AJANKOHTAISTA BLOGIT OTA YHTEYTTÄ ANNA PALAUTETTA
Leila Rutanen johtamaan Rinnekotia


TtM Leila Rutanen on nimitetty 1.9.2019 alkaen Rinnekodin liiketoimintajohtajaksi ja Rinnekoti-Säätiön konsernijohtoryhmän puheenjohtajaksi. Rinnekodin toimitusjohtajana toiminut Anu Kallio siirtyy omasta aloitteestaan toisen työnantajan palvelukseen.

Rutanen siirtyy tehtävään Rinnekodin palveluliiketoiminnan johtajan paikalta, jossa hän on toiminut maaliskuusta 2017 alkaen. Rutasella on vahva ja monipuolinen kokemus sote-alan organisaatioiden kehittämisestä ja tuloksekkaasta johtamisesta. Aikaisemmin Rutanen on työskennellyt mm. palvelupäällikkönä Aspa Palvelut Oy:ssä ja sosiaali- ja terveyspalvelujen johtajana Orivedellä ja avohoidon sekä vammaispalvelujen johtajana Jämsässä.

- Rutasen johdolla jatkamme edelleen palveluiden ja palveluverkoston kehitystyötä asiakaslähtöisesti, uuden visiomme mukaisesti Ihmistä lähellä, toteaa Rinnekodin hallituksen puheenjohtaja Olli Holmström.

Rinnekoti on Suomen viidenneksi suurin hoiva-alan toimija ja yhteiskunnallinen yritys, joka työllistää noin 1200 henkilöä. Rinnekoti tarjoaa kehitysvammaisille ja autismikirjon henkilöille asumisen tuen palveluja, lasten ja nuorten palveluja, työllistymistä ja osallisuutta edistäviä palveluja sekä terveydenhuollon ja kuntoutuksen palveluja kotona asumisen tueksi.

- Tartun innolla haastavaan ja monipuoliseen tehtävään, jonka uudistuva ja uudistava Rinnekoti tarjoaa. Tämä on todellinen sote-alan näköalapaikka, sillä arvopohjainen konserni on voimakkaassa kasvussa ja kehittää koko toimialaa.  Meidän täytyy kehittyä uutta kokeillen ja olla ennakkoluuloton kumppani, joka näyttää koko toimialalle suunnan, visioi Rutanen.

Rinnekodin toiminta alkoi yli 90 vuotta sitten osana Helsingin Diakonissalaitoksen toimintaa. Kesäkuussa 2019 Rinnekoti ja Helsingin Diakonissalaitos uutisoivat aikeistaan yhdistyä. Rutanen johtaa Rinnekotia siihen saakka, kun yhdistymiseen Diakonissalaitoksen kanssa varmistuu.

 

 

Lisätietoja:

Olli Holmström, Rinnekoti-Säätiö sr hallituksen puheenjohtaja toimitusjohtaja, Helsingin Diakonissalaitos puh. 050 48 36 313, olli.holmstrom@hdl.fi

 

Haastattelupyynnöt:

Taina Rönnqvist, viestintäpäällikkö, Rinnekoti-Säätiö puh. 044 762 1992, taina.ronnqvist@rinnekoti.fi

Toimintakeskus Jaakkolassa nauretaan ja viihdytään

Toimintakeskus Jaakkolan miesohjaaja heittää sydäntyynyä pyörätuolissa olevalle asiakkaalle

Toimintakeskus Jaakkolassa Keravalla arki on käynnistynyt lomien jälkeen hieman eri tavalla kuin muissa Rinnekodin yksiköissä. Muutto uusiin tiloihin Kultasepänkadulle on vaatinut ja vaatii aikaa totuttautumiselle ja paikkojen järjestäytymiselle, mutta jo nyt on selvää, että uusi ympäristö on toimintakeskukselle parasta juuri nyt.

