30.9.2020

Selkokieli on osa Diakonissalaitoksen vastuullisuustyötä

Selkokieli on osa Diakonissalaitoksen vastuullisuustyötä. Syksyn aikana järjestämme henkilökunnalle selkokielen koulutuksen yhteistyössä Selkokeskuksen kanssa.

– Selkeällä viestinnällä on erityisen suuri merkitys erityisryhmille. Selkokielestä voi olla apua muun muassa kehitysvammaisille henkilöille, suomen kieltä opiskeleville maahanmuuttajille sekä ihmisille, joilla on muistisairauksia tai lukemisen ja oppimisen vaikeuksia. Tavoitteemme on ottaa selkokieli laajasti käyttöömme koko konsernissa, sanoo viestintäpäällikkö Taina Rönnqvist.

– Saavutettavasta ja esteettömästä viestinnästä hyötyvät monet asiakkaamme. Selkokeskuksen arvion mukaan selkokielestä hyötyy lähes 15 prosenttia väestöstä, Rönnqvist jatkaa.

Rinnekodin selkokieliset sivut auki

Diakonissalaitokseen kuuluva Rinnekoti avasi selkokieliset verkkosivut, joille on myönnetty Selkokeskuksen Selkotunnus. Selkosivulta osoitteessa www.rinnekoti.fi/selkokielella löytyy tietoa Rinnekodista ja sen palveluista selkokielellä. Rinnekodin selkosivut eivät sisällä kaikkea samaa mitä on yleiskielisillä sivuilla. Selkokielisille sivuille tulee lisää sisältöä myöhemmin.

Mitä on selkokieli?

  • Selkokieli on suomen kielen muoto, joka on mukautettu sisällöltään, sanastoltaan ja rakenteeltaan yleiskieltä luettavammaksi ja ymmärrettävämmäksi.
  • Se on suunnattu ihmisille, joilla on vaikeuksia lukea tai ymmärtää yleiskieltä.
  • Selkojulkaisun tunnistaa selkologosta. Selkokeskus myöntää selkologon käyttöoikeuden julkaisuille, jotka täyttävät selkokielen kriteerit.

Aiheeseen liittyvät