AJANKOHTAISTA BLOGIT OTA YHTEYTTÄ ANNA PALAUTETTA
Esteettömässä leikkipuistossa viihtyvät kaikki

Kuva suunnitellusta leikkipuistosta

Rinnekoti rakennuttaa esteettömän leikkipuiston Espoon Lakistoon yhteistyössä LeikkiSet Oy:n kanssa. Alueelle tulee monitoimikeskus, karuselli, hiekkalaatikoita, keinuja, pallopelialue/leikkialue sekä kiipeilyteline. Esteettömyys on kaiken lähtökohta, ja esimerkiksi pyörätuolilla pääsee leikkialueella liikkumaan vapaasti myös jokaisella leikki- ja liikuntavälineellä.

Rinnekodilla on Lakiston alueella yhdeksän lastenyksikköä ja poliklinikka, jossa käy viikoittain useita lapsiperheitä. Lisäksi alueella toimii koulu.

- Lakiston leikkipuisto on erittäin odotettu ja toivottu ja on hienoa, että sen valmistuminen on nyt vihdoin käsillä.  Rakennustyöt ovat hyvää vauhtia käynnissä. Toukokuussa istutamme alueelle myös hedelmäpuita, joista jokainen nimetään lastenyksiköidemme mukaan, projektissa mukana oleva lasten ja perheiden palveluiden palvelualuejohtaja Eva Keskilammi kertoo.

Leikkialuetta on suunniteltu tiiviissä yhteistyössä toteuttaja LeikkiSetin kanssa. Yhdessä on pohdittu muun muassa sitä, minkälaisia oppimisen keinoja leikkialueen käyttäjät tarvitsevat ja miten leikkialue voisi vahvistaa esimerkiksi toimintakykyä.

LeikkiSet Oy:n aluepäällikkö Matti Kyllönen kertoo, että alue tulee olemaan monimuotoinen ja laaja-alainen erilaisten tarpeiden kannalta siten, että siinä yhdistyvät audiovisuaalisen, hieno- ja karkeamotorisen, psyykkisen sekä fyysisen kehityksen vaatimat tarpeet. Esimerkiksi leikkipuiston alustaksi valikoitui sinistä ja vihreää tekonurmea, minkä vuoksi näköaistimus on monipuolisempi kuin yksivärisellä alustalla.

- Lakistoon nouseva leikkialue on erityislaatuinen Suomenkin mittakaavassa. Leikkialueet rakennetaan yleensä niin, että esteettömät leikkivälineet ovat tavallaan lisävarusteita. Me LeikkiSetillä haluamme korostaa sitä, että esteettömyys ei ole vain lisävaruste leikkikentällä, vaan se voi myös olla lähtökohta suunnittelussa, kuten nyt Lakiston kohdalla on, Kyllönen mainitsee.

Leikkipuiston avajaisia vietetään elokuun viimeisenä lauantaina 31.8. Avajaistapahtumassa on luvassa leikkipuistoon tutustumisen lisäksi erilaista ohjelmaa, josta kerromme lisää kesän aikana. Puisto toteutetaan osittain lahjoitusvaroin.

Katso tästä video leikkipuistosta.

Lisätietoja:

Eva Keskilammi
Palvelualuejohtaja, Rinnekoti
050 431 4433

Matti Kyllönen
Aluepäällikkö, LeikkiSet Oy
050 573 2291

Rinnekoti käynnistää yhteistoimintaneuvottelut terveydenhuollon ja kuntoutuksen palveluiden uudelleen järjestämiseksi

Rinnekodin poliklinikka kuvattuna ulkopuolelta.

Rinnekoti-Säätiössä käynnistyy yhteistoimintaneuvottelut 23.4.2019. Neuvottelujen aiheena on suunnitelma Rinnekodin tuottamien terveydenhuollon ja kuntoutuksen palvelujen uudelleen järjesteleminen. Rinnekodin terveydenhuollon ja kuntoutuksen palvelutoiminta on ollut tappiollista eikä asiakasmäärä ole ollut riittävää kannattavan toiminnan ylläpitämiseen.

