AJANKOHTAISTA BLOGIT OTA YHTEYTTÄ ANNA PALAUTETTAKasvunkoti Martti

< MUUT TOIMIPISTEET

Kasvunkoti Martti

Alppikatu 2B 19 A , 00530 Helsinki


Puhelinnumeroita

palveluyksikön johtaja (ark. 8-16)

040 183 2641

  • Kasvunkoti Martti tarjoaa pitkäaikaista, ympärivuorokautista sijaishuollon palvelua alle 18-vuotiaille, huostaanotetuille kehitysvammaisille tai muuten erityistarpeisille lapsille ja nuorille. Lisäksi yksi asiakaspaikka lastensuojelun kiireellisen sijoituksen tarpeisiin.
  • Lapset asuvat Kasvunkoti Martissa ympärivuorokautisesti kodikkaassa ympäristössä, hyvien kulkuyhteyksien läheisyydessä. Yksikkö toimii Helsingin Diakonissalaitoksen tiloissa. Tilat ovat esteettömät ja ne soveltuvat hyvin esimerkiksi sellaisille lapsille ja nuorille, joilla on erilaisia liikkumiseen tarkoitettuja apuvälineitä.
  • Kasvunkoti Martin välittömässä läheisyydessä on lukuisia kulttuuri- ja elämyskohteita sekä harrastustoimintamahdollisuuksia, mm. Linnanmäen huvipuisto ja Töölönlahti sijaitsevat kävelymatkan päästä yksiköstä.

 

Kasvunkoti Martissa on yhtenäinen olohuone, ruokailutila ja keittiö. Jokaiselle lapselle ja nuorille on oma huone, jonka voi sisustaa mieleisekseen. Toiminnan keskiössä ovat tavallisen arjen mahdollistaminen ja toiminnallisuus, kuten koulunkäynnin, vapaa-ajan ja arjen tukeminen turvallisessa kasvuympäristössä. Lasten arkea rytmittää henkilökohtainen, strukturoitu päiväohjelma.

Työskentely on perhekeskeistä ja vanhempia osallistavaa moniammatillista työtä. Kasvunkodin henkilökunta kunnioittaa lapsen vanhempia, tekee heidän kanssaan yhteistyötä ja pyrkii vahvistamaan vanhempien vanhemmuutta.

Jokaisella lapsella on Kasvunkodissa omahoitaja.

Osa arjen toiminnasta toteutetaan pienryhmissä, joissa on 1-2 hoitajaa. Huomioimme lasten yksilölliset oppimiseen ja ymmärrykseen liittyvät haasteet. Tuemme lapsen kasvua, kehitystä ja psyykkistä hyvinvointia hänen kehitystasolleen ja kommunikaatiokyvylleen sopivin menetelmin.

Kaikissa lapsen arkeen, kasvatukseen, hoitoon ja kuntoutukseen liittyvissä kysymyksissä kuullaan lasta sekä hänen perhettään ja tehdään tiivistä yhteistyötä lastensuojelun kanssa. Lapsen ja perheen palvelukokonaisuudessa korostetaan lapsen yksilöllisyyttä ja lapsen osallistumista hänen oman elämänsä suunnitteluun ja hallintaan. Lapsi on aina itse läsnä häntä koskevassa päätöksenteossa ja hänen mielipiteensä selvitetään.

Kasvunkoti Martissa on yhteensä seitsemän asiakaspaikkaa, joista yksi on tarkoitettu kiireelliseen sijoitustarpeeseen. Yksikössä on edellytykset vastata vaativiin palveluntarpeisiin. Jokainen hoitopolku suunnitellaan aina räätälöidysti ja yksiköllisesti lapsen/nuoren ja perheen tarvetta vastaavaksi.

Kuvia toimipisteestä