21.9.2020

Tämä on minulle hyvä paikka! – Käyttäjäasiakkailta vahva suositus Rinnekodille

Asiakastyytyväisyyskyselyt toteutuvat Rinnekodissa vuosittain ja tuovat meille tärkeää tietoa palveluistamme. Juuri valmistuneen käyttäjäasiakkaiden kyselyn tulokset ilahduttavat. Vastaajamäärä on noussut ja käyttäjäasiakkaiden tyytyväisyys on pysynyt samalla tasolla, kuin viime vuonna. Asiakastyytyväisyys vuonna 2020 sai tulokseen 4,5/5.  ”Erityisen kiinnostuneita olemme palveluja käyttävien asiakkaiden palautteesta, sillä heitä vartenhan nämä palvelut ovat. Kyselyt toimivat myös palvelujen kehittämisen lähtökohtana”, kertoo kehittämispäällikkö Nadja Delcos. Kyselyn laadinnassa on jo huomioitu se, että mahdollisimman moni pystyisi vastaamaan. Kysely on tehty selkokielellä ja siinä hyödynnetään myös kuvakommunikaatiota. tarkentaa Delcos.

Kyselyn tuloksista voi vetää yhteenvedon, että Rinnekodin asiakkaat kokevat olonsa turvalliseksi, heistä välitetään ja he kokevat saavansa apua tarvittaessa. Uutena asiana tänä vuonna kysyimme: Suosittelisitko tätä paikkaa kaverillesi. Arviointi tapahtui NPS-asteikolla 0-10. Käyttäjäasiakkaidemme suositteluluvuksi saatiin 8,6/10. ”Mielestäni asiakkaidemme antama suositteluluku 8,6 kertoo myös siitä, että palveluihimme ollaan tyytyväisiä. Suosittelu on vahva, mutta kehitettävääkin on”, kertoo Delcos.

Käyttäjäasiakkaiden tulokset olivat samansuuntaiset kaikkien Rinnekodin palvelujen: asumisen tuen palvelut, työllistymistä ja osallisuutta edistävät palvelut ja lasten ja perheiden palvelut osalta. Tulokset käydään läpi jokaisen yksikön tiimipalaverissa ja siellä erityisesti tarkastellaan kyseisen yksikön tuloksia. ”Selkeänä palautteena kysely nosti esiin sen, että asiakkaamme kaipaavat lisää vaikutusmahdollisuuksia oman päiväohjelman suunnitteluun ja työtehtäviin”, Delcos summaa. Tämä on yksi aihe, jota kannattaa yhdessä asiakkaiden kanssa työstää viikoittaisissa suunnitteluhetkissä. Näin asiakaspalaute toimii aidosti asiakkaidemme osallisuuden ja vaikuttamisen välineenä, jatkaa Delcos.

 

Asiakaspalautteen monet kanavat

Asiakaspalautteen kerääminen on tärkeä osa Rinnekodin toiminnan kehittämistä ja myös laatutyötä. ”Kohderyhmästä riippuen palautetta kerätään eri tavoin. Esimerkiksi asiakkaan palaverin jälkeen keräämme palautetta kaikilta siihen osallistuneilta. Yksikön toiminnan kehittämisessä menetelmänä on ryhmämuotoiset Bikva-haastattelut. Palautteen keräämisen lisäksi panostamme palautteen annon kehittämiseen. Teknologia tuo jatkuvasti uutta ja toivomme, että voimme hyödyntää sitä entistä enemmän tulevaisuudessa myös palautteen keräämisessä.”, kertoo Delcos. Kunta- ja sidosryhmäyhteistyöstä keräämme palautetta myös T-median Luottamus- ja maine -tutkimuksen avulla. Myös verkkosivujemme kautta kuka tahansa voi antaa meille palautetta.

Aiheeseen liittyvät