AJANKOHTAISTA BLOGIT OTA YHTEYTTÄ ANNA PALAUTETTA
Arki näyttää meiltä - Toimintakeskus Nyyttipuistossa työskennellään arvostavassa ilmapiirissä


Helsingin Alppikylässä sijaitsevan Toimintakeskus Nyyttipuiston ovelta katsottuna aamupäivä näyttää vauhdikkaalta. Päivän toiminnat ovat juuri alkamassa, kun viimeisetkin palvelunkäyttäjät saapuvat paikalle. Jokaista heistä tervehditään iloisesti ja ohjataan odottamaan päivän alkua.

Jokaisella ohjaajalla on ammatillisesti erilaisia vahvuuksia ja niiden annetaan näkyä arjessa. Esimerkiksi fysioterapeutti-ohjaajat pitävät ryhmää, joka on tällä kertaa lähtemässä myös palvelunkäyttäjien toiveesta käymään kuntosalilla. Paitsi ammatilliset ominaisuudet, myös mielenkiinnon kohteet vaikuttavat kunkin työntekijän työpäivään erilaisten toimintaryhmien muodossa.

On todella hyvä juttu työmotivaation kannalta, että meidän työntekijöiden kiinnostus jotain asiaa kohtaan otetaan täällä niin hyvin vastaan. Itse esimerkiksi vedän Biisipaja-ryhmää, jossa sävelletään, sanoitetaan ja myöskin kuvitetaan yhdessä palvelunkäyttäjien kanssa biisejä. Yhdessä soittamisesta ja laulamisesta saan itsekin energiaa, ohjaaja Matleena Myllyrinne.

Paitsi hyvä työmotivaatio, Nyyttipuiston työntekijöillä on myös kipinää kehittämiseen. Toimintakeskuksen työntekijät ottavatkin tunnettuja innokkuudesta ottaa pallo vastaan erilaisissa haasteissa ja kokeiluissa, sekä säätiön että ulkopuolisten toimijoiden mahdollistamana. Myös toimintakeskuksen sisällä erilaisia ideoita työstetään aktiivisesti ja toisten ideoita tsempataan.

- Vaikka arkea on eletty välillä paineessakin, työntekijöiden keskuudessa on aina vallinnut arvostava ilmapiiri ja ryhmähenki on kenties jopa vahvistunutkin. Meillä ei kysytä vaan autetaan, Myllyrinne pohtii.

Toimintaa seuratessa rento työilmapiiri on helposti aistittavissa. Työntekijät itse ylläpitävät sitä muun muassa spontaanisuudella – yhtäkkiä joku saattaa ehdottaa, että seuraava palaveri pidetäänkin nyyttärimeiningillä ja niin kokouspöytä notkuu tarjottavaa jos toistakin.

- Lisäksi joka toinen torstai pyrimme pitämään keskenämme vapaaehtoisen liikuntatuokion työpäivän jälkeen. Sekin on ollut kivaa, olla yhdessä työn rytmien ulkopuolella, Myllyrinne kertoo.

 

Martinpäivänä Rinnekoti palkitsee työyhteisöjä säätiön arvojen mukaisesta toiminnasta. Vuonna 2017 henkilökunta äänesti Toimintakeskus Nyyttipuiston "Vuoden Martiksi".

 

Teksti ja kuva: Johanna Haaga-Shrestha

Iso työnantaja mahdollisti työpaikan vaihtamisen talon sisällä


Lähihoitaja Kaisa Kaasik toimii ohjaajana Lakiston autismitiimissä Joonatanissa. Aikaisemmin hän työskenteli asumisyksikössä Odilammella. Se oli kolmivuorotyötä. Halusin vaihtaa päivätyöhön. Rinnekoti on iso työnantaja ja vaihtaminen oli mahdollista talon sisällä. Koin autismitiimiin siirtymisen mieluisana uutena haasteena ja myös ammatillisen kehittymisen paikkana. Aluksi toki mietin, että miten pärjään uuden asiakasryhmän kanssa ja miten he hyväksyvät minut. Mutta alkujännityksen jälkeen kaikki on mennyt hyvin.

Aloitin Odilammen asumisyksikössä opiskelijaharjoittelussa ja valmistumisen jälkeen pääsin vaikuiseksi ohjaajaksi. Siellä sain täydellisen perehdytyksen kehitysvamma-alalle. Kun siirryin Joonataniin, perehdyttäminen tapahtui enemmän työn ohessa, olihan ala ja talon toimintatavat jo tuttua. Luen myös vapaa-ajallaan alan kirjallisuutta ja haaveilen sosionomin opinnoista.

Työ autismitiimissä sisältää pääasiassa asiakasohjaukseen liittyviä töitä. Päivien sisältö vaihtelee, vaikkakin toimimme tietyn struktuurin mukaisesti. Olemme palvelunkäyttäjien kanssa paljon ulkona, joka on minulle mieluisaa.

Koen, että ydinosaamistani on erilaisten ihmisten kanssa toimiminen ja kyky asettua toisen ihmisen asemaan. Yritän aina miettiä, minkä takia joku ihminen käyttäytyy juuri niin kuin tekee ja miten minä voisin auttaa häntä.

Tämä työ merkitsee minulle tosi paljon, ja nautin kun näen työni tulokset. Palvelukäyttäjiemme kanssa työ vaatii pitkäjänteisyyttä. Pienten asioiden opetteluun voi mennä pitkä aika, mutta se on hieno fiilis, kun onnistumme.

Työn merkityksellisyys nousee esiin pienistä onnistumisista


Sairaanhoitaja Karo kertoo työstään tutkimus- ja kuntoutusyksikössämme. Hänelle onnistumisen ja merkityksellisyyden kokemuksia työssään tuo se, kun hän huomaa, että omalla työllään on pystynyt vaikuttamaan ja helpottamaan esimerkiksi asiakkaan vaikeaa elämäntilannetta.

Palveluesimiehen työ on monipuolista


Palveluesimies Jonna kertoo videolla työstään kehitysvammaisten henkilöiden asumispalveluissa. Työ kehitysvamma-alalla on monipuolista. Jonna kertoo, että pystyy itse vaikuttamaan työnsä sisältöön ja kokee tekemänsä työn merkitykselliseksi. Hänen mielestään henkilölle, joka pystyy toimimaan muuttuvissa tilanteissa.

Ohjaajan työ sopii ennakkoluulottomille


Tämä työ sopii ennakkoluulottomille henkilöille. Sellaisille, jotka osaavat ottaa toiset huomioon ja kohdata ihmisen sellaisena, kun hän on, kertoo ohjaajamme Aleksi. Kiinnostaisiko sinua työ kehitysvammaisten henkilöiden ohjaajana työllisyyttä ja osallisuutta edistävissä palveluissamme? Katso avoimet työpaikkamme: https://rekry.rinnekoti.fi

Lisää tarinoita