Tyyny lentää huoneen poikki asiakkaalta toiselle tai ohjaajalle ja nauru kajahtaa ilmaan, kun tyyny tipahtaakin maahan. Toimintakeskus Jaakkolassa on käynnissä sisäliikuntaryhmä juuri auenneen toimintakeskuksen aistimonivammaisten asiakkaiden puolella. Uudet tilat on jaettu kahdeksi puoleksi, ja pääsääntöisesti autismikirjon asiakkaat ovat toisella puolella ja aistimonivammaiset henkilöt toisella puolella. Toimintaa kuitenkin toteutetaan kaikkien kanssa yhdessä asiakkaiden tarpeet ja toiveet huomioiden - kuten nyt esimerkiksi liikun-tatuokiossa mukana on asiakkaita kummaltakin puolelta.

Jaakkolan työntekijät ovat tehneet paljon sen eteen, että toimintakeskuksen tilat ovat asiakkaille toimivat, mieluisat ja ennen kaikkea turvalliset. Isoin muutos itse muuttamisen lisäksi on palveluyksikön johtaja Mari Kataviston ja erityisohjaaja Reeta Huurinaisen mielestä toimintakeskukseen levittäytynyt tyyneys. Aistiympäristö on selvästi parantunut liikkeen ja melun vähennyttyä.

- Aiemmissa tiloissa vikkelät autismin kirjon asiakkaat ja isoilla pyörätuoleilla liikkuneet asiakkaat toimivat yhteisissä tiloissa, jolloin ympäristö oli täynnä aistiärsykkeitä ja jotkin päivät saattoivat olla hyvinkin hektisiä. Asiakkaille se loi kuormitusta ja ohjaajan työssä se näkyi jatkuvana valppautena, Huurinainen toteaa.

- Työntekijät ovat todenneet, että meidän mottomme voisi olla ”ei kiire minnekään”. Ja hyvin osuva se onkin. Nyt kun toimintaympäristö on selvästi rauhoittunut, pystymme aiempaa paremmin keskittymään yhdessäoloon ja kommunikointiin sekä asiakkaiden syvempään ymmärtämiseen, jatkaa Katavisto.

Tarpeen mukaan muokkautuva toimintakeskus

Toimintakeskukseen rakentuu pikkuhiljaa muun muassa aistihuone ja musiikkihuone. Musiikkihuoneesta paikkansa löytää todennäköisesti myös kitara, jonka asiakkaat halusivat mukaan vanhasta toimintayksiköstä.

- Asiakkaamme saivat olla mukana muuttoprosessissa ja jokainen esimerkiksi sai kertoa, mitkä tavarat ainakin haluavat löytyvän uusista tiloista. Kitara oli yksi niistä, Katavisto kertoo.

Jaakkolassa on nyt 15 asiakasta, mutta isompien tilojen myötä myös asiakasmäärää voidaan lisätä aina 25 asiakkaaseen. Huurinainen ja Katavisto kertovat, että nykyiset toimintaryhmät ja tilat on suunniteltu siten, että ne palvelisivat nykyisten asiakkaiden toiveita.

- Henkilökuntamme on hyvin avointa pienryhmien toiminnan sisältöjen muokkaamiselle asiakkaiden tarpeiden mukaan. On ollut hieno huomata, miten hyvä draivi meillä täällä tällä hetkellä on päällä. Ei ole päivää, etteikö asiakkaamme ja työntekijät nauraisi, Katavisto ja Huurinainen kertovat.

 

 

 

 

 

 

Aiheesta aiemmin uutisoitu: Toimintakeskus Jaakkola Keravalla muuttaa uusiin tiloihin (14.5.2019)

Toimintakeskus Atlas avautui Espoossa

Toimintakeskus Atlaksen työntekijät testaavat aistihuonesovellusta pimeässä huoneessa

Espoon Matinkylään on avautunut uusi toimintakeskus Atlas, joka tarjoaa kehitysvammaisille ja autismikirjon henkilöille työllistymistä edistävää toimintaa ja osallisuuden kokemuksia. Lähiympäristö mahdollistaa monipuoliset asiointi-, liikunta- sekä ulkoilumahdollisuudet. Moniammatillinen henkilökunta on erikoistunut erityisesti autismikirjon asiakkaiden tukemiseen, haastavaan käytökseen ja hoidollisiin tarpeisiin. Asiakaspaikkoja uudessa yksikössä on noin 30. 

Toimintaa toiveiden ja tarpeiden mukaisesti

Atlaksessa toiminnan lähtökohtana ovat asiakkaiden omat tarpeet, toiveet ja tavoitteet, yksilöllisyys huomioiden.

