AJANKOHTAISTA BLOGIT OTA YHTEYTTÄ ANNA PALAUTETTA
Maurinkoti avautui - oman näköinen elämä on tärkeää vaikeasti vammaisellekin henkilölle


Rinnekoti avasi uuden moni- ja vaikeavammaisten henkilöiden asumisyksikön Maurinkodin Alppikadulle, Rinnekodin alkujuurille. Maurinkodin 20 asiakasta pääsivät muuttamaan viime viikolla uuteen kotiinsa. Maurinkodissa eletään asiakkaiden näköistä elämää jokaisen yksilölliset tarpeet huomioiden. Yksikkö työllistää reilu parikymmentä sosiaali- ja terveysalan ammattilaista. Maurinkodin palveluesimies Taru Åkerfelt kertoo muuton jälkeisistä tunnelmista.

”Tämä on koti erilaisille kehitysvammaisille henkilöille”

- Maurinkodin tilat mahdollistavat sen, että asiakkaille voidaan luoda aidosti heidän näköistään, yksilöllistä elämää. Tämä on koti, toteaa Åkerfelt. Maurinkodin asiakkaat ovat hyvin erilaisia ja -ikäisiä: nuorin on 19, vanhin 73-vuotias. Heillä on myös hyvin yksilöllisiä tarpeita, joiden mukaan he saavat apua ja tukea.
- Panostamme siihen, että jokaisen ääni saadaan kuuluville ja jokaisella on sellainen koti, joka on hänen näköisensä, Åkerfelt kuvailee. 


Aktiivista arkea

Alppikadun sijainti tarjoaa lukuisia virikkeitä asiakkaille. Asiakkaiden kanssa voidaan ulkoilla kauniilla pihalla, Töölönlahden rannalla ja lähistön puistoissa. Lisäksi Maurinkodin sisätiloihin on tulossa mielekästä tekemistä, mm. aistihuone.
- Pari asiakastamme rakastaa bongata junia, ja junaratakin on ihan vieressä. Tämä on heille todella hieno asia, toteaa Åkerfelt.
Åkerfelt luonnehtii, että Maurinkodin työntekijät ovat asiakkaille pikemminkin rinnalla kulkijoita kuin hoivaajia.
- Me autamme asiakkaita siinä, missä he tarvitsevat apua. Heillä on kokonaisvaltainen elämä, jossa avuntarve on vain yksi osa.

Muuttovalmennuksesta apua onnistuneeseen muuttoon

Åkerfelt kertoo, että asiakkaiden muutto Maurinkotiin on sujunut hyvin ja he ovat vaikuttaneet tyytyväisiltä. Muuttoon valmistauduttiin muuttovalmennuksella, johon kuului mm. asukaskokouksia, joissa muuttoa käytiin läpi. Muutosta kerrottiin myös puhetta tukevin ja korvaavin menetelmin niille asiakkaille, joille siitä oli hyötyä.

Paluu Rinnekodin juurille

Åkerfelt arvostaa Rinnekodin historiaa ja kokee olevansa etuoikeutettu saadessaan työskennellä Alppikadulla.
- Minusta on hienoa avata uusi yksikkö tänne, mistä Rinnekoti on saanut alkunsa – ja että tänne muuttavat nimenomaan ne ihmiset, jotka kaipaavat eniten apua ja tukea. Tässä ollaan mielestäni aika lailla asian ytimessä, Åkerfelt iloitsee.

Lisätietoja antaa

Taina Rönnqvist
Viestintäpäällikkö
Rinnekoti-Säätiö sr

044 7621 992
taina.ronnqvist@rinnekoti.fiMaurinkodissa asiakkailla on tilavat, valoisat kodit, joissa on oma inva-wc ja suihku sekä asiakkaan itsensä näköinen sisustus.


Muutosta kerrottiin asiakkaille kuvakommunikaation avulla.

