AJANKOHTAISTA BLOGIT OTA YHTEYTTÄ ANNA PALAUTETTA

Tietosuoja

Rinnekoti-Säätiön henkilötietojen suojaperiaatteet

Yksityisyydensuojasi on meille tärkeä

Rinnekoti-Säätiö, mukaan lukien sen konserniyhtiöt, on sitoutunut toiminnassaan noudattamaan soveltuvia tietosuojalakeja ja muita lakeja. Tällä sivulla kuvataan Rinnekoti-Säätiön henkilötietojen käsittelyä koskevat käytännöt.

Annamme tietosuojaan liittyviä lisätietoja yksittäisten palvelujemme yhteydessä. Mikäli palvelujen yhteydessä annettujen lisätietojen ja tällä sivulla kuvattujen käytäntöjen välillä  ilmenee ristiriitaisuutta, on palvelujen yhteydessä annettu lisätieto ensisijainen.

Miksi käsittelemme henkilötietoja?

Rinnekoti-Säätiö käsittelee henkilötietoja palvelujen tuottamiseksi ja säätiön tarkoituksen toteuttamiseksi. Palvelumme voivat olla osa laajempaa palvelukokonaisuutta, joissa palvelua toteutetaan myös muiden organisaatioiden toimesta, joilla on omat tietosuojakäytäntönsä. Suosittelemme, että tutustut myös muiden palvelukokonaisuuteen osallistuvien tahojen tietosuojakäytäntöihin.

Kuka on Rinnekoti-Säätiön käsittelemien henkilötietojen rekisterinpitäjä?

Rinnekoti-Säätiö käsittelee sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutoiminnassaan henkilötietoja pääsääntöisesti näiden palvelujen lakisääteisten järjestämisvelvollisten tahojen (kuten eri kuntien tai kuntayhtymien sosiaali- ja terveystoimien) toimeksiannosta ja lukuun. Näiltä osin Rinnekoti-Säätiön keräämien ja käsittelemien henkilötietojen (asiakas- ja potilastietojen) henkilötietolain 3§:n tarkoittama rekisterinpitäjä on aina kyseinen Rinnekoti-Säätiöltä palveluita ostava kunta tai kuntayhtymä, käytännössä siis kotikuntasi. Kun haluat tarkempia tietoja Rinnekoti-Säätiön palveluiden yhteydessä käsiteltyjen henkilötietojen sisällöstä, käyttötarkoituksesta, suojaamisesta, luovuttamisesta tai oikeudestasi tarkastaa tai korjata Rinnekoti-Säätiön palveluiden yhteydessä kerättyjä tietojasi, tutustu kotikuntasi sosiaali- ja terveystoimen laatimiin sosiaali- ja terveyspalveluiden rekisteri-/tietosuojaselosteisiin. Nämä selosteet sekä niihin liittyvät ohjeet löytyvät oman kuntasi verkkosivustolta.

Niiltä osin kuin Rinnekoti-Säätiö käsittelee henkilötietoja joko oman toimintansa tai suoraan asiakkaalle tarjottavien palveluiden (kuten asuntojen vuokraaminen) toteuttamiseksi, on Rinnekoti-Säätiö kyseisten henkilörekisterien henkilötietolain 3§:n tarkoittama rekisterinpitäjä. Tarkemmat tiedot tällaisten henkilörekisterien sisällöstä, käyttötarkoituksesta, tietojen luovutuksista ja rekistereihin merkittyjen henkilöiden oikeudesta tarkastaa ja korjata omat tietonsa on kuvattu kunkin henkilörekisterin rekisteri-/tietosuojaselosteessa. Nämä selosteet ovat saatavilla kyseisten palveluiden yhteydessä tai Rinnekoti-Säätiön tietosuojavastaavalta.

Mitä tietoa keräämme ja käsittelemme?

Rinnekoti-Säätiö kerää ja käsittelee tuottamiensa sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluiden yhteydessä joko kyseisten palveluiden lakisääteisten tai muutoin palveluiden järjestämisvelvollisten (rekisterinpitäjien) määrittämiä tietoja. Lisäksi Rinnekoti-Säätiö kerää ja käsittelee henkilötietoja tarpeellisin osin oman toimintansa toteuttamiseksi, esimerkiksi palveluiden laskuttamiseksi ja toimintansa ohjaamiseksi. Kunkin henkilörekisterin tietosisältö ja käyttötarkoitus on kuvattu yksityiskohtaisesti ko. henkilörekisterin rekisteri-/tietosuojaselosteessa.

