AJANKOHTAISTA BLOGIT OTA YHTEYTTÄ ANNA PALAUTETTA
Rinnekodista oppia japanilaisille opiskelijoille


Konnichiwa, kuuluu Toimintakeskus Nyyttipuiston asiakkaan tervehdys, kun yksikköön saapuu bussilastillinen japanilaisen Bunkyo yliopiston sosiaalialan opiskelijoita. Samaisesta yliopistosta on käynyt opiskelija-ryhmä tutustumassa Rinnekodin toimintaan jo kolme kertaa aiemminkin.

Opiskelijat ovat ensimmäisen ja toisen vuosikurssin opiskelijoita. Japanissa ammattiin suuntautuminen valitaan vasta opintojen loppupuolella, joten Suomen vierailun tarkoituksena on esitellä erilaisia mahdollisuuksia.

- Olemme vierailleet muun muassa koulussa ja vanhainkodissa. Koska osa opiskelijoista on selkeästi kiinnostunut myös vammaisalasta, on Rinnekoti erittäin hyvä kohde tutustua, opiskelijoiden matkassa jokaisella kerralla mukana ollut Kumiko Hiltunen toteaa.

Ryhmäläiset olivat erityisen kiinnostuneita Rinnekodin tavasta tukea asiakkaita yksilöllisesti suunniteltujen palvelujen mukaan ja toimia vaikuttaen. Japanissa vaikuttavuutta mitataan määrällä, eli sillä miten monta yksikköä jollakin toimijalla on. Nyyttipuiston esimerkit muun muassa asiakkaiden itsemääräämisoikeuden toteutumisesta ja valinnanvapaudesta olivat vieraista varsin mielenkiintoisia.

- Japanissa vammaiset ihmiset asuvat usein perheensä kanssa kotona. Tai jos he asuvatkin jossain asumisyksikössä, siellä noudatetaan hyvin joustamatonta ohjelmaa. Jos jostain on sovittu, sitä ei yleensä helposti muokata. On hienoa kuulla hyviä tuloksia siitä, että edetään asiakkaan tarve edellä ja ollaan tilanteen mukaan joustavia. Näistä esimerkeistä oppilaat varmasti saavat hyvää kokemusta tulevaisuuden töihinsä, professori Meiko Otsuka kertoo.


Opiskelijat tutustumassa Nyyttipuiston asumisyksikköön

SHQS-laatusertifikaatti Rinnekodille jo seitsemännen kerran


Rinnekodille on myönnetty Sosiaali- ja terveyspalveluiden SHQS-laaduntunnustus (Social and Health Quality Service). Tunnustuksen myönsi Labquality Oy:n laatuneuvosto. - Laaduntunnustuksen saamisen edellytyksenä on jatkuva toimintojen ja palveluiden kehittäminen sekä koko henkilöstön osallistuminen ja koulutus laadunhallinnan menetelmiin, kertoo Leila Rutanen, palveluliiketoiminnanjohtaja. Laaduntunnustukset jaettiin 7.2.2019 Labquality Days -tapahtuman yhteydessä Helsingin Messukeskuksessa. Laaduntunnustus myönnettiin Rinnekodille jo seitsemännen kerran ja se on voimassa kolme vuotta.

-Laatutyö ei ole projekti, joka tehdään auditointia varten. Meillä laatutyö on jatkuvaa ja sen tavoitteena on sujuva, säännösten mukainen ja asiakaslähtöinen toiminta, kiteyttää Rutanen. Laaduntunnustus edellyttää jatkuvaa laadun seurantaa ja arviointia, joten itsearvioinnit, johdon katselmukset ja sisäiset auditoinnit pyörähtävät käyntiin heti alkuvuodesta, jatkaa Rutanen.

Mikä on SHQS?