Kuvat ja teksti: Mari Tiainen

Kasvunkoti Martti ja Juniori-Martti avautuvat Helsingin Alppikadulla


Rinnekodin lasten ja perheiden palvelut laajentuvat, kun uudet toimintayksiköt Kasvunkoti Martti ja Juniori-Martti avautuvat Helsingissä Alppikadulla, Töölönlahden rannalla. -Toimintamme alkoi aikanaan Alppikadulla ja nyt on hienoa palata juuril-lemme. Avaamme uudet toimintayksiköt, joilla vastaamme palvelujemme kasvaneeseen tarpeeseen. Lasten ja perheiden palveluillamme tuetaan ensisijaisesti erityislasten perheitä, jotta he jaksavat arjessa paremmin, kertoo palvelupäällikkö Eva Keskilammi.

Rinnekodin kehitysvammaisten lasten ja perheiden palvelut alkoivat vuonna 1927 osana Helsingin Diakonissalaitoksen toimintaa Helsingin Alppikadulla. Historia kertoo, että ensimmäiset Sisar Aino Miettisen hoitoon tulleet pojat olivat Martti ja Mauri. Toiminta laajeni kysynnän myötä ja vuonna 1957 Helsingin Diakonissalaitos antoi alkupääoman itsenäisen Rinnekoti-Säätiön perustamiseksi. Rinnekoti on tarjonnut näihin päiviin asti palvelujaan lapsille ja perheille pääasiassa Espoon Lakistossa ja Helsingin Malminkartanossa. -Uudet toimintayksikkömme avautuvat keskelle eloisaa kaupunkiyhteisöä, jossa voimme tarjota lapsille elämyksiä aivan yksikön läheisyydessä, joten voimavaroja ei mene turhaan matkustamiseen, kuvailee Keskilammi.

Lyhytaikainen hoito mahdollistaa erityislasten perheille helpotusta arkeen

Juniori-Martti on lyhytaikainen hoitopaikka erityislapselle. Tilapäishoidon tavoitteena on tukea perheen ja vanhempien jaksamista. Juniori-Martti on tarkoitettu kehitysvammaisille, autismikirjon sekä muille erityislapsille ja nuorille lyhytaikaisena ympärivuorokautisena palveluna. -Lapsi voi tulla Juniori-Marttiin hoitoon sovitusti esimerkiksi yhdeksi viikoksi kuukaudessa, viikonlopuiksi tai muutamaksi tunniksi arki-iltana tai viikonloppuna. Palvelut suunnitellaan perheen tarpeen mukaisesti, täsmentää Keskilammi. Rinnekodin palvelujen asiakkaaksi tullaan oman kotikunnan sosiaalityön (vammaispalvelu tai lastensuojelu) kautta.

Erityislapselle sijaishuolto luo mahdollisuudet onnelliseen lapsuuteen

Kasvunkoti Martti tarjoaa sijaishuollon palveluita ja on erikoistunut erityistarpeita vaativien kehitysvammaisten ja autismikirjon lasten ja nuorten hoitoon. Lapset asuvat Kasvunkoti Martissa ympärivuorokautisesti kodikkaassa ympäristössä. Toiminnan keskiössä ovat tavallisen arjen mahdollistaminen ja toiminnallisuus, kuten koulunkäynnin, vapaa-ajan ja arjen tukeminen turvallisessa kasvuympäristössä. -Kasvunkoti Martissa voidaan vastata myös kiireellisiin lastensuojelun tarpeisiin, kertoo Keskilammi.

Kaikissa lapsen arkeen, kasvatukseen, hoitoon ja kuntoutukseen liittyvissä kysymyksissä kuullaan aina lasta sekä hänen perhettään, ja tehdään tiivistä yhteistyötä lapsen kotikunnan lastensuojelun kanssa, kertoo Keskilammi. Lapsen ja perheen palvelukokonaisuudessa korostetaan lapsen yksilöllisyyttä ja lapsen osallistumista hänen oman elämänsä suunnitteluun ja hallintaan. -Lapsi on aina itse läsnä häntä koskevassa päätöksenteossa ja hänen mielipiteensä selvitetään. Jos lapsella on vaikeuksia ilmaista itseään, niin käytämme erilaisia puhetta tukevia tai korvaavia kommunikaatiomenetelmiä, jotta lapsen osallisuus mahdollistuu, jatkaa Keskilammi.

