AJANKOHTAISTA BLOGIT OTA YHTEYTTÄ ANNA PALAUTETTA

Rinnekoti-Säätiö sr hallinto

Rinnekoti-Säätiön hallinto perustetaan uudistetun säätiölain (487/2015) säädöksiin. Säätiön päätösvaltainen toimielin on hallitus. Lisäksi säätiössä toimii valtuuskunta.

Valtuuskunta

Säätiössä toimii valtuuskunta, johon kuuluu 15 jäsentä. Valtuuskunnan jäsenistä Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö valitsee yhdeksän ja Rinnekoti-Säätiön valtuuskunta kuusi jäsentä. Varajäseniä valitaan kuusi, joista kolme valitsee Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö ja kolme Rinnekoti-Säätiö.

Valtuuskunnan tehtävänä on tukea säätiön tarkoituksen toteutumista, tarjota näkemyksiä ja suosituksia hallitukselle toiminnan ja talouden kehittämiseksi säätiön tarkoituksen toteuttamiseksi. Valtuuskunta kokoontuu vähintään kahdesti vuodessa .

Valtuuskuntaan kuuluvat seuraavat henkilöt:

Antti Lemmetyinen, sosiaalineuvos, puheenjohtaja
Jouko Helomaa, VT, jäsen, varapuheenjohtaja
Sari Elomaa-Siren, lakimies, varatuomari, varajäsen
Jukka Huikuri, vastuulääkäri, jäsen
Pirkko Huuhka, TEM, NTM, varajäsen
Marjo Lahtinen, talouspäällikkö, jäsen
Anna-Liisa Launiainen, TEM, varajäsen
Irmeli Leinos, erityisopettaja, jäsen
Laura Niemi, viestintäjohtaja, varajäsen
Päivi Nurmi-Koikkalainen, kehittämispäällikkö, varajäsen
Jaana Pajunen, asiakaspalvelujohtaja, jäsen
Marja Pentikäinen, koulutuspalveluiden johtaja, rehtori, jäsen
Mari Rautiainen, henkilöstöjohtaja, jäsen
Sari Rautio, johtava asiantuntija, jäsen
Elina Rytsölä, korvalääkäri, jäsen
Leena Saarinen, lehtori, varajäsen
Sari Sarkomaa, kansanedustaja, jäsen
Karin Strandberg, johtava diakonissa, jäsen
Sami Uotinen, johtava lakimies, jäsen
Alisa Yli-Villamo, talousjohtaja, varajäsen
Harry Yltävä, sosiaalityöntekijä, jäsen

 

Hallitus

Hallitus huolehtii säätiön hallinnosta ja siitä, että säätiön toiminta järjestetään asianmukaisesti tarkoituksen toteuttamiseksi. Hallitus vastaa siitä, että säätiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty.

Valtuuskunnan kolmeksi vuodeksi kerrallaan valitsemaan säätiön hallitukseen kuuluvat:

Olli Holmström, johtaja, puheenjohtaja
Kirsti Handolin, KTM, varapuheenjohtaja
Leena Kirmanen, sosiaalineuvos, jäsen
Jarmo Kökkö, diakoniajohtaja, jäsen
Tuija Räty, tulosaluejohtaja, jäsen
Mitti Storckovius, strategiajohtaja, jäsen
Tapio Tähtinen, toimitusjohtaja, jäsen

 

Toimitusjohtaja

Rinnekoti-Säätiön toimitusjohtajana toimii Anu Kallio (s. 1968, kauppatieteiden maisteri). Toimitusjohtaja huolehtii säätiön tarkoituksen toteutumisesta ja hoitaa muuta päivittäistä hallintoa lainsäädännön, säätiölain ja hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti. Hän vastaa siitä, että säätiön kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty.

 

Hallinto