AJANKOHTAISTA BLOGIT OTA YHTEYTTÄ ANNA PALAUTETTA

Selkeästi seksistä (2016-2017)

Seksuaalisuus on tärkeä osa myös kehitysvammaisen ihmisen elämää varhaislapsuudesta vanhuuteen. Kehitysvammaisilla henkilöillä on monenlaisia seksuaalisuuteen liittyviä erityishaasteita ja seksuaalisuuteen sekä seksuaaliterveyteen liittyvä tietämys on usein puutteellista.

Selkeästi seksistä -projektin tarkoituksena on tuottaa selkokielistä seksuaalikasvatusmateriaalia ammattilaisille sekä puheeksiottamisen tueksi läheisille, jotta seksuaaliterveyskasvatus voidaan kohdentaa jokaisen yksilöllisiä tarpeita vastaavaksi.

Selkeästi seksistä –projektia rahoittaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Lisätietoja

Niina Luhtala
psykologi
puh. 050 408 0923