AJANKOHTAISTA BLOGIT OTA YHTEYTTÄ ANNA PALAUTETTA

Rinnekoti-konserni

Ihmistä lähellä

Rinnekoti on vahva, suomalainen kehitysvamma-alan osaaja. Tehtävämme on olla lähimmäinen tukea tarvitsevalle – tarjota jokaiselle omanlainen arki ja koti. Kuljemme tukea tarvitsevan ja hänen läheistensä rinnalla. Visiomme mukaisesti ihmistä lähellä.

Palvelujamme käyttävät vammaisuudesta, pitkäaikaisesta sairaudesta tai muusta syystä tukea tarvitsevat ihmiset lapsista vanhuksiin. Asiakkaitamme ovat myös heidän perheensä ja heille palveluja ostavat tahot, kuten kunnat. Tuemme asiakkaitamme elämään hyvää elämää, jokainen omanlaistaan.
 

Rinnekoti on 90-vuotias kehitysvamma-alan vahva osaaja.

Toimintamme käynnistyi vuonna 1927, kun sisar Aino Miettinen otti hoidettavakseen Diakonissalaitokselle kaksi kehitysvammaista lasta, Martin ja Maurin. Hoidettavia oli pian paljon. Jo alussa nähtiin tärkeäksi, että kehitysvammaiset ihmiset osallistuisivat yhteisön päivittäiseen elämään.

 

”Kaikki tekivät oman tärkeän osansa tilan töistä ja päivittäisistä askareista. Korjattiin, rakennettiin uutta, hoidettiin asukkaita ja elettiin luonnon kiertokulussa mukana. Työn lomassa oli myös mukavaa ja iloista yhdessäoloa; retkeiltiin metsässä, uitiin Majalammella, leikittiin, laulettiin ja vietettiin juhlia.”

Aino Miettinen kuvaus Rinnekodin arjesta

 

Rinnekoti on yhteiskunnallinen yritys

Yhtiskuntavastuu on läpileikkaavasti mukana kaikessa mitä Rinnekoti tekee ja mitä se tekee. Strategiset tavoitteemme kiteytyvät vaikuttavuuden, vastuullisuuden ja kannattavuuden ympärille. Tutustu tekemämme työhön vuoden 2018 vastuullisuusraportista.

Rinnekoti-Säätiö rekisteröityi yhteiskunnalliseksi yritykseksi vuonna 2014, ja Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt Rinnekodille oikeuden käyttää Yhteiskunnallisen yrityksen merkkiä. Rinnekodin toimintaa esitellään myös yhteiskunnallisten yritysten etujärjestön, Arvo-liiton nettisivuilla.