AJANKOHTAISTA BLOGIT OTA YHTEYTTÄ ANNA PALAUTETTAKasvunkoti Maija

< MUUT TOIMIPISTEET

puh

Kasvunkoti Maija

Kumpukuja 2, 02980 Espoo


  • Kasvunkoti Maija tarjoaa ympärivuorokautista vaativan laitoshoidon palvelua seitsemälle kehitysvammaiselle erityisen haasteellisessa elämäntilanteessa olevalle lastensuojelun sijoittamalle lapselle.
  • Yksi paikoista toimii kriisi- ja arviointipaikkana.
  • Lapsilla voi olla joko autismikirjon häiriöitä tai psykiatrisen hoidon tai arvion tarpeita.

 

Kasvunkoti Maijan toiminnan kehyksenä ja ohjaajien toimintaa säätelevänä tärkeänä tekijänä on lastensuojelulaki, jonka puitteissa sijoituksen aikana toimitaan. Lapsen hoiva- ja huolenpito perustuvat asiakassuunnitelmaan, jonka pohjalta laaditaan lapsen yksilöllisesti suunniteltu hoito- ja kasvatussuunnitelma. Lapsen arjen ja elämänhallinnan tukemiseksi laaditaan hoito- ja kasvatussuunnitelmaan perustuva viikkosuunnitelma sekä päiväsuunnitelma.

Kaikkia suunnitelmia arvioidaan päivittäin ja muutoksiin reagoidaan välittömästi. Arvioinnin pohjalta pystymme nopeisiin hoidon tarpeen määrityksiin joko vähentämällä tai lisäämällä esimerkiksi henkilökohtaista lisäresurssia. Tämä toimii kannustimena myös lapsen arkeen.

Yksikön arjessa korostuvat strukturoitu arki, kuntoutuksellinen työote, osallistaminen ja toiminnallisuus. Hoito ja kasvatus perustuvat lapsen voimavarojen tukemiseen, sosiaalipedagogiseen työotteeseen sekä lapsen yksilöllisten tarpeiden huomioon ottamiseen.