AJANKOHTAISTA BLOGIT OTA YHTEYTTÄ ANNA PALAUTETTA

3KK (2015-2017)

Projektin tavoitteena on luoda projektiin osallistuville nuorille kolmen kuukauden pituinen työhönvalmennuspalvelu, joka

  • tarjoaa oppimisen vaikeuksiin soveltuvia menetelmiä sekä erityisosaamista työmotivaation ja tavoitteiden käsittelemiseen, yleiseen elämänhallintaan sekä osaamisen kartoittamiseen.
  • selvittää kokeilun avulla yksilön kyvyistä, jaksamisesta ja motivaatiosta johtuvia edellytyksiä hyötyä tavanomaisista Kelan ja TE-keskusten työhönvalmennuspalveluista.
  • tukee tarvittaessa nuorten jatko-ohjautumista esimerkiksi tarvittaviin lisäselvittelyihin psykologin tekemän arvion avulla opiskeluedellytyksiin tai mahdolliseen kehitysvammahuollon selvityksen tarpeeseen liittyen.
  • ohjaa nuorta hakeutumaan koulutukseen tai mahdollisiin muihin hänelle soveltuviin palveluihin.

Projekti toteutetaan kolmen kuukauden pituisina valmennuskursseina, jotka sisältävät valmennusta pienryhmissä (1kk) ja työharjoittelun (2kk). Projektin kohderyhmää ovat 18–29-vuotiaat nuoret, joilla on todettu tai epäillään olevan laajoja oppimisvaikeuksia tai lievää kehitysvammaa. Heillä on myös halua työllistyä, ammatilliset suunnitelmat eivät ole kovin pitkällä, työkokemusta on vähän tai ei ollenkaan.

Projekti on Kelan kehittämisrahaston rahoittama ja sen ulkoisen vaikuttavuusarvioinnin toteuttaa Kehitysvammaliitto.

Lisätietoja

Tiina Myllymäki
Työhönvalmentaja
puh. 044 776 4400