8.9.2022

Tarmolassa toiminnan suunnittelu lähtee asiakkaiden yksilöllisistä tarpeista

Porvoossa sijaitseva Toimintakeskus Tarmola tarjoaa päiväaikaista toimintaa aikuisille kehitysvammaisille ja autisminkirjon henkilöille. Päiväaikaisen toiminnan tavoitteena on mm. asiakkaiden toimintakyvyn tukeminen ja edistäminen, osallistaminen toimintaan ja jokapäiväisten taitojen harjoitteluun, kuten vuorovaikutustaitoihin ja uusien asioiden kokeilemiseen. Toimintakeskus Tarmolan toiminta ja tilat suunnitellaan tarpeet huomioiden.

luonnonmateriaaleista (tammenterho, pihlajanmarja ja kävyt) askarreltu teos.

Toiminnassa vain mielikuvitus on rajana. Alkusyksyn kunniaksi askarreltiin yhdessä luontotaideteokset metsästä kerätyistä pihlajamarjoista, tammenterhoista sekä kävyistä.

Kaksi ryhmää, joissa asiakkaiden tuen tarve vaihtelee

Toimintakeskus Tarmolan toiminta on jaettu kahteen eri ryhmään, verstaaseen ja pienryhmään. Näiden ryhmien sisällä on lisäksi yksilöohjattavia asiakkaita sekä pienryhmiä. Pienryhmässä asiakkaat tarvitsevat enemmän tukea ja ryhmäkoko on pienempi, asiakkaita on enimmillään seitsemän. Verstasryhmässä on 13 asiakasta, joiden tuen tarve vaihtelee sanallisesta ohjauksesta vahvempaan tukeen.

Ryhmillä on omat viikko-ohjelmat, joissa on huomioitu asiakkaiden henkilökohtaiset tavoitteet. Asiakas voi itse tehdä valintoja toimintansa sisällöistä. Asiakasta tuetaan kaikissa arjen toiminnoissa itsenäiseen toimijuuteen mm. harjoittelemalla ihmissuhdetaitoja ja käytännöllisiä kodinhoitoon liittyviä asioita. Luovuutta treenataan esimerkiksi askartelemalla ja koristelemalla kauden juhlia. Erilaisia rooleja harjoitellaan vastuutehtävissä, kuten toimimalla asiakaskokouksen sihteerinä, kahvinkeittovuorolainen ja kierrätysvastaava.

Ryhmässä harjoitellaan arjessa vastaan tulevia tilanteita, valintojen tekemistä ja kokeillaan uusia asioita. Valintatilanteet voivat liittyä vaikkapa ruokailuun: haluaako asiakas tänään ruuan kanssa maitoa vai vettä tai minkälaista kastiketta laitetaan salaatin päälle. Kun osa ryhmästä lähtee ulkoilemaan osan jäädessä sisälle, asiakas saa päättää, kumpaan hän osallistuu.

Toiminta voi olla melkein mitä tahansa, vain mielikuvitus on rajana! On esimerkiksi lukupiiriä, kehonhallinnan harjoittelua, siivousta, keittiöaskareita ja kierrätystehtäviä. Yksi porukka voi lähteä kauppaan ostamaan kahvit ja teet toimintakeskukseen. Yhteiskuntaryhmässä keskustellaan ajankohtaisista aiheista ja vaikkapa vaaleista. Peliryhmässä harjoitellaan erilaisia taitoja tai rentoudutaan pelien avulla. Molemmissa ryhmissä ulkoillaan, kuunnellaan musiikkia, rentoudutaan ja nautitaan hemmottelusta.

Pullanleivontaa.

Leivonta on monen asiakkaan mielestä mukavaa puuhaa.

Toiminta suunnitellaan asiakkaiden lähtökohdista

– Toimintakeskus Tarmolassa on päiväohjelmat ja ryhmätoiminnat, mutta meillä asiakkaan ei tarvitse tulla tiettyyn muottiin, vaan asiaa lähestytään toisesta suunnasta. Asiakkaan kanssa tutustutaan kaikessa rauhassa ja hänen toiveita kuunnellaan. Näiden toiveiden ja asiakkaiden yksilöllisten tavoitteiden pohjalta suunnitellaan toimintaa pitkällä ja lyhyellä tähtäimellä, kertoo palveluyksikön johtaja Minna Kalliomäki.

Vuosisuunnitelmia ja aamuinfoja

Toimintasuunnitelma tehdään vuosittain, jossa mm. suunnitellaan seuraavan kauden kehittämistoimintaa, kartoitetaan työntekijöiden koulutustarpeita ja pohditaan tilojen toimivuutta. Suunnitelmaa tehdään yhdessä tiimin ja asiakkaiden kanssa. Puolivuosittain päivitetään jokaisen asiakkaan henkilökohtainen palveluiden toteuttamisen suunnitelma.  Kerran viikossa on asiakaskokous, jossa yhdessä asiakkaiden kanssa mietitään seuraavan viikon ohjelmaa. Päivä alkaa aina aamuinfolla, jossa käydään läpi päivän ohjelma ja läsnäolijat. Tässä vaiheessa on mahdollista tehdä valintoja, jos tarjolla on monenlaista ohjelmaa.

valintataulu, jossa kuvat ulkoilu ja askartelu sekä aamu.

Asiakkaat saavat aamuisin valita mihin toimintaan haluavat osallistua, tällä kertaa ulkoiluun vai askarteluun. Toiminnan valittuaan asiakas käy laittamassa kuvan alle oman nimensä.

Tilat palvelevat asiakkaiden tarpeita

Myös tiloja sopeutetaan asiakaslähtöisesti. Esimerkiksi kalusteita tai tekstiileitä ei valita vain sen perusteella, mikä miellyttää silmää, vaan myös asiakkaiden tarpeiden ja heiltä saadun palautteen mukaan. Tila-asioita käsitellään vuosisuunnittelun yhteydessä ja tarpeen mukaan myös muulloin. Kalliomäki kertoo esimerkin akustiikkaparannuksesta, joka Tarmolassa toteutettiin heti muuton jälkeen:

– Tiimi ja asiakkaat huomioivat, että täällä kaikuu todella paljon, ja huono akustiikka aiheutti monelle ylimääräistä kuormitusta. Saimme tilanteen korjattua erilaisin akustiikkalevyin, sermein ja verhoin.

Kalliomäki painottaa, että vaikka kyseessä ryhmämuotoinen palvelu, toiminta on silti yksilöllistä. Tarmolan toimintakeskuksen nettisivuilta voi lukea esimerkkejä toiminnasta, mutta se ei kerro koko totuutta, sillä toimintaa räätälöidään asiakkaiden tarpeiden mukaan.

– Jos etsii päiväaikaisen toiminnan palvelua, meihin kannattaa olla yhteydessä ja keskustella omista tarpeista ja toiveista. Me pohdimme ja ideoimme mielellämme uuden asiakkaan kanssa, millaista toimintaa juuri hänelle voisi järjestää.

Aiheeseen liittyvät