SHQS-lyhenne tulee termistä Social and Health Quality Service. SHQS-laatuohjelma ja arviointikriteeristö pohjautuu kansainvälisen kattojärjestön The International Society for Quality in Health Care – ISQua:n periaatteisiin sekä auditointeja ja laaduntunnustusten myöntämistä koskeviin vaatimuksiin (vastaavasti kuten esim. ISO-järjestö ISO 9001 standardoinnissa). Labquality Oy:llä on Suomessa yksinoikeus SHQS-arviointikriteeristöön.

SHQS-laatuohjelma sisältää ISO 9001 -standardin keskeiset vaatimukset, jotka on sovitettu sosiaali- ja terveydenhuollon alalle soveltuviksi. Arviointikriteeristössä määritellään vaatimukset strategiseen johtamiseen, toimintojen järjestämiseen, asiakas-/potilasturvallisuuteen sekä annetaan työkaluja palvelutoiminnan ja johtamisen laadun arviointiin ja kehittämiseen. Lue lisää: https://www.labquality.fi/auditointi-ja-sertifiointi/

Autismin talvipäiville kokemusasiantuntijoiden kanssa


Rinnekoti osallistuu jo perinteeksi muodostuneille Autismin talvipäiville, jotka järjestetään tänä vuonna Mikkelissä 8.-9.2. Tapahtuman teemana on perhe ja ympäristö voimavarana, josta Rinnekodillakin on kokemusta.

- Asiakkaillamme on innostavia elämänpolkuja, joissa on askel kerrallaan menty omaa yksilöllistä polkua pikkuhiljaa eteenpäin vaativan tuen palveluista kohti kevyemmän tuen palveluita. On jälleen mukava osallistua talvipäiville asumisen ja päiväaikaisen toiminnan huippujoukolla. Meidät ja mukaan lähtevät kokemusasiantuntijamme löytää koko talvipäivien ajan tietotorilta, jonne voi tulla meitä tapaamaan, palvelualuejohtaja Satu Granberg kertoo.

 

Granberg näkee ympäristön näkökulman tärkeäksi autismityössä.

 

- Kun kyse on esimerkiksi käytöshaasteisista henkilöistä, joilla saattaa myös olla aistiproblematiikkaa sekä taustalla erilaisia mielenterveyden haasteita, heille erityisesti tulee luoda ympäristö, joka tukee ja mahdollistaa henkilön toimimisen ja tukee hyvään vuorovaikutukseen, Granberg jatkaa.

 

Autismin talvipäivät tarjoavat kävijöille kahden päivän ajan kattavasti päivitettyä tietoa autismista monesta eri näkökulmasta. Talvipäivillä muun muassa esitellään uusia toimintatapoja ja toimintavälineitä sekä se mahdollistaa valtakunnallisen verkostoitumisen.

 

- Tapahtumassa erityisen hienoa on omaisten ja kokemusasiantuntijuuden näkökulmien runsas esille tuominen sekä tutkitun tiedon esitteleminen. Rinnekotina meidän on tärkeää olla mukana tällaisissa tapahtumissa, tuoden omaa asiantuntijuuttamme ja palveluitamme esille, Granberg toteaa.

 

Talvipäivien ohjelmaan voi tutustua täältä.

Rinnekoti avaa uuden toimintakeskuksen Helsingin Kallioon


Helsingin Kallioon, Diakonissalaitoksen kortteliin avataan uusi Toimintakeskus Selja. Toimintakeskus tarjoaa osallisuutta edistävää päivätoimintaa vaikeasti kehitysvammaisille ja liikuntavammaisille henkilöille.

Samaisessa korttelissa Rinnekoti tarjoaa myös aikuisille kehitysvammaisille suunnattuja asumisen tuen palveluja sekä lasten ja perheiden palveluja.

Toimintakeskus Selja mahdollistaa jokaiselle osallisuuden ja onnistumisen kokemuksia toimintakykyä tukevassa ympäristössä. Toiminnassa kiinnitetään erityistä huomiota osallisuuden tukemiseen ja kokemukselliseen oppimiseen erilaisten vuorovaikutustilanteiden kautta. Arjessa huomioidaan vaihtoehtoiset ja korvaavat kommunikointimenetelmät, multisensorinen työskentely ja kuntouttava työote. Toiminta suunnitellaan asiakkaiden erityistarpeiden, tavoitteiden ja toiveiden mukaisesti yhdessä asiakkaiden, lähihenkilöiden ja moniammatillisen henkilökunnan kanssa.

