AJANKOHTAISTA BLOGIT OTA YHTEYTTÄ ANNA PALAUTETTA

Hallinto

Rinnekoti-Säätiö sr hallinto

Rinnekoti-Säätiön hallinto perustetaan uudistetun säätiölain (487/2015) säädöksiin. Säätiön päätösvaltainen toimielin on hallitus. Lisäksi säätiössä toimii valtuuskunta.

Valtuuskunta

Säätiössä toimii valtuuskunta, johon kuuluu 15 jäsentä. Valtuuskunnan jäsenistä Diakonissalaitoksen säätiö valitsee yhdeksän ja Rinnekoti-Säätiön valtuuskunta kuusi jäsentä. Varajäseniä valitaan kuusi, joista kolme valitsee Diakonissalaitoksen säätiö ja kolme Rinnekoti-Säätiö.

Valtuuskunnan tehtävänä on tukea säätiön tarkoituksen toteutumista, tarjota näkemyksiä ja suosituksia hallitukselle toiminnan ja talouden kehittämiseksi säätiön tarkoituksen toteuttamiseksi. Valtuuskunta kokoontuu vähintään kahdesti vuodessa .

Valtuuskuntaan kuuluvat seuraavat henkilöt:

Sari Elomaa-Siren, lakimies, varatuomari, varajäsen
Sari Enkkelä, palvelualuejohtaja, varajäsen
Hanna Heinonen, toiminnanjohtaja, jäsen
Jukka Huikuri, vastuulääkäri, jäsen
Piia Kauma, kansanedustaja, jäsen, varapuheenjohtaja
Marjo Lahtinen, talouspäällikkö, jäsen
Harri Lauslahti, hallitusammattilainen, jäsen, puheenjohtaja
Irmeli Leinos, erityisopettaja, jäsen
Tarja Mikkola, sairaalapappi, varajäsen
Laura Niemi, viestintäjohtaja, jäsen
Marjo Nietosvaara, palvelualuejohtaja, jäsen
Päivi Nurmi-Koikkalainen, kehittämispäällikkö, varajäsen
Jaana Pajunen, asiakaspalvelujohtaja, jäsen
Marja Pentikäinen, koulutuspalveluiden johtaja, rehtori, jäsen
Mari Rautiainen, henkilöstöjohtaja, jäsen
Kirsti Rinta-Panttila, varajäsen
Elina Rytsölä, korvalääkäri, jäsen
Leena Saarinen, lehtori, varajäsen
Karin Strandberg, johtava diakonissa, jäsen
Sami Uotinen, johtava lakimies, jäsen
Harry Yltävä, sosiaalityöntekijä, jäsen

 

Hallitus

Hallitus huolehtii säätiön hallinnosta ja siitä, että säätiön toiminta järjestetään asianmukaisesti tarkoituksen toteuttamiseksi. Hallitus vastaa siitä, että säätiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty.

Valtuuskunnan kolmeksi vuodeksi kerrallaan valitsemaan säätiön hallitukseen kuuluvat:

Olli Holmström, johtaja, puheenjohtaja
Kirsti Handolin, KTM, varapuheenjohtaja
Leena Kirmanen, sosiaalineuvos, jäsen
Jukka Rautavalta, talousjohtaja, jäsen
Tuija Räty, tulosaluejohtaja, jäsen
Mitti Storckovius, strategiajohtaja, jäsen
Tapio Tähtinen, toimitusjohtaja, jäsen
 

 

Toimitusjohtaja

Rinnekoti-Säätiön toimitusjohtajana toimii Anu Kallio (s. 1968, kauppatieteiden maisteri). Toimitusjohtaja huolehtii säätiön tarkoituksen toteutumisesta ja hoitaa muuta päivittäistä hallintoa lainsäädännön, säätiölain ja hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti. Hän vastaa siitä, että säätiön kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty.