AJANKOHTAISTA BLOGIT OTA YHTEYTTÄ ANNA PALAUTETTAEinola

< MUUT TOIMIPISTEET

Einola

Kumpukuja 4 F, 02980 Espoo


Puhelinnumeroita

palveluyksikön johtaja (ark. 8-16)

040 663 6041

Psyykkisesti oireilevien kehitysvammaisten ja autististen lasten pienryhmäkoti

  • Einola tarjoaa pienryhmäkotiasumista ympärivuorokautisella tuella.

  • Kenelle: Paljon tukea tarvitseville, psyykkisesti oireileville kehitysvammaisille ja autistisille lapsille.

  • Sijainti: Luonnonkauniissa Espoon Lakistossa, turvallisen kyläyhteisön sydämessä. 

Einola tarjoaa pienryhmäkotiasumista psyykkisesti oireileville kehitysvammaisille ja autistisille lapsille.

Einola on jaettu kahteen kotiin, joissa on huomioitu erikseen psyykkisesti oireilevien kehitysvammaisten ja autististen lasten tarpeet. Einolassa on 5+4 asiakaspaikkaa. Einola on Espoon Lakiston turvallisen kyläyhtei-sön sydämessä.

Ympärivuorokautista tukea lapsen kasvuun ja kehitykseen

Einolan kaikilla lapsilla on erityisen vahva tuen tarve heidän päivittäisissä arkitoiminnoissaan. Einolassa voi-vat asua lapset, jotka tarvitsevat ympärivuorokautisesti ohjausta sekä tukea kasvussaan ja kehityksessään.

Einola on esteetön ympäristö, mikä mahdollistaa apuvälineiden käytön sekä itsenäisen liikkumisen.  Lasten erityistarpeita voivat olla valvottu liikkuminen, päivittäisissä toiminnoissa avustaminen, itsenäistymistaitojen harjoitteleminen ja vahvistaminen sekä vahva psykososiaalisen tuen tarve.
 

Kuvia toimipisteestä