AJANKOHTAISTA BLOGIT OTA YHTEYTTÄ ANNA PALAUTETTA
Rinnekodin kehitysvammapoliklinikan ja suunterveydenhuollon palvelut loppuvat


Rinnekoti-Säätiössä on käyty yhteistoimintaneuvottelut terveydenhuollon ja kuntoutuksen palvelujen uudelleenjärjestämiseksi. Neuvottelujen lopputuloksena Rinnekodin kehitysvammapoliklinikan ja suunterveydenhuollon palvelut loppuvat 1.7.2019 alkaen.

 - Terveydenhuollon ja kuntoutuspalvelujen yhteistoimintaneuvottelut käytiin tuotannollisista ja taloudellisista syistä. Toimiala on voimakkaassa muutoksessa ja keskeisin muutos on valtioneuvoston päätös vammaisten henkilöiden laitosasumisen lopettamisesta vuoteen 2020 mennessä. Asiakkaamme ovat siirtyneet laitoshoidosta avohuollon sosiaalipalveluihin, jolloin he saavat terveydenhuollon palvelut omalta lähiterveysasemaltaan, sanoo asiakkuus- ja myyntijohtaja Jaana Laaksonen.

- Rinnekodin ei ole taloudellisesti kestävää ylläpitää kehitysvammapoliklinikkaa tai suun terveydenhuollon palveluja vähenevälle laitoshoidon asiakasmäärälle, jatkaa Laaksonen. Toukokuussa 2019 Rinnekodissa on enää 27 pitkäaikaisen laitoshoidon asiakasta, kun heitä menneinä vuosina on ollut useita satoja.

Laitoshoito vähenee edelleen päättyen kokonaan vuoden 2020 aikana. Laitospurun taustalla on yhdenvertaisuuden ja syrjimättömyyden periaatteet. Kehitysvammaisten ihmisten yhteiskunnallista osallisuutta pyritään tukemaan myös lainsäädännön kehittämisellä, jossa korostuvat yhtäläiset perusoikeudet muiden ihmisten kanssa.

Kunnat ovat aiemmin ostaneet Rinnekodin kehitysvammapoliklinikkapalveluja täydentääkseen omia palvelujaan.

-Nyt kun kehitysvammaiset henkilöt ovat muuttaneet pois kokonaishoidon kattavasta laitoshoidosta ja alkaneet käyttämään lähiterveyspalveluja, on kunnissa haluttu panostaa omaan osaamiseen vastaanottaa ja palvella myös kehitysvammaista henkilöä perusterveydenhuollon asiakkaana. Myös terveydenhuollon palvelujen osalta asiakkaidemme osallisuus yhteiskuntaan toteutuu näin paremmin, toteaa Laaksonen.


Moniammatillinen tiimi työskentelee asiakkaidemme parhaaksi jatkossakin

Rinnekoti tekee työtä, jota tarvitaan kehitysvammaisten ihmisten itsenäisen asumisen, kuntoutuksen sekä työelämän ja muun osallisuuden eteen. Palvelemme jatkossakin asiakkaitamme moniammatillisen asiantuntijatiimin voimin. Jäljellä olevia laitoshoidon asiakkaita sekä tutkimus- ja kuntoutusjaksojen asiakkaita varten Rinnekodilla on jatkossakin lääkäri, psykologi, toiminta -ja fysioterapeutti sekä kommunikaatio-ohjaaja. Tilapäishoidon asiakkaille, esimerkiksi tilapäishoidossa oleville lapsille palveluita järjestetään sopimuksien mukaan.

Lääkärin, psykologin ja kuntoutushenkilöiden osaaminen kohdentuu jatkossa yhä vahvemmin Rinnekodin palvelutoimintaan asumisen tuen, lasten ja perheiden sekä työllistymistä osallisuutta edistävien palvelujen toteuttamisen ja henkilökunnan osaamisen tueksi.

