AJANKOHTAISTA BLOGIT OTA YHTEYTTÄ ANNA PALAUTETTA
Jyri on osa meitä – oma selkeä vastuu motivoi työharjoittelijaa


-Töihin on mukava tulla, kun työkaverit moikkaavat, kertoo 26-vuotias Jyri Junnikkala. Hän on työharjoittelussa Pitskun Kanttiinissa. -Mun työpäivään kuuluu vesien ja juomalasien laitto aamulla, ennen kuin lounasaika alkaa, Jyri kertoo. Työpäivä on lyhyt, vain puolitoista tuntia. Juuri sen pidempään voimavarat eivät tällä het-kellä riittäisi. Jyrin vastuulla on yksi vilkkaan lounasravintolan aamun työvaiheista. Työtehtävä on selkeä ja sen voi hoitaa omaan tahtiinsa.

Pitskun Kanttiini omistaja Kirsi Lehtisellä on kokemusta osatyökykyisten palkkaamisesta sekä työharjoittelijoita että työkokeilijoista jo vuosia. -Ravintola-alalta löytyy monia sopivan kokoisia työtehtäviä ja vastuita, joita voidaan opetella työharjoittelijoiden kanssa. Kyse on pikemminkin siitä, että löytyy sopiva henkilö ja yrityksellä on halua kantaa tällä tavoin yhteiskuntavastuuta, sanoo Lehtinen. Heikommassa työmarkkina-asemassa olevan henkilön on vaikea päästä töihin, jos siitä ei ole mitään kokemusta, jatkaa Lehtinen.

Työhönvalmentaja apuna perehdytyksessä

Työhönvalmentajan tuki on Lehtisen mukaan tärkeää. -Perehdyttämisvaihe on kriittinen, ja siihen henkilökunnan työpanosta ei ole mahdollista laittaa niin paljon kun tarvittaisiin. Työharjoittelusta tulee onnistunut, kun työntekijällä on aikaa perehtyä tehtäväänsä rauhassa. Nyt Jyri on jo osa meitä, sanoo Lehtinen tyytyväisenä.

Työhönvalmentaja Paula Koskelainen-Nordberg auttoi Jyrin alkuun. -Olin ensimmäiset päivät mukana ja opettelimme hommat yhdessä. Nyt Jyri tulee töihin itsenäisesti ja on päässyt tehtäviinsä hyvin sisälle, kertoo Koskinen-Nordberg. Työhönvalmentaja on koko työkokeilun ajan sovitusti sekä työntekijän että työnantajan ja työyhteisön tukena.

Työelämätaitoja ja osallisuutta

-Työharjoittelijalta edellytetään periaatteessa ihan samaa kuin vakituiselta henkilökunnalta. Jos vaikka myöhästyy töistä tai on sairaana, siitä pitää ilmoittaa - muutenhan työkaverit jäävät pulaan. Samoin häneltä odotetaan vastuuta omasta tehtävästään. Vain siten oppii vastuuta ja työelämän vaatimuksia, Lehtinen sanoo.

Kornetin työhönvalmennus on Rinnekodin tarjoama palvelu kehitysvammaisille, autisminkirjon sekä muille erityistä tukea tarvitseville henkilöille. -Vuosittain tarjoamme kokemuksen työelämän osallisuudesta kymmenille asiakkaillemme. Palkkatyöhön asti eteneminen on myös mahdollista ja niistä onnistumisista iloitsemme porukalla, sanoo Anne Toikko, Kornetin työhönvalmennuksen esimies.

-Pienetkin työt, joita asiakkaamme tekevät yrityksissä, ovat heille hyvin merkityksellisiä. Toikko kannustaa yrityksiä rohkeasti tarjoamaan työelämän kokemuksia heikoimmassa työmarkkinatilanteessa oleville – samalla myös työyhteisö saa hienon kokemuksen.

 

 

Teksti: Taina Rönnqvist
Kuva: Antti Suorttanen

Kohti työelämää - Työhönvalmennuksesta tukea työnhakemiseen


Jani, 27 kertoo kokemuksiaan työhönvalmennuksesta. Työhönvalmentaja on auttanut Jania etsimään työpaikkoja, tekemään työhakemuksia ja ollut tukena myös ensimmäisinä työpäivinä.

Työkokemuksesi:
Olen juuri aloittanut työkokeilun ravintola-alalla. Aiemmin olen ollut töissä myös rakennuksella ja kaupassa.

