LAHJOITA! AJANKOHTAISTA BLOGIT RINNEKOTI 90v OTA YHTEYTTÄ ANNA PALAUTETTA
Rekrytointitarina

Ohjaajan työ sopii ennakkoluulottomille

Tämä työ sopii ennakkoluulottomille henkilöille. Sellaisille, jotka osaavat ottaa toiset huomioon ja kohdata ihmisen sellaisena, kun hän on, kertoo ohjaajamme Aleksi. Kiinnostaisiko sinua työ kehitysvammaisten henkilöiden ohjaajana työllisyyttä ja osallisuutta edistävissä palveluissamme? Katso avoimet työpaikkamme: https://rekry.rinnekoti.fi

Rekrytointitarina

Palvelupäällikkö Veli-Pekka Karri: Onnistumiset asiakkaiden kanssa palkitsevat

Työskenneltyäni viitisen vuotta sairaanhoitajana sain mahdollisuuden siirtyä esimiestehtäviin. Olen sittemmin toiminut esimiehenä ja osastonhoitajana useamassa yksikössä. Nyt toimin palvelupäällikkönä ja olen esimiehenä monelle entiselle kollegalle.

Aloitin alun perin Rinnekodissa sattuman kautta vuonna 1999 kesätöissä, vaikka minulla ei ollut alalta kokemusta. Olin tehnyt aikaisemmin erilaisia kuljetus- ja varastohommia. Kesätyö innosti alalle ja lähdin opiskelemaan sairaanhoitajaksi. Valmistuttuani palasin Rinnekotiin töihin.  Työskenneltyäni viitisen vuotta sairaanhoitajana sain mahdollisuuden siirtyä esimiestehtäviin. Olen sittemmin toiminut esimiehenä ja osastonhoitajana useamassa yksikössä. Nyt toimin palvelupäällikkönä ja olen esimiehenä monelle entiselle kollegalle.

Tyypillinen työpäiväni koostuu yhteistyötapaamisista esimerkiksi ostaja-asiakkaiden kanssa, ohjaus- ja suunnitteluryhmissä työskentelystä sekä palveluesimiesten tukemisesta. Työnkuvaani kuuluu myös yhteistyö hoitajien sekä asiakkaiden ja heidän omaistensa kanssa. Uskon, että tehtäväni sisältävät tulevaisuudessa enemmän hallinnollista työtä ja erilaisten projektien vetämistä.

Ydinosaamistani ovat pitkä kokemus kehitysvamma-alasta ja työstä neuropsykiatristen, haastavien asiakkaiden sekä heidän verkostonsa kanssa. Osaamistani on myös yhteistyötaidot ja eri hoitopolkujen suunnittelu, eli suunnittelen mitä tukitoimia tarvitaan ja miten palvelunkäyttäjiä ja henkilökuntaa voidaan tukea erilaisissa tilanteissa. Koen, että esimiehenä minulle on todella hyötyä siitä, että olen tehnyt myös itse asiakastyötä.

Työkokemukseni koostuu pääasiassa tilapäishoidon yksiköstämme, jossa koen työni palkitsevaksi silloin, kun huomaamme asiakkaan voinnin kohentuneen. Esimerkiksi asiakkaan psyykkinen vointi kohenee niin, että hän pääsee käymään kotona. Arkiset asiat sekä onnistumiset asiakastasolla ja henkilöstön kanssa tuottavat itselleni paljon iloa.

Positiivisen palautteen antaminen ja vastaanottaminen ovat myös työilon kannalta tärkeitä. Positiivinen palaute ilahduttaa kaikkia ja nostaa motivaatiota. Omaisten palaute on erityisen tärkeässä roolissa, sillä asiakas ei aina kykene itse antamaan selvää palautetta.

Etenkin psykiatrisessa työssä täytyy pystyä sulkemaan työasiat mielestä vapaalla. Työn rajaaminen auttaa osaltaan työssä jaksamista, sillä varsinkin esimiestyössä riskit murehtimiseen ovat korkeammalla.

Valtakunnallisessa mittakaavassa Rinnekoti on erittäin kokenut ja pitkäikäikäinen kehitysvamma-alan toimija. Henkilöstön määrä Rinnekodissa kasvaa koko ajan. Perinteinen tiivis kyläyhteisö Espoon Lakistosta on levittäytynyt yhä laajemmalle. Koen, että meillä Rinnekodissa on hyvä työyhteisö. Hyvässä työyhteisössä työkavereita tuetaan ja arvostetaan toisten vahvuuksia. Asioin työssäni sekä korkeimman johdon että esimerkiksi oppisopimuskoulutuksessa olevien työntekijöiden kanssa. Sanoisin, että Rinnekodissa henkilöstö on erittäin joustavaa ja lähtee hyvin mukaan uusiin työtehtäviin sekä tapoihin tuottaa tehokkaampaa ja parempaa palvelua.