– Yksilöllisyys otetaan huomioon jo toimintaa käynnistettäessä. Toiminta Atlaksessa käynnistyy vaiheittain ja asiakkaat aloittavat suunnitellusti eri aikaisesti. Näin jokainen asiakas saa oman yksilöllisen aloituksen, jossa ympäristöön ja henkilökuntaan tutustuminen tapahtuu rauhassa kunkin asiakkaan omatahti-suuden mukaan. Jokaisen asiakkaan rinnalla kulkee hänen nimetty oma ohjaaja, kertoo palvelualuejohtaja Satu Granberg

- Myös toimintaympäristön sisustaminen tapahtuu yhdessä asiakkaiden kanssa. Näin jokainen asiakas pääsee itse muokkaamaan itselleen mieluisaa toimintaympäristöä, jatkaa Granberg.

Toiminnan suunnittelu lähtee jokaisen asiakkaan yksilöllisistä tarpeista ja toiveista, huomioiden elämäntilanne, ikä ja tulevaisuuden tavoitteet.

– Yhden asiakkaan tavoitteena voi olla esimerkiksi se, että hän kykenee toimimaan ryhmässä, toinen voi tavoitella palkkatyötä. Juuri asiakkaiden tavoitteiden erilaisuus tekee tästä työstä henkilökunnallekin mielenkiintoista ja antoisaa, kertoo Granberg.

Atlaksessa työskentelevä tiimi on koottu asiakkaiden tarpeet huomioiden. Henkilökunnan erityisosaamisena hoidollisen osaamisen lisäksi on mm. ergonomia- ja autismikirjoon liittyvä osaaminen.

- Autismikirjon asiakkaan kohtaamiseen ja tukemiseen liittyy olennaisesti ennakoiva työote sekä vahva kommunikaatio- ja vuorovaikutusosaaminen, kertoo Granberg. Henkilökunnan osaamista pidetään yllä ja vahvistetaan koulutuksilla.

Monipuolisesti ja osallistuen   

Toimintakeskuksen tilat ovat esteettömät ja niissä on huomioitu toiminnan kannalta oleelliset asiat, kuten akustiikka, aistipoikkeamat sekä mahdollisuudet monipuoliseen pienryhmä- ja yksilötyöskentelyyn.

-Toimintaympäristömme on laaja, koska ympäristömme Matinkylässä mahdollistaa meille monipuoliset puitteet niin asiointiin, ulkoiluun kuin liikuntamahdollisuuksiin. Atlaksen sijainti on erinomainen, sillä kaikki palvelut, metsä, meri ja urheilupuistot on kävelyetäisyydellä, iloitsee Granberg. Atlaksesta on hyvät julkiset kulkuyhteydet, jotka mahdollistavat laajemman maantieteellisen asioinnin ja tapahtumiin osallistumisen helposti, koska esimerkiksi metro kulkee muutaman sadan metrin päästä.

Asiakkaiden osallisuutta toiminnan suunnitteluun ja päätöksen tekemiseen tuetaan päivittäin.

Rinnekodin ja Kelan sopimus tulkkauspalveluista päättyy 31.7

Rinnekodin hallintorakennus ja kukkia sen edessä

Rinnekoti-Säätiössä on käyty yhteistoimintaneuvottelut terveydenhuollon ja kuntoutuksen palvelujen uudelleenjärjestämiseksi. Tämä on koskenut myös Rinnekodin kommunikaatiopalveluja. 

Sopimus puhevammaisten henkilöiden tulkkauspalveluista päättyy Kelan kanssa 31.7.2019. Jatkossa puhevammaisten tulkkauspalvelut eivät enää kuulu Rinnekodin palveluihin. 

Moniammatillinen tiimi työskentelee asiakkaidemme parhaaksi jatkossakin

Rinnekoti tekee työtä, jota tarvitaan kehitysvammaisten ihmisten itsenäisemmän asumisen, kuntoutuksen sekä työelämän ja muun osallisuuden eteen. Palvelemme jatkossakin asiakkaitamme moniammatillisen asiantuntijatiimin voimin. Jäljellä olevia laitoshoidon asiakkaita sekä tutkimus- ja kuntoutusjaksojen asiakkaita varten Rinnekodilla on jatkossakin lääkäri, psykologi, toiminta -ja fysioterapeutti sekä kommunikaatio-ohjaaja. Tilapäishoidon asiakkaille, esimerkiksi tilapäishoidossa oleville lapsille palveluita järjestetään sopimuksien mukaan. 

