AJANKOHTAISTA BLOGIT OTA YHTEYTTÄ ANNA PALAUTETTATyöntekijämme kertovat

Palvelupäällikkö Veli-Pekka Karri: Onnistumiset asiakkaiden kanssa palkitsevat

Työskenneltyäni viitisen vuotta sairaanhoitajana sain mahdollisuuden siirtyä esimiestehtäviin. Olen sittemmin toiminut esimiehenä ja osastonhoitajana useamassa yksikössä. Nyt toimin palvelupäällikkönä ja olen esimiehenä monelle entiselle kollegalle.

Aloitin alun perin Rinnekodissa sattuman kautta vuonna 1999 kesätöissä, vaikka minulla ei ollut alalta kokemusta. Olin tehnyt aikaisemmin erilaisia kuljetus- ja varastohommia. Kesätyö innosti alalle ja lähdin opiskelemaan sairaanhoitajaksi. Valmistuttuani palasin Rinnekotiin töihin.  Työskenneltyäni viitisen vuotta sairaanhoitajana sain mahdollisuuden siirtyä esimiestehtäviin. Olen sittemmin toiminut esimiehenä ja osastonhoitajana useamassa yksikössä. Nyt toimin palvelupäällikkönä ja olen esimiehenä monelle entiselle kollegalle.

Tyypillinen työpäiväni koostuu yhteistyötapaamisista esimerkiksi ostaja-asiakkaiden kanssa, ohjaus- ja suunnitteluryhmissä työskentelystä sekä palveluesimiesten tukemisesta. Työnkuvaani kuuluu myös yhteistyö hoitajien sekä asiakkaiden ja heidän omaistensa kanssa. Uskon, että tehtäväni sisältävät tulevaisuudessa enemmän hallinnollista työtä ja erilaisten projektien vetämistä.

Ydinosaamistani ovat pitkä kokemus kehitysvamma-alasta ja työstä neuropsykiatristen, haastavien asiakkaiden sekä heidän verkostonsa kanssa. Osaamistani on myös yhteistyötaidot ja eri hoitopolkujen suunnittelu, eli suunnittelen mitä tukitoimia tarvitaan ja miten palvelunkäyttäjiä ja henkilökuntaa voidaan tukea erilaisissa tilanteissa. Koen, että esimiehenä minulle on todella hyötyä siitä, että olen tehnyt myös itse asiakastyötä.

Työkokemukseni koostuu pääasiassa tilapäishoidon yksiköstämme, jossa koen työni palkitsevaksi silloin, kun huomaamme asiakkaan voinnin kohentuneen. Esimerkiksi asiakkaan psyykkinen vointi kohenee niin, että hän pääsee käymään kotona. Arkiset asiat sekä onnistumiset asiakastasolla ja henkilöstön kanssa tuottavat itselleni paljon iloa.

Positiivisen palautteen antaminen ja vastaanottaminen ovat myös työilon kannalta tärkeitä. Positiivinen palaute ilahduttaa kaikkia ja nostaa motivaatiota. Omaisten palaute on erityisen tärkeässä roolissa, sillä asiakas ei aina kykene itse antamaan selvää palautetta.

Etenkin psykiatrisessa työssä täytyy pystyä sulkemaan työasiat mielestä vapaalla. Työn rajaaminen auttaa osaltaan työssä jaksamista, sillä varsinkin esimiestyössä riskit murehtimiseen ovat korkeammalla.

Valtakunnallisessa mittakaavassa Rinnekoti on erittäin kokenut ja pitkäikäikäinen kehitysvamma-alan toimija. Henkilöstön määrä Rinnekodissa kasvaa koko ajan. Perinteinen tiivis kyläyhteisö Espoon Lakistosta on levittäytynyt yhä laajemmalle. Koen, että meillä Rinnekodissa on hyvä työyhteisö. Hyvässä työyhteisössä työkavereita tuetaan ja arvostetaan toisten vahvuuksia. Asioin työssäni sekä korkeimman johdon että esimerkiksi oppisopimuskoulutuksessa olevien työntekijöiden kanssa. Sanoisin, että Rinnekodissa henkilöstö on erittäin joustavaa ja lähtee hyvin mukaan uusiin työtehtäviin sekä tapoihin tuottaa tehokkaampaa ja parempaa palvelua.

 

Lisää tarinoita