Erityislapsiperheille iltatilaisuus Porissa 22.5.2018


Tervetuloa ti 22.5. klo 17.30 – 19.30 kohtaamaan, jakamaan ajatuksia, kuulemaan ja keskustelemaan erityislasten ja perheiden tarvitsemien palvelujen nykytilasta ja tulevaisuudesta.

OHJELMA:

Tilaisuudessa julkistetaan erityislapsiperheille tehdyn kyselyn tulokset, jossa selviää erityislasten perheiden näkemys palvelujen tarpeesta, saatavuudesta ja tulevaisuuden toiveista.

Mukana keskustelussa on kaupunginvaltuutettu ja perusturvalautakunnan vpj Hanna Hildén

Paneelikeskustelu aiheena: Lapsen ja perheen paras mahdollinen tuki ja palvelut

Iltapalan ja puheenvuorojen lomassa pääset tutustumaan mm. erityislasten tilapäishoitoon, lasten pienryhmäasumiseen ja aikuistuvan nuoren asumisvalmennukseen sekä hankkeisiin, joilla erityislasten perheitä tuetaan.

Tilaisuus on maksuton. Ilmoittaudu tilaisuuteen tämän linkin kautta: https://link.webropolsurveys.com/S/84DBEA74FD1E896A

Lisätietoja: jaana.laaksonen@rinnekoti.fi

Lämpimästi tervetuloa koko perhe!

Rinnekodin väki ja Leijonaemot

Rinnekodin käänteentekevä vuosi 2017


Rinnekoti-konsernin liikevaihto vuonna 2017 oli 79,5 miljoonaa euroa ja tilikaudelta syntyi voittoa 3,7 miljoonaa. Toimitusjohtaja Anu Kallio kuvaa vuotta käänteentekeväksi.

- Strategisen tahtotilan kirkastaminen ja ripeä toimeenpano yhdessä avoimen viestinnän kanssa ovat olleet muutosten läpiviennissä avaintekijöitä. Nyt voi todeta, että muutosjohtamisessa onnistuttiin, sanoo Kallio.

Rinnekodin strategian mukaisesti toiminnassa korostuvat entisestään asiakaskokemus, palvelujen vaikuttavuus ja toiminnan kannattavuus. -Strategian tavoitteena on Rinnekodin kilpailukyvyn varmistaminen ja siten toiminnan pitkäjänteinen kehittäminen. Luovuimme palveluista ja toiminnoista, jotka eivät enää tukeneet Rinnekodin uudistetun strategian tavoitteita ja painopisteitä. Useita tukitoimintoja, kuten kiinteistö- ja siivouspalveluita päätettiin toteuttaa jatkossa kumppaneiden kanssa. Kumppaneilla oli tärkeä rooli myös muutoksen onnistumisessa, kiittelee Kallio.

Rinnekoti on Suomen suurin yksityinen kehitysvamma-alan toimija ja viidenneksi suurin hoiva-alan yritys. Rinnekoti on yhteiskunnallinen yritys. Yhteiskunnallisena yrityksenä toiminnan tuotto palautuu asiakkaiden hyväksi, kun Rinnekoti kehittää palveluja kehitysvammaisille ja autismikirjon henkilöille, ja kun huolehtii ammattitaitoisen henkilökunnan hyvinvoinnista ja kouluttamisesta.

 

Toimitusjohtaja Anu Kallio kertoo Rinnekodin vuodesta 2017 oheisella videolla.

