AJANKOHTAISTA BLOGIT OTA YHTEYTTÄ ANNA PALAUTETTANosto

Rinnekoti käynnistää yhteistoimintaneuvottelut terveydenhuollon ja kuntoutuksen palveluiden uudelleen järjestämiseksi

Rinnekoti-Säätiössä käynnistyy yhteistoimintaneuvottelut 23.4.2019. Neuvottelujen aiheena on suunnitelma Rinnekodin tuottamien terveydenhuollon ja kuntoutuksen palvelujen uudelleen järjesteleminen. Rinnekodin terveydenhuollon ja kuntoutuksen palvelutoiminta on ollut tappiollista eikä asiakasmäärä ole ollut riittävää kannattavan toiminnan ylläpitämiseen.

 - Toimintaympäristössämme on tapahtunut merkittäviä muutoksia. Keskeisin niistä on valtioneuvoston päätös vammaisten henkilöiden pitkäaikaisen laitosasuminen lopettamisesta vuoteen 2020 mennessä. Muuttuneen tilanteen vuoksi yhteistoimintaneuvottelujen käyminen terveydenhuollon ja kuntoutuksen palvelujen uudelleen järjestämiseksi on välttämätöntä, sanoo toimitusjohtaja Anu Kallio.

Neuvottelut koskevat koko terveys- ja kuntoutuspalveluiden henkilökuntaa ja toimenpiteet voivat johtaa enintään 20 työntekijän irtisanomiseen tai osa-aikaistamiseen.

Rinnekoti työllistää tällä hetkellä noin 1100 henkilöä ja tarvitsee osaavaa henkilökuntaa sosiaalipalveluihin, kuten asumisen tuen, työllistymistä ja osallisuutta edistävien palvelujen sekä lasten ja lastensuojelun sijaishuollon palvelujen tehtäviin. Rinnekodin palvelujen piirissä on noin 2500 kehitysvammaista henkilöä noin 60 kunnasta. Rinnekodin tavoitteena on tukea asiakkaiden terveyttä, toimintakykyä ja arjessa selviytymistä hänen omassa lähiympäristössään yksilöllisin ja joustavin ratkaisuin.

---

Haastattelupyynnöt:
viestintäpäällikkö Taina Rönnqvist
taina.ronnqvist@rinnekoti.fi, 044 762 1992

 

Rinnekoti on Suomen suurin yksityinen kehitysvamma-alan toimija, yhteiskunnallinen yritys ja Suomen neljänneksi suurin hoiva-alan yritys. Rinnekodin palvelut on suunnattu kaikenikäisille vammaisuudesta, pitkäaikaisesta sairaudesta tai muusta syystä erityistä tukea tarvitseville sekä heidän perheille ja omaisille. Asiakkaina ovat myös palveluja ostavat tahot, kuten kunnat. Rinnekoti tarjoaa asumisen, terveydenhuollon ja kuntoutuksen sekä työllisyyttä ja osallisuutta tukevia palveluja. Vuoden 2018 liikevaihto oli noin 80 M€. Työllistämme yli 1100 sosiaali- ja terveysalan ammattilaista pääasiassa Uudellamaalla. Rinnekodin työtä ohjaavat arvot ovat hyvä elämä, asiantuntijuus ja lähimmäisyys. Lisätietoja: www.rinnekoti.fi

 

Lisää tarinoita