AJANKOHTAISTA BLOGIT OTA YHTEYTTÄ ANNA PALAUTETTANosto

Rinnekodin käänteentekevä vuosi 2017

Rinnekoti-konsernin liikevaihto vuonna 2017 oli 79,5 miljoonaa euroa ja tilikaudelta syntyi voittoa 3,7 miljoonaa. Toimitusjohtaja Anu Kallio kuvaa vuotta käänteentekeväksi.

- Strategisen tahtotilan kirkastaminen ja ripeä toimeenpano yhdessä avoimen viestinnän kanssa ovat olleet muutosten läpiviennissä avaintekijöitä. Nyt voi todeta, että muutosjohtamisessa onnistuttiin, sanoo Kallio.

Rinnekodin strategian mukaisesti toiminnassa korostuvat entisestään asiakaskokemus, palvelujen vaikuttavuus ja toiminnan kannattavuus. -Strategian tavoitteena on Rinnekodin kilpailukyvyn varmistaminen ja siten toiminnan pitkäjänteinen kehittäminen. Luovuimme palveluista ja toiminnoista, jotka eivät enää tukeneet Rinnekodin uudistetun strategian tavoitteita ja painopisteitä. Useita tukitoimintoja, kuten kiinteistö- ja siivouspalveluita päätettiin toteuttaa jatkossa kumppaneiden kanssa. Kumppaneilla oli tärkeä rooli myös muutoksen onnistumisessa, kiittelee Kallio.

Rinnekoti on Suomen suurin yksityinen kehitysvamma-alan toimija ja viidenneksi suurin hoiva-alan yritys. Rinnekoti on yhteiskunnallinen yritys. Yhteiskunnallisena yrityksenä toiminnan tuotto palautuu asiakkaiden hyväksi, kun Rinnekoti kehittää palveluja kehitysvammaisille ja autismikirjon henkilöille, ja kun huolehtii ammattitaitoisen henkilökunnan hyvinvoinnista ja kouluttamisesta.

 

Toimitusjohtaja Anu Kallio kertoo Rinnekodin vuodesta 2017 oheisella videolla.

 

Keskeiset talousluvut, Rinnekoti-konserni:

  2017  2016
Tilikauden liikevaihto          79,5 M€      75,7M€   
Tilikauden tulos   3,7 M€  -2,7 M€
Henkilöstö  1120 1195

                                                                      

                                                                  

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:


Taina Rönnqvist, viestintäpäällikkö
044 762 1992
taina.ronnqvist@rinnekoti.fi

Lisää tarinoita