 

Aiheesta aiemmin uutisoitu: Rinnekoti käynnistää yhteistoimintaneuvottelut terveydenhuollon ja kuntoutuksen palveluiden uudelleen järjestämiseksi (15.4.2019)Lisätietoja:
Jaana Laaksonen, asiakkuus- ja myyntijohtaja

Haastattelupyynnöt:
Taina Rönnqvist, viestintäpäällikkö
044 762 1992, taina.ronnqvist@rinnekoti.fi

Kaupunki ja luonto lähellä – Rinnekodin uudet asumisen tuen palvelut avautuivat Espoon Matinkylässä


Rinnekoti on avannut kaksi uutta toimintayksikköä Espoon Matinkylään. Konsta ja Silva tarjoavat asumisen tuen palveluita aikuisille kehitysvammaisille henkilöille. Keskeinen sijainti hyvien liikenneyhteyksien ja kauppakeskus Iso Omenan läheisyydessä mahdollistavat asiakkaillemme turvallisen asumisen omassa kodissaan ja paljon erilaisia vapaa-ajan aktiviteettejä keskellä kaupunkia, kuitenkin metsien ja meren välittömässä läheisyydessä. Tällainen sijainti on monen asiakkaamme toive.

Asumisen tuen palveluissamme toiminnan lähtökohtana on asiakkaiden oman näköisen ja yksilöllisen elämän mahdollistaminen. Asumisen tuki suunnitellaan aina yksilöllisten tarpeiden mukaan.

- Ihan parasta on nähdä se ilo ja onni asiakkaiden ja heidän läheistensä kasvoilla, kun muutot ovat sujuneet hyvin ja uusi koti alkaa näyttämään ja tuntumaan kodilta, kertoo palvelualuejohtaja Mari Pietarinen.

Uusien yksiköiden myötä Rinnekodissa avautui työpaikkoja yli 30 sosiaali- ja terveysalan ammattilaiselle. -Tavoitteeni on rakentaa maailman paras työpaikka Konstasta ja Silvasta sote-alan osaajille, ja hyvän työntekijäkokemuksen myötä myös paras asiakaskokemus asiakkaillemme, jatkaa Pietarinen.

Konstan ja Silvan asiakkailla on mahdollisuus päiväaikaiseen toimintaan ja opiskeluun, jota voimme tarjota esimerkiksi samassa talossa toimintansa syksyllä aloittavassa Toimintakeskus Atlaksessa.

Lisätietoja asumisen tuen ratkaisuista ja syksyllä avattavan toimintakeskus Atlaksen palveluista voit tiedustella asiakkuustiimiltämme puhelimitse 02063 855 00 tai sähköpostilla asiakkuussuunnittelu@rinnekoti.fi.

 

Kuvassa: Yksikön johtaja Riitta Duganoff asumisen tuen yksikkö Silvasta (vas.), palvelualuejohtaja Mari Pietarinen ja palveluvastaava Milla Friman asumisen tuen yksikkö Konstasta ovat ilolla rakentamassa asiakkaillemme turvallista ja jokaisen oman näköistä asumispalvelua.

Yetitabletit tuovat digitaalisen maailman isosti lähelle asiakasta

Asiakkaat pelaavat peliä isolla Yetitabletilla, jossa on kosketusnäyttö.

Rinnekodin muutamassa yksikössä on reilun puolen vuoden ajan ollut käytössä Kuori Oy:n Yetitabletteja, jotka ovat Android käyttöjärjestelmällä toimivia isoja kosketusnäyttölaitteita. Toimintakeskus Kartanonhaassa on kevään ajan pilotoitu tablettien käyttöä ja tulevaisuuden näkymät sen hyödyntämisessä asiakkaiden kanssa ovat mielenkiintoiset ja monipuoliset.

Pilottia on tehty Toimintakeskus Kartanonhaan neljässä ryhmässä: musiikki, ateljee, työtoiminta ja aisti. Näin on varmistettu, että tablettia käytetään mahdollisimman monenlaisessa tilanteessa ja että pilotista saadut hyödyt ja opit pystytään helposti jalkauttamaan muihinkin Rinnekodin yksiköihin, joissa tabletti on käytössä. Yetitabletti löytyy Rinnekodin seitsemästä yksiköstä.

Palveluyksikön johtaja Leena Tuononen Kartanonhaasta on nähnyt, miten asiakkaat ovat viihtyneet tabletin äärellä ja hyötyneet sen eri ominaisuuksista. Myös ohjaajat ovat pikkuhiljaa ottaneet uuden työkalun osaksi toimintaa.