Miten työhönvalmennnus on auttanut:
Olen saanut apua työpaikkojen etsintään ja työhakemuksen tekemiseen. Valmentaja oli tukena myös ensimmäisinä työpäivinä uudessa työpaikassa.

Toiveena työyhteisölle:
Haluan tehdä monipuolisia töitä ja asiakaspalvelutehtävät. Toivon, että työyhteisö on avoin ja rehellinen.

Missä olet hyvä:
Olen saanut palautetta, että olen iloinen ja ahkera työntekijä.

Haaveesi:
Oma kahvilayritys.

 

Työhönvalmennus

Jani on käynyt Kornetin työhönvalmennuksessa, Helsingin Pitäjänmäellä. Kornetin työhönvalmennus tarjoaa asiakkailleen yksilö ja ryhmämuotoista työhönvalmennusta. Työhönvalmennuksen alussa asiakas aloittaa useimmiten ryhmässä, jossa harjoitellaan työtaitojen lisäksi sosiaalisia vuorovaikutustaitoja.

Asiakkaan osaamisesta riippuen on mahdollista siirtyä myös suoraan yksilölliseen valmennukseen heti palvelun alussa tai taitojen karttumisen jälkeen. Yksilöllisessä työhönvalmennuksessa tavoitteena voivat olla esimerkiksi opiskelu tai työelämään siirtyminen. Kaikessa toiminnassamme huomioidaan asiakkaiden henkilökohtaiset tavoitteet ja itsemääräämisoikeus sekä tuemme heidän osallisuuttaan yhteiskuntaan. Kornetin työhönvalmennus yksikkö tekee paljon yhteistyötä erilaisten yritysten kanssa. Näin taataan tutustumiskohteiksi asiakkaille työelämän toimintaympäristöjä.

 

Asiakkaiden kommentteja Kornetin työhönvalmennuksesta:

”Kornetti on hyvä paikka työhönvalmennukselle”

”Jos haaveilee töistä, niin tämä on hyvä paikka siihen.”

”Kornetin työhönvalmennuksessa on mukava ilmapiiri” ”Kaikkien kanssa tulee hyvin toimeen”

 

Kysy lisää

Lisätietoja työhönvalmennuksen palveluistamme voit tiedustella Asiakkuustiimistämme puh. 02063 855 00.
(Puhelu ei maksa enempää kuin normaali puhelinverkkomaksu)

Keskuspuiston ammattiopisto toi TELMA-etäkoulun Lakistoon


Tänä syksynä kuusi nuorta on aloittanut Lakistonpuron varrella olevassa Pääskylässä Nuorten valmentavassa toiminnassa (NuVa) TELMA -opinnot (Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus). Opiskelu Rinnekodissa tapahtuu etäkouluna, jota Invalidisäätiön ylläpitämä erityisoppilaitos Keskuspuiston ammattiopiston järjestää.

Etäkoulutus on pilottikokeilu, johon opiskelijat valittiin erillishaun kautta. Opiskelijoiksi valikoitui nuoria, jotka tarvitsevat vahvaa tukea ja jäivät peruskoulun lopetettuaan ilman jatko-opiskelupaikkaa. Jokaisella opiskelijalla on yksilöllisesti suunniteltu opintopolku (HOJKS). Opintojen laajuus on 60 osaamispistettä. 

Tulevaisuus ja yksilölliset suunnitelmat 

Nuvalaisten opiskelu sisältää aiheita työelämään valmentautumisesta, toimintakyvyn ja opiskeluvalmiuksien vahvistamisesta. Sen lähtökohtana on opiskelijan vahvuudet, kiinnostuksen kohteet ja orastavat taidot. Lähtökohta TELMA-opinnoissa on, että opiskeluaika on yhdestä kolmeen vuotta.

Opiskelijoille jokainen hetki koulussa tai päivätoiminnassa on kuntoutusta ja opetusta. Vaikka opettaja on paikalla vain kahtena päivänä viikossa, NuVan ohjaajat toteuttavat yksilöllistettyä TELMA -opetussuunitelmaa nuorten kanssa viikon muina päivinä opettajan ohjeiden mukaan.

