24.8.2020

Mitä vaikutuksia koronavirustilanteella on toimintaamme? (uutinen päivitetty 26.8.2020)

Tälle sivulle olemme koonneet (16.3.2020 alkaen) tietoa miten koronavirustilanne vaikuttaa toimintaamme. Muutosten tavoitteena on osaltamme kantaa vastuuta ja hidastaa koronaviruksen leviämistä. Päivitämme tietoa tänne jatkuvasti. Kiitämme jo tässä vaiheessa yhteistyöstä ja ymmärryksestä. Huoli asiakkaidemme, läheistemme ja työntekijöidemme terveydestä on yhteinen. Poikkeuksellisen koronavirustilanteen tuomista rajoitteista huolimatta, meille on edelleen tärkeintä asiakkaittemme mielekäs ja turvallinen arki.

Toimintamme perustuu aina viranomaisten antamiin ohjeistuksiin, joiden tarkoituksena on suojella sekä asiakkaitten että henkilökunnan terveyttä. Diakonissalaitoksella toimii valmiustyöryhmä, jonka jäsenenä on myös Rinnekodin edustajia. Työryhmän tehtävänä on aktiivinen viranomaisseuranta, ohjeiden laatiminen ja kysymyksiin vastaaminen. Olemme pitäneet lähes päivittäin etäpalaverit yksikköjen johtajien kanssa sekä tiedostustilaisuuksia koko henkilökunnalle. Tämä siksi, että muuttuvassa tilanteessa asioista yhdessä keskusteleminen ja annettujen ohjeiden läpikäyminen on ensiarvoisen tärkeää.

Me Rinnekodissa olemme varautuneet hyvin. Henkilöstömitoituksemme on lupien mukaiset ja henkilöstöresurssit hyvällä tasolla. Seuraamme koronatilannetta jatkuvasti ja olemme tietoisia, että tilanne saattaa muuttua viikkojen kuluessa. Tavoitteenamme on varautua koronatilanteen aiheuttamiin mahdollisiin muutoksiin mahdollisimman hyvin ennakoiden. Suojavarusteiden tilanne yksiköissämme on hyvä. Teemme kaikkemme, että asiakkaiden hyvä ja turvallinen elämä palveluissamme jatkuu poikkeusoloista huolimatta.

Asiakkaille olemme järjestäneet asiakasinfoja säännöllisesti.  Asiakkaiden infon materiaaleissa hyödynnämme selkokielen lisäksi myös kuvakommunikaatiota ja tukiviittomia. Infotilaisuuksissa olemme käyneet läpi mm. mikä korona-virus on, miten se leviää, mitä voimme tehdä leviämisen estämiseksi, keskustelleet yhdessä miltä hallituksen asettamat rajoitustoimet tuntuvat sekä ideoineet toimintaa. Olemme hankkineet asiakkaiden käyttöön lisää tabletteja, joilla asiakkaamme voivat pitää yhteyttä läheisiin ja osallistua etäinfoihin. Henkilökuntamme auttaa yhteydenpidossa tarvittaessa.

Jos Sinulla on kysymyksiä läheisesi elämään liittyen, ole rohkeasti yhteydessä yksikön henkilökuntaan, he auttavat kyllä. Selviämme tästä, yhdessä ja sydän mukana.

 

ASUMISEN TUEN PALVELUT

  • Valtakunnallisten suositusten mukaisesti suosittelemme, että ympärivuorokautisen hoidon yksiköissä, joissa on iäkkäitä tai riskiryhmään kuuluvia asiakkaita, yhteisiin asiakastiloihin pääsyä rajataan edelleen pääsääntöisesti yksikön henkilökuntaan ja asiakkaisiin. Covid-19-infektio on yleisvaarallinen tartuntatauti, jonka tiedetään olevan vaarallinen erityisesti iäkkäille ja muille riskiryhmiin kuuluville ihmisille.
  • Ympärivuorokautisen asumisen yksiköiden iäkkäille ja muihin riskiryhmiin kuuluville asiakkaille järjestetään mahdollisuus tavata turvallisesti läheisiään esimerkiksi ulkona riittävästä suojautumisesta huolehtien.
  • Vierailut eivät ole kiellettyjä, mutta suosittelemme niitä edelleenkin välttämään. Suositus ei koske asiakkaalle välttämätöntä palvelua antavia henkilöitä kuten esimerkiksi kuntoutustyöntekijöitä tai henkilökohtaisia avustajia. Asiakkaamme voivat myös vierailla läheistensä luona.
  • Kaikissa tapaamisissa tulee kiinnittää erityistä huomiota siihen, että niihin tullaan vain täysin terveenä! Tapaamisissa on tärkeää huolehtia hyvästä käsihygieniasta ja turvaväleistä. Suojaimien käytöllä on mahdollista suojata tartunnoilta läheisiään.

Emme ota vastaan ryhmien vierailuja yksiköihimme toistaiseksi.

TYÖLLISTYMISEN JA OSALLISUUDEN PALVELUT

(päivitetty 21.8.2020)

Kaikki Rinnekodin Työllistymisen ja osallisuuden palveluiden yksiköt ovat auki normaalisti. Toiminnan järjestämisessä huomioidaan koronaan liittyvät riskit, esimerkiksi hygieniaan sekä ruokailun ja siivoukseen järjestämiseen kiinnitetään erityistä huomiota. Toimintaan ei saa osallistua lievästikään sairaana.

Eläkeikäisten kerhot jatkavat myös toimintaa elokuussa. Mikäli toimintaan osallistuminen ei ole mahdollista, tarjoamme edelleen vaihtoehtoisena palveluna eläkeikäisten etälivelähetyksiä.

Rinnekoti jatkaa ja kehittää edelleen etäpalveluita. Palvelut voidaan yhdistää perinteisten työllistymisen ja osallisuuden palveluiden rinnalle täydentäväksi palveluksi tai sitä voidaan hyödyntää erilaisissa poikkeustilanteissa. Palvelut on kuvattu www.rinnekoti.fi/toimipiste/etapalvelut.

 

LAPSI- JA PERHEPALVELUT

Koska koronaviruksen tartuntariski ei ole ohittunut, leviämisen hidastamisen vuoksi emme suosittele, että yksiköissämme vieraillaan. Suosittelemme ensisijaisesti tapaamisia ulkona turvavälein.

Vierailu on tapauskohtaisesti mahdollista lasten omaisille, jos he ovat oireettomia. Mahdolliset vierailut yksiköiden sisällä tulee järjestää hyvää hygieniaa noudattaen ja siten, etteivät muut lapset tai henkilökunta altistu mahdollisen koronavirustapauksen tullen. Sovi vierailusta yksikössä aina etukäteen ja noudata yksiköstä saamiasi ohjeita.

Emme ota vastaan ryhmien vierailuja yksiköihimme.

Kuntakohtaisesti on erilaisia ohjeita mm. lasten kotilomiin liittyen. Noudatamme jokaisen lapsen ja nuoren kohdalla kuntakohtaisia ohjeita.

 

TAPAHTUMAT

Järjestämämme tapahtumat siirtyvät myöhemmin ilmoitettavaan ajankohtaan.

Kaikki yleisötilaisuudet, seminaarit ja tutustumisvierailut tiloissamme on peruttu.

Aiheeseen liittyvät