- Meillä käytössä oleva tabletti on 65-tuumainen, joten sen ääreen mahtuu useampikin käyttäjä kuin vain yksi. Kuuntelemme tabletin kautta paljon musiikkia, mutta nyt pilotin kautta olemme saaneet oppia, että tabletilla on meille vielä paljon enemmänkin annettavaa. Muun muassa musiikkiryhmiin tabletti on tuonut monia uusia ulottuvuuksia, kun osa asiakkaista soittaa varsinaisia musiikkisoittimia ja toiset tabletin kautta esimerkiksi rumpuja, Tuononen kertoo.

Oikea kohderyhmä

Kuori Oy:n Jenni Karjalainen on ollut mukana kevään kaikissa yhteistapaamisissa ja muutoinkin Kartanonhaan tukena. Karjalainen tietää kertoa, että Yetitabletti on alun perin kehitetty juuri nimenomaan erityisryhmien tarpeisiin. Kuori Oy:n yrittäjäpariskunta Maria ja Jarkko Jokelaiselle Yetitabletin kehittäminen on ollut henkilökohtainen tehtävä. Kolmen autismin kirjon lapsen vanhempina he ovat halunneet kehittää välineen, joka tuo uusia toimintamahdollisuuksia, virikkeitä ja iloa kaikille sen käyttäjille.

Karjalainen on innoissaan siitä, miten Kartanonhaan asiakkaat ovat olleet mukana oppimassa uutta.

- Yetitabletin näytössä on 10 kosketuspistettä, joten toisin kuin normaaleita tableteita, Yetitablettia voi käyttää useampikin henkilö yhtä aikaa. Infrapunakosketusnäytön vuoksi kosketusnäyttö reagoi myös muuhun kuin sormenpainantaan ja olemmekin ateljee-ryhmässä esimerkiksi tehneet taideteoksia normaaleilla pensseleillä. Silloin elämys on aivan eri kuin pelkästään kädellä piirtäessä, Karjalainen kuvailee.

Helsingin Diakonissalaitoksen Säätiö ja Rinnekoti-Säätiö suunnittelevat yhdistymistä


Helsingin Diakonissalaitoksen Säätiö ja Rinnekoti-Säätiö suunnittelevat yhdistymistä. Rinnekoti on nykyään Diakonissalaitoksen tytärsäätiö. Yhdistymisen myötä Diakonissalaitoksesta ja Rinnekodista tulee entistä vahvempi ja vaikuttavampi arvopohjainen yhteiskunnallinen toimija. Yhdistymisen odotetaan tulevan voimaan 1.1.2020.

- Säätiöiden yhdistymisen myötä varmistamme, että meillä on tulevaisuudessakin hyvät edellytykset jatkaa arvopohjaista toimintaamme, jonka tuotto menee yhteiskunnallisesti merkittävään tarkoitukseen, Diakonissalaitoksen toimitusjohtaja Olli Holmström sanoo. 

Yhdistyminen tarjoaa synergiaa ja monia hyötyjä sekä säätiöiden asiakkaille että henkilöstölle. Näkyviä ja konkreettisia etuja ovat monipuolinen ja laajempi palvelutarjonta, vahvempi osaaminen ja resurssit palveluiden kehittämiseen asiakkaille sekä monipuolisemmat kehittymismahdollisuudet ja urapolut henkilöstölle. 

- Muuttuvassa sotekentässä tarvitaan tulevaisuudessa vahvaa ja vaikuttavaa kolmannen sektorin palveluntuottajaa, työnantajaa ja yhteistyökumppania. Yhdessä voimme entistä paremmin tuottaa laadukkaita ja kattavia palveluita erityisryhmien tarpeisiin, Holmström sanoo. 

Säätiöillä on pitkä yhteinen historia ja arvopohja, joten yhdistyminen on luonteva askel. Rinnekodin toiminta alkoi osana Helsingin Diakonissalaitoksen toimintaa vuonna 1927, kun kaksi pientä kehitysvammaista poikaa, Mauri ja Martti, otettiin Diakonissalaitoksen sisarten hoidettavaksi. 

