AJANKOHTAISTA BLOGIT OTA YHTEYTTÄ ANNA PALAUTETTA

Nuorten osallisuus -projekti

Projektin tavoitteena on saada nuorten ääni sekä heidän mielipiteensä ja ideansa esille Rinnekoti-Säätiössä sekä avata kommunikaatiokanava nuorten ja päättäjien välillä niin Rinnekodissa kuin laajemminkin yhteiskunnan päättäjille.

Projektiin osallistuvat nuoret ovat 13-12 –vuotiaita Rinnekodin lasten- ja perheiden palveluissa henkilöitä. Projektista on merkitystä heidän hyvinvoinnilleen ja kehitykselleen, sillä:

  • projekti antaa nuorille uusia kokemuksia, oppimis- ja kehitysmahdollisuuksia sekä mahdollisuuden lisätä itsearvostuksen- ja itseluottamuksen tasoa. Projektiin osallistuminen tukee heitä itsenäisempään ja aktiivisempaan kansalaisuuteen.
  • nuoret saavat foorumin ja paremman mahdollisuuden vaikuttaa esimerkiksi omaan asumis- ja/tai toimintaympäristöönsä ja oppia toteuttamaan omat aloitteensa.
  • projektin avulla kehitetään menetelmiä, joiden avulla nuoret, jotka eivät puhu paljon tai ollenkaan, saavat ajatuksensa ja mielipiteensä esille.

Projektia rahoittaa CIMO:n Erasmus+ Youth in action -ohjelma.

Lisätietoja
Minna Sarola
projektivastaavat
puh. 044 736 6824