Uusi Toimintakeskus Selja aukeaa maanantaina 4.3.2019. Asiakaspaikkoja yksikköön on suunniteltu 16, niin että osa paikoista on puolipäiväisiä. Samanaikaisesti asiakkaita on toiminnassa noin 10. Pieni paikkamäärä mahdollistaa toimimisen pienryhmittäin huomioiden yksilölliset erityistarpeet toiminnan ja tilojen suhteen.

Lisätietoja:

Anna Eskola
Palvelualuejohtaja, Työllistymistä ja osallisuutta edistävät palvelut
puh. 044 738 7027
anna.eskola@rinnekoti.fi

Toimintakeskus Heikkilä aloittanut toimintansa Kirkkonummella

Heikkilän henkilökuntaa

Rinnekoti on avannut uuden toimintakeskuksen Kirkkonummelle tammikuun alussa. Toimintakeskus Heikkilässä järjestetään päiväaikaista toimintaa kehitysvammaisille ja autismikirjon henkilöille. Uudessa yksikössä toimintaa kehitetään vastaamaan asiakkaiden tavoitteita ja toiveita joko yksilöllisenä tai ryhmämuotoisena toimintana.

Toiminnan tavoitteena on tukea asiakkaita entistä itsenäisempään elämään. Osalla se voi tarkoittaa opinto- ja työpoluille siirtymistä vaihe vaiheelta, toisille taas vähenevää tuen tarvetta ja itsenäisempää elämänhallintaa.

- Toimintakeskuksessa on käytössä viikko-ohjelma, joten päivien kulku on hyvin strukturoitunut. Toimintojen sisällöt vaihtelevat kuitenkin päivittäin sen mukaan, mitkä ovat asiakkaan tavoitteet ja omat toiveet. Asiakas tekee itse valintoja päivittäin, Heikkilän palveluyksikön johtaja Sini Lindell kertoo.

Granberg toivoo ja uskoo, että Heikkilään muodostuu sellainen yhteisö, jonne kaikkien on mukava tulla ja olla, ja josta jokaiselle löytyy ystäviä.

- Toimiva yhteisö myös tukee jokaista elämässä eteenpäin, Lindell toteaa.

Yksikössä työskentelee moniammatillinen tiimi, jolla on erityisosaamisena erityisen vahvan tuen asiakkaiden kohtaaminen ja tukeminen.

- Jokaisella asiakkaalla on oma tapansa kommunikoida ja olla vuorovaikutuksessa. Jokainen heistä myös kohdataan yksilöllisesti juuri hänen omalla kommunikaatio- ja vuorovaikutustavallaan. Heikkilässä henkilöstön osaaminen puhetta tukeviin ja korvaaviin menetelmiin on hyvä, työllistymistä ja osallisuutta tukevien palveluiden palvelualuejohtaja Satu Granberg kertoo.

Toimintakeskuksen tilat on suunniteltu vastaamaan erityisen vaativan tuen asiakkaita ja sisutuksessa on huomioitu erityisesti aistipoikkeamien tuomat erityiset tarpeet. Tilat sijaitsevat katutasossa, mikä mahdollistaa helpon kulkemisen. Oma aidattu piha tuo turvallisen mahdollisuuden ulkoiluun ihan yksikön läheisyydessä.
 
Toimintakeskus Heikkilä toivottaa kaikki uudet asiakkaat tervetulleiksi. Tule tutustumaan ja katsomaan, olisiko tämä juuri sinun paikkasi! Ota yhteyttä asiakasohjauksen palvelunumeroon 02063 855 00 tai sähköpostitse asiakkuussuunnittelu@rinnekoti.fi.

Lisää tarinoita