Yhdistymisen jälkeen Rinnekoti jatkaa toimintaansa yhtenä Diakonissalaitoksen liiketoiminta-alueena. Rinnekodilla säilyvät nykyinen nimi ja brändi, jonka alla sen toiminta jatkuu, kehittyy ja laajenee. 

 

Tiedotamme lisää yhdistymisen etenemisestä syksyn aikana. 
 

Lisätietoja:  

Olli Holmström, Diakonissalaitoksen toimitusjohtaja ja Rinnekodin hallituksen pj. 
puh. 050 483 6313, olli.holmstrom@hdl.fi 

Anu Kallio, Rinnekodin toimitusjohtaja,
puh. 050 577 9210, anu.kallio@rinnekoti.fi  

Laura Niemi, viestintäjohtaja, Helsingin Diakonissalaitos 
puh. 050 3738602, laura.niemi@hdl.fi 

Taina Rönnqvist, viestintäpäällikkö, Rinnekoti 
puh. 044 762 1992, taina.ronnqvist@rinnekoti.fi 

 

 

Helsingin Diakonissalaitos 

Helsingin Diakonissalaitos on yleishyödyllinen säätiö, rohkea ihmisarvon puolustaja. Autamme niitä ihmisiä, jotka ovat vaarassa jäädä syrjään. Tuotamme yhdessä tytäryrityksemme Diakonissalaitoksen Hoivan kanssa vaikuttavia sosiaali- ja terveyspalveluita, jotka parantavat asiakkaittemme arkea. Palveluita käyttää noin 2300 asiakasta. Meillä on noin 800 työntekijää ja toimimme valtakunnallisesti. Olemme myös omistajina Suomen Diakoniaopistossa ja Diakonia-ammattikorkeakoulussa. Vuonna 2018 säätiökonsernin varsinaisen toiminnan tuotot olivat 76,8 M€. Lisätietoja: www.hdl.fi 

Rinnekoti 
Rinnekoti on Suomen suurin yksityinen kehitysvamma-alan toimija ja viidenneksi suurin hoiva-alan yritys. Rinnekoti tarjoaa asumisen tuen, terveydenhuollon ja kuntoutuksen sekä työn ja osallisuuden palveluita. Palveluita käyttää noin 3 500 asiakasta 60 kunnasta. Liikevaihtomme noin 80 miljoonaa euroa. Työllistämme yli 1200 sosiaali- ja terveysalan ammattilaista. Rinnekodin työtä ohjaavat arvot ovat hyvä elämä, asiantuntijuus ja lähimmäisyys. Lisätietoja: www.rinnekoti.fi 

 

Toimintakeskus Tarmola Porvoossa muuttaa isompiin tiloihin


Porvoossa työllistymistä ja osallisuutta edistäviä palveluita tarjoava Toimintakeskus Tarmola on ollut toiminnassa syksystä 2014. Toimintakeskus tuottaa tällä hetkellä palveluita 19 kehitysvammaiselle henkilöille. 

Vuokrasopimus nykyisissä tiloissa on päättymässä elokuussa 2019 ja olemme päättäneet toimintamme laajentamisesta uusissa tiloissa.  Uusissa tiloissa Porvoon keskustassa, osoitteessa Linnakoskenkatu 28, on vajaa 600 neliötä. Tiloihin tulee toimintakeskus, joka mahdollistaa sekä yksilö- ja pienryhmätyöskentelyn sekä tilallisesti jakautumisen kahteen osaan. Tiloihin on tulossa myös aistihuone ja ääniseristetty huone.

Toimintaa uusissa tiloissa on suunniteltu palvelumuotoilun avulla, pohtien yhdessä ja erikseen asiakkaiden, työntekijöiden ja omaisten kanssa, minkälaista on hyvä päiväaikainen toiminta ja mistä se koostuu. Tarmolassa on aina kiinnitetty huomiota erityisesti asiakaslähtöisyyteen, kuunnellen herkästi asiakkaiden toiveita ja tarpeita.

Toimintamme siirtyy uusiin tiloihin elokuun alussa, kun uusien tilojen remontti valmistuu.

Lisätietoja:

Anna Eskola, palvelualuejohtaja
puh. 044 738 7027
anna.eskola@rinnekoti.fi

Lisää tarinoita