TELMA -koulutuksen aluksi jokaisen opiskelijan kanssa pohditaan sitä, missä he haluaisivat olla viiden vuoden kuluttua. Opiskeluiden loppuvaiheessa onkin tärkeää, että opiskelija pääsee tutustumaan ja harjoittelemaan työtä tai toimintaa siihen paikkaan, jossa hän jatkaa mahdollisesti koulun jälkeen. 

Rinnekodin ja Keskuspuiston koulutuksen etäpilotissa testataan myös arviointia. Ammatillisissa opinnoissa laaditaan yksilöllisiä arviointeja, joiden pohjalta laaditaan tavoitteet. Opiskelija arvioi jokaista opiskelupäiväänsä itsearviointina, joka toteutetaan hymiöiden avulla yksilöllisesti oppitunnin jälkeen ja visualisesti koko päivän arviointina. Opettaja kirjaa arvioita Wilmaan ja NuVan ohjaajat Mediatri-asiakastietojärjestelmään. Opettaja ja ohjaajat pitävät NuVassa viikoittain yhteispalaverin, jossa vaihdetaan kuulumiset. HOJKS-palavereita pidetään kaksi kertaa vuodessa ja niihin osallistuvat opiskelijan lisäksi opettaja, NuVan ohjaaja, asumisen ohjaaja ja vanhemmat. 

 Etäopetus vähentää sosiaalista kuormitusta  Etäopetus tapahtuu joko opiskelijan kotona, työ- tai päivätoiminnassa. NuVan nuoret opiskelevat tutussa toimintayksikössään Pääskylässä tuttujen ohjaajien ja tutuksi tulleen opettajan kanssa. Etäopetus voi parhaimmillaan vähentää opiskelijan sosiaalista kuormitusta, jolloin hän pystyy paremmin keskittymään opiskeltavaan asiaan. 

NuVan opiskelijat eivät voi toimia isossa ryhmässä ja siksi on hyvä, että koulu voi tulla heidän luokseen. Etäkoulu nuorille on parempi kuin ”koulupudokkuus” ja suoraan osallisuutta edistävien palveluiden päivätoimintaan siirtyminen. NuVan nuoret ovat vielä iässä, jolloin oppiminen on helpompaa kuin myöhemmin. 

Opettajan ja hänen mukanaan tuomat opetussisällöt vahvistavat ja rikastuttavat yksikön toiminnan sisältöä. Yksikössä toimiviksi todetut hyvät käytännöt puolestaan lisäävät opettajan tietoa haastavasti käyttäytyvien henkilöiden kanssa toimimisesta. Opettajan ja ohjaajien välinen vuorovaikutus edistää yhdessä tekemistä ja keskustelua eri näkökulmista ja toimintakulttuureista. Se haastaa arvioimaan myös omia käytäntöjä ja tapoja.

Opiskelijat on ykkösjuttu 

Opettaja Marika Kumpulainen lopettelee päivän viimeistä oppituntia. - Äskeisen tunnin aiheena oli uutiset, me harjoiteltiin kuuntelua ja keskustelua. Käytimme kommunikaatiokansiota ja kyllä - ja ei - kortteja. Tällä opiskelijalla on taito osoittaa, Marika kertoo. 

TELMA -etäopiskelijoilla on hyvin yksilöllisesti suunniteltuja 30 minuutin mittaisia yksilöopetustunteja. Joku opiskelijoista harjoittelee työn esitaitoja ja toinen tunnetaitoja sekä impulssisäätelyä. Tunneilla pelataan ja harjoitellaan vuorovaikutusta. - Oppilaitoksessa ei juurikaan ole yksilöopetusta, mutta täällä sitä taas on, opettaja sanoo. 

- Etäopetus on hieno kokemus, Marika aloittaa. - On antoisaa tutustua erilaisiin opiskelijoihin ja mielenkiintoista kehittää opiskelijan osaamista. Eri työyhteisöissä toimiminen haastaa itseänikin opiskelemaan lisää ryhmädynamiikkaa. Minulle ykkösjuttu kuitenkin on opiskelijoiden opettaminen, kaiken muun mietin sen kautta, Marika jatkaa. 

Ohjaajat Dennis Koski ja Tiina Nieminen kertovat, että koulupäivien HOJKSin tavoitteet ovat Palveluiden toteuttamisen suunnitelmaan (PATO) kirjattujen tavoitteiden kaltaisia. - Kun koulu alkoi, opettaja havainnoi opiskelijoita täällä meidän arjessa. PATOt ja HOJKSit kommunikoivat ja tukevat toisiaan, koska opettajan kanssa on keskusteltu niin paljon, Tiina sanoo. - Sitten kun opiskelijat eivät ole oppitunneilla, me harjoitellaan tavoitteiden mukaisia asioita täällä arjessa. 

