AJANKOHTAISTA BLOGIT OTA YHTEYTTÄ ANNA PALAUTETTAKornetin työhönvalmennus

< MUUT TOIMIPISTEET

Kornetin työhönvalmennus

Kornetintie 8, 00380 Helsinki


Puhelinnumeroita

palveluyksikön johtaja (ark. 8-16)

040 702 7148

Kornetin työhönvalmennus – yksilö- ja ryhmämuotoista valmennusta Helsingin Pitäjänmäessä

  • Kornetin työhönvalmennus tarjoaa yksilö- ja ryhmämuotoista toimintaa. Jokaiselle asiakkaalle suunnitellaan toiminnan sisältö yksilöllisesti, asiakkaan tilanteen ja toiveiden mukaan.
     
  • Palvelut on tarkoitettu kehitysvammaisille ja autismin kirjon henkilöille sekä muille erityistä tukea tarvitseville.
     
  • Kornetin työhönvalmennus sijaitsee hyvien kulkuyhteyksien varrella Helsingin Pitäjänmäessä. Kornetin työhönvalmennuksella on laajat verkostot ja aktiivista yhteistyötä ympäröivien yrityksien kanssa.

”Kornetin työhönvalmennuksessa on mukava ilmapiiri”

Työhönvalmennuksen voi aloittaa joko ryhmässä tai yksilönmuotoisesti. Ryhmässä harjoitellaan työtaitojen lisäksi itsenäistä toimimista arjessa sekä sosiaalisia vuorovaikutustaitoja. Ryhmämuotoisena toimintana järjestetään esimerkiksi työhönvalmennus-, media- ja kädentaitoryhmiä. Yksilöllinen työhönvalmennus aloitetaan asiakkaan tavoitteiden ja taitojen mukaan. Työhönvalmentaja tapaa asiakasta kahden kesken ja tekee yhdessä hänen kanssaan toimintasuunnitelman ja aikataulun tavoitteiden saavuttamiseksi.

Yhteistyötä lähialueen yritysten kanssa

Teemme paljon yhteistyötä erilaisten yritysten kanssa työelämään tutustumiseksi. Toimintamme perustuu työtaitojen harjoitteluun sekä kartoittamiseen. Yhteistyö lähialueen yritysten kanssa mahdollistaa töiden harjoittelun, sisältäen esimerkiksi hyllytystöitä kaupassa tai vanhusten viriketoimintaa palvelutalossa. Huomioimme kaikessa toiminnassamme asiakkaan henkilökohtaiset tavoitteet sekä tuemme heidän itsemääräämisoikeuttaan ja osallisuuttaan yhteiskuntaan. Jokainen arvioi omia työtaitojaan itsearvioinnin kautta ja yhdessä työhönvalmentajan kanssa.

Kuvia toimipisteestä