12.10.2021

Sairaanhoitaja Heidi Rosenberg nauttii monipuolisesta työnkuvasta työllistymisen ja osallisuuden palveluissa

”Tulen muutamaksi vuodeksi kokeilemaan, millainen työpaikka Rinnekoti on”, muistelee erityisohjaaja Heidi Rosenberg tokaisseensa Rinnekodissa silloin työskennelleelle isosiskolleen vuonna 2004 juuri valmistuneena sairaanhoitajana. Tuosta hetkestä on nyt kulunut 17 vuotta ja ovi aukeaa työpäivisin edelleen Rinnekodissa, tällä hetkellä Toimintakeskus Martin toiminta- ja kommunikaatioryhmässä.

Kaksi henkilöä pöydän äärellä.

Erityisohjaaja Heidi Rosenberg (takana) näyttää sairaanhoitajaopiskelija Salla-Miisa Siiralle insuliinikynän käyttöä. Sairaanhoitajaopiskelijoiden ohjaus on yksi Rosenbergin työtehtävistä.

Rinnekodin monipuoliset palvelut ja erilaiset yksiköt ovat tarjonneet Rosenbergille mahdollisuuden kokeilla erilaisia työtehtäviä ja työympäristöjä, työpaikkaa vaihtamatta. Ensimmäiset 15 vuotta hän työskentelikin Rinnekodin hoito- ja asumispalvelujen puolella. Kolmisen vuotta sitten mielessä heräsi ajatus päivätyöhön siirtymisestä eikä vaihdos ole harmittanut hetkeäkään.

”Alkuun ehkä kaipasin arkivapaita, jotka olivat tulleet tutuksi kolmivuorotyöstä. Mutta kun olin tehnyt vuorotyötä niin pitkään, silloiseen elämäntilanteeseen päivätyö tuntui sopivalta vaihtelulta. Nautin säännöllisyydestä, jota päivätyö on tuonut yksityiselämääni. Pystyn suunnittelemaan elämää pidemmälle, kun tiedän, että viikonloput ja arkipyhät on vapaita. Samoin tiedän jo nyt esimerkiksi ensi kesän kesäloman ajankohdan”, Rosenberg kertoo.

Rosenbergin työpäivät ajoittuvat klo 7.20 ja 17.00 välille, asiakastyötä on klo 9 ja klo 15 välillä. Ennen asiakastyön alkua ja sen päätyttyä on aikaa muun muassa palavereille, toiminnan suunnittelulle ja kirjaamiselle. Sairaanhoitajan tutkinto tuo oman lisänsä ja vastuut erityisohjaajan tehtävänkuvaan.

Lääkehoidon perehdytyksiä ja opiskelijaohjausta

Sairaanhoitajana Rosenbergin vastuulla on muun muassa pitää huolta siitä, että yksikön ensiapuvälineistö ja ensiapulääkkeet ovat kunnossa. Rosenberg pitää myös lääkehoidon perehdytyksiä niin uusille kuin vanhoillekin työntekijöille.

”Rinnekodilla on yleinen lääkehoidon perehdytys, joka on paikollinen kaikille työntekijöille. Pidän sen ja lisäksi joitain yksittäisiä perehdytyksiä eri yksiköissä aina kun niille on tarvetta. Nyt koronavuonna olen pitänyt perehdytyksiä etäyhteyksin myös muun muassa Toimintakeskus Seljaan ja Toimintakeskus Jaakkolaan. Sitä kautta olen saanut tutustua uusiin yksiköihin ja työntekijöihin”, Rosenberg kertoo.

Tänä vuonna Rosenbergilla on lisäksi neljä opiskelijaohjattavaa, joista yksi on paraikaa harjoittelussa ja yksi vielä tulossa. Sairaanhoitajaopiskelijat ovat yksiköissä aina sairaanhoitajan vastuulla. Rosenbergin ohjauksessa opiskelijat pääsevät tekemään sairaanhoitajan vastuulle kuuluvia tehtäviä ensin yhdessä Rosenbergin kanssa, mutta pikkuhiljaa enemmän vastuuta ottaen. Tavoitteena on, että opiskelijakin pääsee kokemaan ja ottamaan työntekijän roolia tiimissä, siinä missä muutkin. Kuitenkin aina valvonnan alaisena.

