27.5.2021

Rinnekoti tuo uudet lasten ja perheiden palvelut Turkuun

Rinnekoti rakentaa parhaillaan uusia lapsi- ja perhepalvelujen yksiköitä Turkuun. Palvelut kehitysvammaisille sekä autismikirjon lapsille ja nuorille avautuvat tammikuussa 2022. Pienryhmäkoti Nanna on tarkoitettu hoidollisille kehitysvammaisille lapsille, Kasvunkoti Knut on sijaishuollon palveluja tarjoava yksikkö ja Omakoti Soili tarjoaa asumisvalmennusta aikuistuville ja itsenäistyville nuorille. Rinnekoti on johtava kehitysvamma-alan toimija ja osa Diakonissalaitoksen yhteiskunnallista konsernia.

 

Pienryhmäkodin arki jaetaan vanhempien kanssa

Pienryhmäkoti Nanna on tarkoitettu erityisen vaativaa hoitoa ja ohjausta tarvitsevia kehitysvammaisille ja autismikirjon lapsille ja nuorille. ”Pienryhmäkodissa asutaan yhteisöllisesti, mutta silti jokaisella lapsella on yksilöllisesti sisustettu oma huone. Huoneessa on tilaa niin lapsen tarvitsemille apuvälineille, kuin omille leluille ja harrastusvälineille”, kertoo Eva Keskilammi, joka toimii palvelualuejohtajana.

”Vaikka vaikeasti vammainen lapsi ei voi asua kotona, se ei tarkoita kuitenkaan siteiden katkeamista biologisiin vanhempiin”, Keskilammi kertoo. ”Lapsen elämää ja palveluja suunnitellaan yhdessä vanhempien kanssa. Vanhemmat ja sisarukset ovat aina tervetulleita vierailemaan pienryhmäkodissa sekä osallistumaan esimerkiksi yhteisiin retkiimme. Pidämme yhteyttä toiveiden mukaan, vaikka päivittäin ja jaamme näin lapsen arkea yhdessä. Tuemme myös vanhempia siinä, että lapsi voi käydä kotonaan.”

Pienryhmäkodeissa eletään mahdollisimman normaalia elämää. Lapset käyvät koulussa ja harrastuksissa sekä osallistuvat yksikön arjessa kodin askareisiin, kukin omien kykyjensä mukaisesti. Rinnekodilla on vastaavia pienryhmäkoteja mm. Helsingissä, Espoossa, Lahdessa ja Vaasassa.

Kasvunkodissa tuetaan tekemään valintoja ja kokeilemaan uusia asioita

Turkuun rakentuva Kasvunkoti Knut on seitsemän paikkainen, ympärivuorokautista hoitoa tarjoava sijaishuollon yksikkö, jossa kehitysvammaisten ja autismin kirjon lasten ja nuorten yksilölliset avuntarpeet otetaan huomioon.

”Lapset käyvät koulua ja harrastavat. Jokaista lasta myös kannustetaan ja tuetaan omatoimisuuteen. Heitä tuetaan tekemään valintoja ja kokeilemaan uusiakin asioita turvallisesti ohjaajan kanssa. Jokaiselle lapselle nimetään omaohjaaja”, kertoo Keskilammi.

”Kasvunkodeissamme työskentelee lastensuojelun ja kehitysvammatyön ammattilaisia, joilla on halu aidosti kulkea lasten rinnalla ja tukea heidän kasvua sekä kehitystä”, Keskilammi kertoo.

Omakoti Soili tukee nuoren itsenäistymistä ja aikuistumista

Tomas Öhman luotsaa Espoossa Omakoti-konseptilla toimivaa yksikköä, Omakoti Sofiaa, jossa 15 nuorta opettelee itsenäistymistä ja elämän hallintaa. Omakoti -konseptilla rakentuva yksikkö, Omakoti Soili on nuorten koti, jossa itsenäistä asumista harjoitellaan suunnitellusti ja tavoitteellisesti.  Asumisharjoittelu suunnitellaan jokaisen nuoren yksilöllisen tuen tarpeen pohjalta.

”Nuoren itsemääräämisoikeus on asia, jota kunnioitamme. Palvelun sisältöä sekä nuoren tulevaisuutta suunnitellaan yhdessä nuoren ja hänen lähiverkostonsa kanssa. Jokaisen nuoret tavoitteet ovat yksilölliset. Seuraava koti voi olla esimerkiksi tuettu asumisen palvelu tai vaikkapa ryhmäkotiasuminen. Yksikkö tarjoaa lisäksi sijaishuollon jälkihuollon palveluja 18-25 vuotiaille tukea tarvitseville nuorille.  Meiltä nuori saa hyvät eväät seuraavaan kotiinsa”, Öhman kertoo.

”Meillä eletään arkea nuorten ehdoilla. Toiset tarvitsevat tukea enemmän, ja yhteisöllisyys myös kannustaa nuoria”, Öhman kertoo. Turkuun perustettava Omakoti Soili saa tukea Öhmanilta, joka tulee toimimaan tulevan yksikönjohtajan mentorina.

 

Aiheeseen liittyvät