 - Toimintaympäristössämme on tapahtunut merkittäviä muutoksia. Keskeisin niistä on valtioneuvoston päätös vammaisten henkilöiden pitkäaikaisen laitosasuminen lopettamisesta vuoteen 2020 mennessä. Muuttuneen tilanteen vuoksi yhteistoimintaneuvottelujen käyminen terveydenhuollon ja kuntoutuksen palvelujen uudelleen järjestämiseksi on välttämätöntä, sanoo toimitusjohtaja Anu Kallio.

Neuvottelut koskevat koko terveys- ja kuntoutuspalveluiden henkilökuntaa ja toimenpiteet voivat johtaa enintään 20 työntekijän irtisanomiseen tai osa-aikaistamiseen.

Rinnekoti työllistää tällä hetkellä noin 1100 henkilöä ja tarvitsee osaavaa henkilökuntaa sosiaalipalveluihin, kuten asumisen tuen, työllistymistä ja osallisuutta edistävien palvelujen sekä lasten ja lastensuojelun sijaishuollon palvelujen tehtäviin. Rinnekodin palvelujen piirissä on noin 2500 kehitysvammaista henkilöä noin 60 kunnasta. Rinnekodin tavoitteena on tukea asiakkaiden terveyttä, toimintakykyä ja arjessa selviytymistä hänen omassa lähiympäristössään yksilöllisin ja joustavin ratkaisuin.

---

Haastattelupyynnöt:
viestintäpäällikkö Taina Rönnqvist
taina.ronnqvist@rinnekoti.fi, 044 762 1992

 

Rinnekoti on Suomen suurin yksityinen kehitysvamma-alan toimija, yhteiskunnallinen yritys ja Suomen neljänneksi suurin hoiva-alan yritys. Rinnekodin palvelut on suunnattu kaikenikäisille vammaisuudesta, pitkäaikaisesta sairaudesta tai muusta syystä erityistä tukea tarvitseville sekä heidän perheille ja omaisille. Asiakkaina ovat myös palveluja ostavat tahot, kuten kunnat. Rinnekoti tarjoaa asumisen, terveydenhuollon ja kuntoutuksen sekä työllisyyttä ja osallisuutta tukevia palveluja. Vuoden 2018 liikevaihto oli noin 80 M€. Työllistämme yli 1100 sosiaali- ja terveysalan ammattilaista pääasiassa Uudellamaalla. Rinnekodin työtä ohjaavat arvot ovat hyvä elämä, asiantuntijuus ja lähimmäisyys. Lisätietoja: www.rinnekoti.fi

 

Vierailijoita Valko-Venäjältä

vierailijoita kornetissa

Kornetin työhönvalmennuksessa vieraili tänään joukko valkovenäläisiä asiantuntijoita EU-rahoitteisesta ”From inclusive schools to inclusive cities”-projektista. Vierailijoiden joukossa oli asiantuntijoita Navapolackin kunnasta, jotka ovat mukana projektissa luomassa ja mahdollistamassa inklusiivisempaa ympäristöä.

Suomessa he olivat kiertäneet useissa eri kohteissa ja kaupungeissa. Rinnekodin toiminnassa heitä kiinnosti erityisesti kehitysvammaisten työelämäosallisuus ja miten me heitä siinä tuemme.

Työhönvalmentajamme Kaisa Nissinen kertoi työllistymistä edistävistä palveluista, jonka jälkeen tutustuimme Kornetin työhönvalmennusyksikön toimintaan asiakkaidemme yhden asiakkaamme johdolla. He olivat erityisen kiinnostuneita yksilöllisestä toiminnan suunnittelusta ja siitä, miten asiakkaat saavat vaikuttaa päiviensä sisältöön.

Vierailijat kertoivat lyhyesti myös omasta toiminnastaan ja joitain yhteneväisyyksiä oli löydettävissä. Rinnekodissa tehtävä työ oli vierailijoiden mielestä kovin mielenkiintoista ja he uskoivat saavansa vierailusta hyvää näkemystä tekemälleen työlle ja kehittämiselle kotikunnassaan.

TUNNE TYÖSI -seminaari 5.9.2019


Rinnekodin järjestämässä TUNNE työsi -seminaarissa 5.9.2019 ovat esillä tuoreet näkökulmat erityisen vahvan tuen asiakkaan, niin erityislapsen kuin aikuisen, kuulemiseen, tunteiden syvempään ymmärtämiseen ja itsemääräämisoikeuden toteutumiseen.