”Puhumme opiskelijoiden kanssa myös paljon työstä ja yritän kuulostella heiltä, mitä mieltä he ovat työstä ja asiakkaista. On ollut kiva huomata, että jokunen harjoittelijoista on jäänyt meille keikkatyöhön eli he ovat itseni tavoin kokeneet työn omakseen”, Rosenberg iloitsee.

Itse Rosenberg kokee saavansa riittävästi tukea työnantajalta oman ammatillisen osaamisen ylläpitämiseksi. Sisäiset koulutusmahdollisuudet kuten hyvät verkko-opinnot ja lääkehoidon vastaaville pidettävät säännölliset koulutukset ovat yksi tapa ylläpitää osaamista. Lisäksi Rosenberg peräänkuuluttaa oman aktiivisuuden tärkeyttä.

”Lääkehoito kehittyy ja muuttuu todella nopeasti, myös apuvälineet. Niitä tulee paljon lisää ja kehittyy parempaan suuntaan, mikä helpottaa työntekijöiden työtä ja asiakkaiden oloa. Niistä on hyvä pysyä perillä”, Rosenberg pohtii.

Asiakkaat ja hyvä tiimi kantavat työssä

Mikä sitten sai ajatukset muuttumaan ja kahden vuoden kokeilun kantamaan nyt jo lähes 18 vuoden työuraan Rinnekodissa? Vastaus on Rosenbergin mielestä yksinkertainen: asiakkaat ja hyvät työyhteisöt. Työvuosien aikana Rosenberg on nähnyt erilaisia yksiköitä ja erilaisia työyhteisöjä. Jokaisessa niissä on oma puolensa, mikä on aina kulloinkin viehättänyt.

”Minulle ominaista on enemmän käsillä tekeminen ja siksi nyt olenkin löytänyt oman paikkani Toiminta- ja kommunikaatioryhmästä. Täällä asiakkaat ovat hieman enemmän hoidollisia. Täällä asiakkaat ovat hyvin aitoja ja myös heiltä saatu palaute on aitoa”, Rosenberg kertoo.

Rinnekodissa työskennellään moniammatillisissa tiimeissä mikä tarkoittaa sitä, että työtovereina on työntekijöitä eri koulutustaustoilla. Rosenberg kertoo omassa tiimissään työskentelevän esimerkiksi sosionomeja ja lähihoitajia. Monella työntekijällä on ammatillisen koulutuksen lisäksi muun muassa luovia erityistaitoja, mitkä tuovat oman lisänsä päiviin. Lisäksi monen asiakkaan fysioterapia toteutuu päiväaikaisen toiminnan aikana, jolloin yhteistyötä tehdään myös fysioterapeuttien kanssa.

Moniammatillisuudessa Rosenberg näkee ainoastaan hyviä puolia.

”Moniammatillisuus tekee paitsi työyhteisön luovaksi, myös takaa turvallisen arjen asiakkaille. Moniammatillisuuden myötä pystymme tarjoamaan asiakkaille merkityksellistä arkea hyvine kokemuksineen”, hän sanoo.

Yhteistyö sekä työyhteisö ja esihenkilötyö saavatkin hyvää palautetta ja kiitosta Rosenbergilta. Tiimissä tuetaan ja iloitaan yhdessä asioista, mutta annetaan kuitenkin myös tilaa erehtymiselle ja uudelleen yrittämiselle. Vaihtelua päiviin tuo myös eri tiimien ja yksiköiden kanssa työskentely juuri esimerkiksi lääkehoidon perehdytyksiin liittyen.

”Kaikki työyhteisöt, joissa olen ollut jäsenenä ovat olleet hyviä ja ainutlaatuisia. Lähes joka paikasta on jopa jäänyt ihmisiä omaan elämääni eli olemme tulleet ystäviksi myös työelämän ulkopuolella. On tärkeää, että työssä pääsee työskentelemään ihmisten kanssa, joiden kanssa työtä on hyvä tehdä”, Rosenberg pohtii.

”Asiakaskunta ja työyhteisö tekevät minulle sen, että tämä työpaikka on minulle paljon enemmän kuin vain ihan kiva. Sen takia täällä on ehkä niin kauan viihtynytkin, että on saanut iloa työstä ja saanut kokea myös onnistumisen tunteita. Nähnyt myös asiakkaissa iloa ja onnistumisen fiiliksiä. On enemmän kuin vain ihan kivaa”, Rosenberg naurahtaa.

Aiheeseen liittyvät