Lääkärin, psykologin ja kuntoutushenkilöiden osaaminen kohdentuu jatkossa yhä vahvemmin Rinnekodin palvelutoimintaan asumisen tuen, lasten ja perheiden sekä työllistymistä ja osallisuutta edistävien palvelujen toteuttamisen ja henkilökunnan osaamisen tueksi. 
 
Tulkkauspalveluita käyttäviä asiakkaita tiedotetaan asiasta kesän aikana.
 
Lisätietoja:
Jaana Laaksonen
asiakkuus- ja myyntijohtaja
puh. 040 536 4659

Rinnekoti laajentaa Lahteen

Teemunkodin sisäpiha, jossa on valopylväs

Rinnekoti avaa heinäkuussa Lahteen ympärivuorokautista palveluasumista kehitysvammaisille ja autisminkirjon henkilöille tarjoavan Teemunkodin. On hienoa, että Rinnekoti laajenee maantieteellisesti uudelle alueelle, Päijät-Hämeeseen. Olemme Suomen suurin kehitysvammaisille asiakkaille palveluja tarjoava yhteiskunnallinen yritys, jonka laajan palveluverkoston avulla pystymme tukemaan asiakasta sekä arjessa että kuntoutumisen polulla.

Uusi viihtyisä Teemunkoti sijaitsee Lahden Kärpäsenmäessä, jossa on hyvät lähipalvelut sekä hyvät yhteydet kaupungin keskustaan. Teemunkodissa on valoisat ja ilmavat yhteiset tilat sekä upea sisäpiha, jossa on asiakkaiden turvallista ulkoilla.

Teemunkodissa asuu yhteensä 14 asiakasta omissa yksiöissään. Teemunkodin asunnot ovat tilavia ja osassa on mahdollisuus omaan pihaterassiin. Talossa on myös oma saunaosasto uima-altaineen, jota Teemunkodin asiakkaat voivat käyttää sopimuksen mukaan.

-Teemunkodin toiminnan lähtökohtana on asiakkaiden oman näköisen ja yksilöllisen elämän mahdollistaminen. Kodin arki ja toimintatavat rakennetaan asukkaiden yksilöllisten tarpeiden mukaan, sanoo palvelualuejohtaja Essi Rasehorn.

Rinnekoti tuo uudenlaisen erityislasten asumispalvelun Lahteen

Rinnekodin toiminta on käynnistynyt kehitysvammaisten lasten hoidosta ja huolenpidosta. Kehitysvamma-alan suurimpana toimijana Rinnekodin asiantuntijat ovat kehittäneet erityislasten ja perheiden palveluja. 

- Olemme tunnettuja mm. lasten pienryhmäasumisen ja tilapäishoidon palveluista sekä lastensuojelun sijaishuollon palveluista, kertoo palvelualuejohtaja Miia Lipponen.

Kasvunkoti Teemu tarjoaa sijaishuoltoa kehitysvammaisille ja autisminkirjon erityistarpeisille lapsille ja nuorille. Kasvunkoti Teemussa asuu erityisen vaativaa hoitoa ja ohjausta tarvitsevia lapsia ja nuoria, joiden palvelu suunnitellaan yksilöllisesti jokaiselle lapselle erikseen.

-Huolellinen suunnittelu takaa lapsen yksilöllisen kasvun ja kehittymisen. Kaiken keskiössä on lapsi sekä hänen verkostonsa. Panostamme mukavaan yhdessäoloon, leikkimiseen, ulkoiluun ja erilaisiin retkiin. Työskentelymme on moniammatillista, perhekeskeistä ja vanhempia osallistavaa.
Kasvunkoti Teemu avautuu heinä-elokuun vaihteessa.

Lisätietoja:

Rinnekodin asiakkuussuunnittelu
puh. 02063 855 00
asiakkuussuunnittelu@rinnekoti.fi

Lisää tarinoita