Aiheista on tehty mielenkiintoista tutkimusta, palvelumuotoilua ja yliopistotasoista yhteistyötä. Seminaarissamme huippuasiantuntijoina mm. Dr Stella Koritsas Australiasta, tunneasiantuntija Camilla Tuominen ja aivotutkimuksen tohtori Ville Ojanen. Tilaisuutta moderoi toimittaja Piia Pasanen.

Merkitsethän kalenteriisi syksyn kiinnostavimman kehitysvamma-alan tapahtuman! Tilaisuus on tarkoitettu kehitysvammaisten ja autismikirjon henkilöiden kanssa työskenteleville ammattilaisille.

Ilmoittautuminen tilaisuuteen aukeaa toukokuun aikana.

 

Lisätietoja:
viestinta@rinnekoti.fi

Palvelumuotoilulla tunteiden ytimeen

Henkilö tekee muistiinpanoja havainnointitilanteessa.

Rinnekoti käynnistää yhteistyön digitaalisia palveluja kehittävän ja rakentavan Futuricen kanssa. Yhteistyönä toteutettavan Tunne-projektin tavoitteena on oppia käyttämään palvelumuotoilua yhtenä ketterän kehittämisen välineenä.

Tunne-projektin taustalla on tahtotila ymmärtää syvemmin Rinnekodin asiakkaiden ja työntekijöiden välistä kokemusta, erityisesti vuorovaikutusta ja tunteita. Omien tunteiden johtaminen ja ymmärtäminen, mutta myös asiakkaiden tunteiden ymmärtäminen on ensiarvoisen tärkeää arjessa.

Asiakkuus- ja myyntijohtaja Jaana Laaksonen kertoo, että Rinnekoti on nyt luomassa ja kehittämässä asiakkaiden ja työntekijöiden kuunteluun uusia käytäntöjä.

- Toivomme, että palvelumuotoilun keinoin pystymme syventämään tietoisuuttamme ja vahvistamaan osaamistamme asiakaskokemuksen eri osa-alueista ja vaikuttavuudesta. Etsimme havainnointien ja haastattelujen kautta asiakkaan ja työntekijän välisen vuorovaikutuksen avain- ja kiputilanteita, joihin voidaan vaikuttaa ja tuoda uusia ratkaisuja tai systemaattisempia toimintatapoja. Tunne on kovin mielenkiintoinen ja monimerkityksellinen sana, tunteet ovat aina osa meitä ja läsnä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa, Laaksonen kiteyttää.

Futuricelta projektiin osallistuu kaksi palvelumuotoilijaa, Senior Service Designerit Mia Muurimäki ja Aino Maijala. Palvelumuotoilu lähtee liikkeelle ongelmakentän ymmärtämisestä siten, että sieltä voidaan poimia yksi oleellinen kysymys, johon etsitään vastausta.

- Palvelumuotoilun konseptiin kuuluu, että aluksi ei tiedetä, mitä ei tiedetä. Melko nopeasti havainnoinneista pääsemme kuitenkin asian ytimeen ja etsimään ratkaisuja. Yhteistyö Rinnekodin kanssa on meille melko uudenlaista, sillä yleisimmin palvelumuotoilua käytetään esimerkiksi liiketoiminnan prosessien kehittämiseen. Nyt tekemämme työ on kuitenkin ehdottoman tärkeää, ja toivottavasti pystymme löytämään ihmisten arkea auttavia ratkaisuja, Aino Maijala kertoo.

-  Apu tai ratkaisu voi löytyä digitaalisuudesta tai jostain käytännön muutoksesta. Oma kosketuspintamme kehitysvamma-alaan on ohut, mutta onneksi saamme tehdä yhteistyötä Rinnekodin ammattilaisten kanssa, jotta pääsemme parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen, Mia Muurimäki lisää.

Tunne-projektin design tiimin muodostaa Muurimäen ja Maijalan lisäksi viisi Rinnekodin työntekijää.

Lisätietoja:

Nadja Delcos
Tunne-projektin projektipäällikkö, Rinnekoti
puh. 050 406 9922

Mia Muurimäki
Senior Service Designer, Futurice
puh. 040 722 6741

Aino Maijala
Senior Service Designer, Futurice
puh. 050 431 8775


 

Lisää tarinoita