti päivässä pidettävät livelähetykset, joissa työllistymisen ja osallisuuden palvelut tuodaan etäyhteydellä asumisyksiköihin.

Asiakas katselee sohvalla maaten tablettia

Livelähetyksiä vetämään lähtenyt ohjaaja Matleena Myllyrinne on innoissaan projektista, sillä uskoo sen tuovan uudenlaista iloa asiakkaiden päiviin. Ensimmäisten viikkojen jälkeen kokemukset ovat ainoastaan positiivisia. Paras palaute on tullut esimerkiksi spontaanina hymynä ruudulta. Välillä kaikkia ihan naurattaakin. Myllyrinne kertoo tarkkailevansa asiakkaiden eleitä ja ilmeitä aktiivisesti palautteen saamiseksi.

Viikko-ohjelmassa on muun muassa erilaisia musiikkituokioita, lukuhetkiä sekä luovaa liikkumista. Ohjelmasisällöt ovat osittain tuttuja työllistymisen ja osallisuuden palvelujen normaalista toiminnasta, mutta se, että tuokiot toteutetaan etäyhteydellä, on vaatinut sisältöjen räätälöimistä ja erityistarpeiden aiempaa tarkempaa huomioimista.

– Asiakaskuntamme on hyvin monimuotoista, mikä tuo oman lisänsä kaikille yhteisen sisällön toteuttamiseen. Niihinkin on kuitenkin löydettävissä ratkaisut. Esimerkiksi lukunurkkahetkessä luemme kirjaa tai runoja, mutta samalla käytämme puheen tukena tukiviittomia ja kuvakommunikaatiota, Myllyrinne kertoo.

– Asiakaskeskeisyys on tässäkin toiminnassa lähtökohta ja kehitämme sisältöjä saadun palautteen pohjalta. Jokainen voi osallistua niihin omien kykyjensä perusteella ja esimerkiksi puhetta tukevat ja korvaavat menetelmät on sisällöissä otettu hyvin huomioon. Tuntien aikana kannustamme asiakkaita vuorovaikutukseen ja esimerkiksi mikrofonien ja webbikameroiden auki pitäminen on ilman muuta sallittua. Myllyrinne jatkaa.

Matleena Myllyrinne vastaa livelähetyksistä, mutta hän pyrkii saamaan viikoittain myös vierailijoita livelähetyksiin. Lisäksi perjantaisin pidettävä visailuhetki lähetetään Rinnekodin Tampereella sijaitsevasta Toimintakeskus Lyylistä, jossa henkilökunta on jo muutoinkin ollut mukana miettimässä asumisyksiköissä itsenäisesti toteutettavia virtuaalisia toimintatuokioita.

Ketterää kehittämistä

Livelähetykset ovat hyvä esimerkki ketterästä kehittämisestä, jossa reagoidaan nopeasti vallitsevaan tilanteeseen. Rinnekodin kohdalla myös kulunut aika ideasta toteutukseen on lyhyt ja toiminta saatiin jalkautettua yksiköihin nopeasti.

Erilaisten virtuaalisten toimintojen tulo osaksi asumisen tuen arkea vaatii myös ohjaajilta uudenlaista työotetta. Myllyrinne toivookin, että nykyinen tilanne kannustaisi yksiköitä hankkimaan välineitä, joilla erilaiset aktiviteetit onnistuvat.

– Mistäpä sitä tietää, tuovatko tästä saadut kokemukset meille uusia työkaluja ja käytänteitä aikaan, jolloin kaikki palaa normaaliksi. Etänäkin asiat on mahdollista saada toimimaan ja olen saanut esimerkiksi palautetta, että isolta ruudulta kun katsoi niin melkein aisti meidät sinne yksikköön.

Katso tästä etälivelähetysten viikkopohja

Aiheeseen liittyvät