 

Rekrytointitarina

Palveluesimies Taru Salmi: Vammaistyö tuntui heti omalta

Työni on hyvin vaihtelevaa, mikä tekeekin päivistäni niin mielenkiintoisia. Päiväni koostuvat muun muassa tiimipalavereista omien yksiköideni kanssa, asiakaspalavereista asumispalveluiden tai kuntien kanssa sekä yleisistä hallinnollisista tehtävistä. Lisäksi minulla on muutamia omia ryhmiä, joita vedän asiakkaille.

Tulin Rinnekotiin töihin ensimmäisen kerran kesätyöläisenä lukion jälkeen. Työ kehitysvammaisten henkilöiden parissa tuntui heti omalta. Päätin lähteä opiskelemaan alaa ammattikorkeakouluun, josta valmistuin vuonna 2012. Olen koulutukseltani sosionomi. Lisäksi olen käynyt Rinnekodin tarjoaman koulutuksen, jonka myötä valmistuin ratkaisukeskeiseksi neuropsykiatriseksi valmentajaksi.

Valmistumisen jälkeen työskentelin ensin Rinnekodin asumispalveluissa. Asumispalveluissa työskennellessäni olin hieman kriittinen työllistymistä ja osallisuutta edistäviä palveluja (TOT) kohtaan ­- halusin muuttaa asioita ja päästä vaikuttamaan niihin. Siirtymistä asumispalveluista TOT-palveluihin voidaan pitää yhtenä työurani käännekohtana. Yksikön vaihtaminen on ollut minulle loistava ratkaisu, täällä työskenteleminen on ollut hyvin opettavaista ja palkitsevaa. Ajoittain on päässyt myös pyörtämään omia ennakkokäsityksiä asioista. Toimin ensin Pitäjänmäellä toimintakeskus Kornetin esimiehenä ja sieltä siirryin Lakiston työtoimintaan puolitoistavuotta sitten. Nyt alaisuuteeni kuuluu Lakiston työtoimintojen ulko- ja sisätyötiimit eli puutarha, kierrätys- ja kuljetusryhmä, metsäryhmä, remonttiryhmä, nettipaja, verstas, tekstiili-ja käsityöpaja sekä kiertsi.

Työni on hyvin vaihtelevaa, mikä tekeekin päivistäni niin mielenkiintoisia. Päiväni koostuvat muun muassa tiimipalavereista omien yksiköideni kanssa, asiakaspalavereista asumispalveluiden tai kuntien kanssa sekä yleisistä hallinnollisista tehtävistä. Lisäksi minulla on muutamia omia ryhmiä, joita vedän asiakkaille.

Vahvuuksiini työpaikalla kuuluu palvelujärjestelmä- ja yhteiskuntaosaaminen, sekä myös näiden pohjalta tehtävä kehittäminen. Olen aina halunnut vaikuttaa asioihin ja kyseenalaistaa vanhoja käsityksiä. Viihdyn työssäni hyvin juuri sen takia, että pääsen kehittämään työtämme ja kokeilemaan uusia toimintatapoja.

Rinnekodista löytyy todella paljon osaamista ja täällä on hyvä henki. Jos kohtaan työssäni ongelmia, pystyn heti nimeämään monta ihmistä, keneltä voin pyytää apua. Täällä Lakistossa pidän myös siitä, että meillä on monen alan osaajia ja ihmisiä on paljon ympärillä. Yhteistyötä on todella helppo tehdä, kun ihmisiä näkee myös kasvotusten eikä tarvitse olla yhteydessä esimerkiksi pelkän sähköpostin välityksellä. Koen, että hyvä työyhteisö on avointa ja sieltä löytyy huumoriakin. Pidän myös tärkeänä, että kaikilla työyhteisön jäsenillä on selkeät perustehtävät - jokaisessa työssä on oltava osaamista omasta ammattialasta ja myös sosiaali- ja terveysalasta. Se luo työhön monimuotoisuutta sekä lisää työn merkityksellisyyttä.

Koen tällä hetkellä olevani unelmatyössäni, sillä pääsen jatkuvasti kehittämään, kokeilemaan ja vaikuttamaan omaan työkuvaani. Haluan aina painottaa ihmisille jatkuvan ihmettelyn tärkeyttä. Kehitysvamma-ala on murroksessa, joten Rinnekodissa on oikeasti mahdollisuus päästä vaikuttamaan asioihin, kehittämään toimintoja ja kokeilemaan uutta. Haluaisin myös kehottaa kaikkia tutustumaan asiakkaisiimme ja kuuntelemaan heidän tarinoitaan, sillä heidän takiaan me tätä työtä teemme.

Lisää tarinoita