 

Keskeiset talousluvut, Rinnekoti-konserni:

  2017  2016
Tilikauden liikevaihto          79,5 M€      75,7M€   
Tilikauden tulos   3,7 M€  -2,7 M€
Henkilöstö  1120 1195

                                                                      

                                                                  

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:


Taina Rönnqvist, viestintäpäällikkö
044 762 1992
taina.ronnqvist@rinnekoti.fi

Ensimmäiset asukkaat ovat muuttaneet Nummelan Niittypeltoon


Rinnekoti on avannut uuden asumispalveluyksikön kehitysvammaisille henkilöille Nummelaan. - Uudessa Niittypellon yksikössä on modernit, valoisat, esteettömät asunnot ja ne täyttävät kaikki kehitysvammaisille henkilöille asetetut asumisen laatusuositukset. Niittypellon asukkaat muuttavat uusiin koteihin porrastetusti pitkin kevättä, muutama koti etsii vielä uusia asukkaita. Ihanaa on ollut nähdä sitä onnea ja iloa, mitä uusi koti on kunkin kasvoille tuonut, kuvailee pal-velupäällikkö Mari Pietarinen.

Nico on yksi Niittypellon uusista asukkaista. Hän on juuri täyttänyt 18 vuotta ja muutti ensimmäiseen omaan kotiinsa. Nico esittelee innoissaan omaa kotiaan. -Mä olen itse valinnut kaikki huonekalut ja muun sisustuksen, se on ihan parasta. Mun lempiväri on vihreä. Olen tosi onnellinen omasta kodistani, se on hieno, kertoo Nico.

Toinen uudesta kodistaan iloitseva on Piia. Molempia, Nicoa ja Piiaa muuttaminen vähän jännitti.  Jokainen muuttaja on saanut yksilöllistä muuttovalmennusta. Ennen muuttoja Piia ja Nico kävivät mm. tutustumassa uusiin koteihin ja pääsivät näin pohtimaan oman kodin tulevaa sisustusta, kertomaan omia toiveita ja haaveita sekä tutustumaan lähialueeseen, uusiin ohjaajiin ja naapureihin.

Toiminnan käynnistyessä panostamme toisiimme tutustumiseen, jotta saamme luotua yhteisöllisyyttä. Asukkaiden kanssa suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä yhteiset tilat ja piha-alueet. Lumien sulamista, grillijuhlia ja tupareita jo odotellaankin innolla, kertoo yksikön palveluesimies Anni Erolahti.

Niittypelto koostuu neljässä asuntoryhmästä, joissa painotetaan hieman erilaisia asioita ja henkilökunnan erityisosaaminen ja vahvuudet pääsevät kussakin kodissa esiin ja käyttöön.  Yksi asuntoryhmä toimii tukiasuntoina. Tukiasunnoissa tarjoamme mm. asumisvalmennusta ja harjoittelemme erityisesti itsenäisen elämisen taitoja ja mahdollisia polkuja eteenpäin. Kaikille asukkaille tehdään yksilölliset palveluiden toteuttamissuunnitelmat ja palvelu räätälöidään kullekin asiakkaalle juuri heidän tarpeitaan vastaaviksi yhteistyössä omaisten ja kotikuntien kanssa.

 

 

Jos olet kiinnostunut Niittypellon asumispalveluista, ota yhteys Asiakasohjaukseemme
Anu Havana puh. 0440 564 555 , anu.havana@rinnekoti.fi

 

 

 

Lisää tarinoita


Info

Ammattilaisinfo

Lisää tietoa ammattilainen

Yhteys

Haluaisitko tutkimusyhteistyöhön kanssamme?

Tarjoamme monipuolista osaamista tutkimustoiminnan ja kokemustiedon yhdistämiselle Ota yhteyttä >

Haluatko hakea apurahaa?

Haluatko tietää enemmän asumispalvelustamme tai siihen liitettävistä tukipalveluistamme? Ota yhteyttä >