AJANKOHTAISTA BLOGIT OTA YHTEYTTÄ ANNA PALAUTETTAAnnala

< MUUT TOIMIPISTEET

Annala

Rinnekodintie 11, 02980 Espoo


Puhelinnumeroita

palveluyksikön johtaja (ark. 8-16)

040 663 6041

Annala- ympärivuorokautista, perhekeskeistä pienryhmäkotiasumista.

  • Kenelle: vaikeasti kehitysvammaisille ja autisminkirjon lapsille ja nuorille.

  • Sijainti: luonnonkauniissa Espoon Lakistossa, turvallisen kyläyhteisön sydämessä.

Pienryhmäkotiasumista turvallisen kyläyhteisön sydämessä

Annala tarjoaa ympärivuorokautista pienryhmäkotiasumista vaikeasti kehitysvammaisille ja autistisille lapsil-le ja nuorille. Asiakkaat ovat iältään 6-17 vuotta. Ryhmäkoti sijaitsee Espoon Lakistossa, turvallisen kyläyhtei-sön sydämessä. Annala on jaettu kahteen viiden lapsen kotiin, joissa on huomioitu erikseen vaikeasti kehi-tysvammaisten ja autististen lasten tarpeet.

Lapsennäköistä arkea ja tukea perheille

Annalassa arki on lapsennäköistä elämää turvallisessa ympäristössä, jossa tuemme myös lapsen ja nuoren oppivelvollissuutta. Arjessa korostuu perhekeskeisyys ja tiivis yhteistyö perheiden kanssa. Annalassa toteute-taan pitkäaikaista kuntouttavaa hoitoa, jonka tavoitteena on myös perheiden jaksamisen tukeminen.
 

Kuvia toimipisteestä