- Meistä tuntuu, että opiskelu meidän ryhmäläisille on tärkeää. He lähtevät mielellään tuonne alakertaan kouluun. On iso juttu, kun opettaja tulee. Ope kuuluu jo meidän yhteisöön, ohjaajat päättävät. 

Teksti ja kuvat Maija Rimpiläinen

Teen mitä vaan työtä, kunhan vaan voin tienata


Helmikuisena tiistaina Lauri lataa Miraculoksen kellarivarastossa etikettikoneen syytämään oikeaa tarraa ja kierähtää linjan toiselle puolelle syöttämään shampoopulloja laitteeseen. ”Tämä on tällaista käsityötä, jota tykkään tehdä. Kyllä mä tällaisesta varastotyöstäkin tykkään”, Lauri aloittaa ja nauraa. Hymyä tuottaa myös taskussa oleva upouusi Honor 7 Premium. ”Mä oon aina ollu kiinnostunut elektroniikasta. 20 megapikselin takakameralla ja kaheksan megapikselin etukameralla saa aika hyviä kuvia” Lauri jatkaa.

Miraculos on kotimainen kampaamotuotteiden ammattilainen ja Metsälässä olevasta 1400 neliön kampaamotuotevarastosta toimitetaan päivittäin 200-250 tilausta. Tavaran vastaanoton ja tilausten pakkaamisen lisäksi työntekijöitä tarvitaan suomenkielisten tuoteselosteiden kiinnittämiseen tuotteisiin.

Laurin työskentely Miraculoksessa alkoi viime syyskuun alusta.  Aluksi hän teki työkokeilua viitenä päivänä viikossa. Työskentelyaika osoittautui kuitenkin liian pitkäksi. Logistiikkapäällikkö Petri Koskisen suosituksesta Laurin työskentelyaikaa lyhennettiin ja nyt löytynyt sopiva tuntimäärä. ”Lauri tekee ihan oikeaa työtä ja hänen työpanostaan todella tarvitaan” Petri sanoo ja jatkaa ”tuntuu hienolta, kun voi tarjota tällaista työtä sitä tekevälle.” Ensi viikolla Laurilla alkaa määräaikainen työsuhde, jota on tarkoitus jatkaa syksyllä, jos kaikki menee suunnitellusti.

Lauri on valmistunut Kiipulasta metsurilinjalta ja tekisi mielellään oman alan töitä. ”Työharjoittelupaikoissa Hämeenlinnassa sanottiin, että siellä olisi melko varmasti töitä ja pääsisin sinne töihin. Halusin tulla kuitenkin etelään, lähelle perhettä ja ystäviä” Lauri sanoo ja jatkaa: ” Nyt mulla on ollut ajatus, että teen mitä vaan työtä, kunhan vaan voin tienata. Tykkään tällaisesta käsityöstä. Joitain etikettejä joutuu laittamaan käsin, toisia voi laittaa tällä koneella. Joskus laitan julisteita pahvikuoriin ja joskus lajittelen”, Lauri kertoo.

Tällä hetkellä Lauri työskentelee viisi tuntia päivässä kolmena päivänä viikossa. Kahtena päivänä hän käy Rinnekoti-Säätiön työtoiminnassa Lakistossa.  Työhönvalmentaja Paula Koskelainen-Nordberg saa loistava palautetta yhteistyöstä Laurilta: ”Paula on hoitanut työt äärettömän hyvin. Kun mä olen jossakin asiassa ollut jotakin mieltä, Paula on ollut samaa mieltä ja panostanut, että asia sujuu. ” Paula kertoo työhönvalmentajan roolista omasta näkökulmastaan: ”Toiset työntekijät tulevat tarvitsemaan työhönvalmennusta tavalla tai toisella läpi työelämänsä. Tarve ilmenee tuettavan omassa elämässä tapahtuvien muutoksien vuoksi tai silloin, kun työpaikassa tulee muutoksia. Näissä tilanteissa oikea-aikainen kevytkin työhönvalmentajan tuki voi auttaa henkilöä pysymään työpaikassaan.” Paula sanoo.

 

Lisää tarinoita