AJANKOHTAISTA BLOGIT OTA YHTEYTTÄ ANNA PALAUTETTANosto

Norio-keskuksen siirtyminen osaksi Kehitysvammaisten Tukiliiton toimintaa vahvistunut

Harvinaissairauksiin ja perinnöllisiin, usein kehitysvammaisuutta aiheuttaviin sairauksiin keskittyvän Norio-keskuksen toiminnan siirtyminen osaksi Kehitysvammaisten Tukiliiton toimintaa on vahvistunut. STEA, joka rahoittaa Norio-keskuksen toimintaa, vahvisti siirron Tukiliitolle maaliskuussa 2019 ja siirto tapahtuu 1.4.2019. Siirron myötä Norio-keskuksen nimi vaihtuu Harvinaiskeskus Norioksi.

Norio-keskus syntyi vuonna 2013 Väestöliiton perinnöllisyysklinikan, Lasten kuntoutuskodin ja Rinnekoti-Säätiön Genetiikan yksikön yhdistyessä. Norio-keskuksen palveluihin kuuluvat sopeutumisvalmennuskurssit, keskustelutuki ja neuvonta, vertaistukitoiminta, tietopalvelut ja erityisperhetyö. Asiakaskontakteja on vuosittain noin 1200.

”Nyt toteutuvan siirron myötä valtakunnallisesti tunnettu harvinaistyömme jatkuu ja yhdistyy jo käynnissä olevaan Kehitysvammaisten Tukiliiton ansiokkaaseen harvinaistyöhön”, sanoo Rinnekodin toimitusjohtaja Anu Kallio.

Kehitysvammaisten Tukiliiton toiminnanjohtaja Risto Burmanin mukaan tavoite on, että siirtymävaihe ei vaikuttaisi Norio-keskuksen palveluiden käyttöön tai mukana olevien verkostojen toimintaan.

”Harvinaisuuden ja periytyvyyden kysymykset kiinnostavat ihmisiä koko ajan enemmän ja enemmän. Norio-keskuksen siirtyminen osaksi Kehitysvammaisten Tukiliittoa antaa mahdollisuuden vahvistaa yhteiskunnallista vaikuttamista ja luoda tiiviimpiä verkostoja ihmisten välille. Norio-keskus on Suomessa ainutlaatuinen harvinaistoimija, jonka matalan kynnyksen neuvontaan, tietopalveluihin, vertaistukeen ja perhetyöhön keskittyvät toimintamuodot sopivat hyvin Tukiliiton yleishyödyllisen ja valtakunnallisesti kattavan järjestötoiminnan osaksi”, Risto Burman sanoo.

STEA rahoittaa Norio-keskuksen toiminnan Veikkauksen voittovaroilla; vuosittainen avustus on noin 913 000 euroa. Norio-keskuksen STEA-avustuksista Tukiliitolle siirtyy Rinnekodin kohdennetut avustukset sekä yksi hankeavustus: erityisperhetyö, sopeutumisvalmennuskurssit, harvinaissairauksien tieto- ja tukipalvelut ja Erityinen sisaruus -jatkohanke (2018–2019). Norio-keskuksen yhdeksän työntekijää siirtyvät Kehitysvammaisten Tukiliittoon vanhoina työntekijöinä.

Lisätietoja:
Anu Kallio, Rinnekoti-Säätiö
Risto Burman, Kehitysvammaisten Tukiliitto ry
 
Kehitysvammaisten Tukiliitto on valtakunnallinen jäsenyhdistystensä muodostama ihmisoikeus- ja kansalaisjärjestö. Tukiliiton tavoitteena on maailma, jossa YK:n ihmisoikeussopimuksissa määritellyt oikeudet ja yhteiskunnallinen osallisuus toteutuvat myös kehitysvammaiselle ihmiselle. Vahvana yhteiskunnallisena toimijana järjestö vaikuttaa lainsäädäntöön, käytäntöihin ja asenteisiin, jotta perheet saavat tarvitsemansa tuen. Liiton toiminnan tärkein rahoittaja on sosiaali- ja terveysministeriö Veikkauksen tuotoilla.

Rinnekoti on Suomen suurin yksityinen kehitysvamma-alan toimija ja Suomen neljänneksi suurin hoiva-alan yritys. Rinnekodin palvelut on suunnattu kaikenikäisille vammaisuudesta, pitkäaikaisesta sairaudesta tai muusta syystä erityistä tukea tarvitseville sekä heidän perheille ja omaisille. Asiakkaina ovat myös palveluja ostavat tahot, kuten kunnat. Rinnekoti tarjoaa asumisen, terveydenhuollon ja kuntoutuksen sekä työn ja osallisuuden palveluita. Palveluita käyttää noin 3 500 asiakasta 60 kunnasta. Rinnekodin liikevaihto noin 80 miljoonaa euroa ja se työllistää yli 1100 sosiaali- ja terveysalan ammattilaista pääasiassa Uudellamaalla. Rinnekodin työtä ohjaavat arvot ovat hyvä elämä, asiantuntijuus ja lähimmäisyys.

Norio-keskus on erikoistunut harvinaisiin ja perinnöllisiin sairauksiin, vammoihin ja oireyhtymiin. Norio-keskus tarjoaa tietoa ja tukea harvinaista sairautta sairastaville, heidän läheisilleen, heidän kanssaan työskenteleville ammattilaisille ja kaikille harvinaisista, perinnöllisistä sairauksista kiinnostuneille. Norio-keskuksen toimintaa rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriö Veikkauksen tuotoilla. 

Lisää tarinoita