AJANKOHTAISTA BLOGIT OTA YHTEYTTÄ ANNA PALAUTETTAKasvunkoti Martti

< MUUT TOIMIPISTEET

Kasvunkoti Martti tarjoaa sijaishuollon palveluita ja on erikoistunut erityistarpeita vaativien kehitysvammaisten ja autismikirjon lasten ja nuorten hoitoon. Lisäksi yksi asiakaspaikka lastensuojelun kiireellisen sijoituksen tarpeisiin.

Lapset asuvat Kasvunkoti Martissa ympärivuorokautisesti kodikkaassa ympäristössä. Toiminnan keskiössä ovat tavallisen arjen mahdollistaminen ja toiminnallisuus, kuten koulunkäynnin, vapaa-ajan ja arjen tukeminen turvallisessa kasvuympäristössä. Lasten arkea rytmittää henkilökohtainen, strukturoitu päiväohjelma.

Työskentely on perhekeskeistä ja vanhempia osallistavaa moniammatillista työtä. Kasvunkodin henkilökunta kunnioittaa lapsen vanhempia, tekee heidän kanssaan yhteistyötä ja pyrkii vahvistamaan vanhempien vanhemmuutta.

Jokaisella lapsella on Kasvunkodissa omahoitaja.

Osa arjen toiminnasta toteutetaan pienryhmissä, joissa on 1-2 hoitajaa. Huomioimme lasten yksilölliset oppimiseen ja ymmärrykseen liittyvät haasteet. Tuemme lapsen kasvua, kehitystä ja psyykkistä hyvinvointia hänen kehitystasolleen ja kommunikaatiokyvylleen sopivin menetelmin.

Kaikissa lapsen arkeen, kasvatukseen, hoitoon ja kuntoutukseen liittyvissä kysymyksissä kuullaan lasta sekä hänen perhettään ja tehdään tiivistä yhteistyötä lastensuojelun kanssa. Lapsen ja perheen palvelukokonaisuudessa korostetaan lapsen yksilöllisyyttä ja lapsen osallistumista hänen oman elämänsä suunnitteluun ja hallintaan. Lapsi on aina itse läsnä häntä koskevassa päätöksenteossa ja hänen mielipiteensä selvitetään.

puh

Kasvunkoti Martti

Alppikatu 2, 00530 Helsinki

Puhelinnumeroita

040 183 2641 esimies (arkisin 8-16)