Luovutammeko henkilötietoja?

Rinnekoti-Säätiö ei luovuta henkilötietojasi kolmansille osapuolille muuta kuin seuraavissa tilanteissa:

Kun henkilötietoja kerätään ja käsitellään palvelujen lakisääteisten järjestämisvelvollisten (kuntien ja kuntayhtymien) toimeksiannosta ja lukuun; näissä tilanteissa kaikki kerätyt henkilötiedot kuuluvat kyseisten tahojen (rekisterinpitäjien) ylläpitämiin henkilörekistereihin, eikä Rinnekoti-Säätiö voi rajoittaa tietojen luovuttamista näille tahoille. Tarkemmat tiedot näiden tietojen luovuttamisesta kolmansille osapuolille on kuvattu kunkin rekisterinpitäjän laatimissa rekisteri-/tietosuojaselosteissa; tai kun tietojen luovuttaminen perustuu lakiin, viranomaisohjeistukseen tai kunkin henkilörekisterin käyttötarkoituksen kannalta olennaisille tahoille, kuten pankeille, verottajalle tai muille viranomaiselle. Tarkemmat tiedot tietojen luovuttamisesta on kuvattu kunkin henkilörekisterin rekisteri-/tietosuojaselosteessa; tai
kun henkilötietojen luovutus on välttämätöntä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden välillä palvelujen toteuttamiseksi ja asiakas- ja potilasturvallisuuden varmistamiseksi; tai kun olet antanut yksilöidyn suostumuksesi tietojen luovuttamiseen.

Rinnekoti-Säätiö ei luovuta henkilötietoja Euroopan Unionin (EU) tai Euroopan Talousalueen (ETA) ulkopuolelle.

Mitä teemme suojataksemme henkilötietojasi?

Kiinnitämme erityistä huomiota tietosuojaan ja tietoturvaan tuotteidemme ja palvelujemme suunnittelussa ja tuottamisessa. Suojaamme henkilötietoja sekä viranomaisten ja palvelujen tilaajien antamien ohjeiden, Rinnekoti-Säätiön sisäisten tietosuojapolitiikkojen ja -ohjeiden, sekä tietosuoja- ja tietoturva-alan standardien ja parhaiden käytäntöjen määrittämillä menetelmillä.

Olemme kohdistaneet erityisiä vastuita henkilötietojen suojaan ja turvallisuuteen liittyvissä asioissa. Vahvistamme sisäisiä käytäntöjämme ja ohjeitamme asianmukaisella toimintojen valinnalla, mukaan luettuna riskinhallinta, turvallisuussuunnittelu, koulutus ja tietosuoja-arvioinnit. Rajoitamme myös pääsyn henkilötietoihin vain niille henkilöille, joilla on työtehtäviensä suorittamiseksi perusteltu tarve saada käsitellä kyseisiä tietoja.

Mitkä ovat oikeutesi?

Sinulla on oikeus tietää, mitä henkilökohtaisia tietoja Rinnekoti-Säätiöllä on sinusta. Sinulla on oikeus lain sallimissa puitteissa vaatia virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon korjaamista tai poistamista. Voit myös kieltää Rinnekoti-Säätiötä käsittelemästä itseäsi koskevia tietoja sellaista käyttötarkoitusta varten, jonka tietojen keräämistä tai käsittelyä ei säädellä lainsäädännöllä, viranomaisohjeistuksella tai palveluiden järjestämisvelvollisten Rinnekoti-Säätiölle antamilla ohjeilla.

Voit käyttää oikeuksiasi ottamalla yhteyttä oman kotikuntasi sosiaali- ja terveystoimeen niissä tapauksissa, joissa kyse on sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluiden yhteydessä kerätyt ja käsiteltävät henkilötiedot. Muissa tapauksissa voit olla yhteydessä Rinnekoti-Säätiön palvelutoimintayksikköön tai tietosuojavastaavaan. Jos et ole varma miten tulisi toimia, voit aina kysyä neuvoa Rinnekoti-Säätiön tietosuojavastaavalta.

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät yhteystiedot

Sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluihin liittyvien asiakas- ja potilastietojen osalta ole yhteydessä oman kotikuntasi sosiaali- ja terveystoimeen. Yhteystiedot, henkilötietojen käsittelyyn liittyvät rekisteri-/tietosuojaselosteet, sekä tarkastusoikeuden toteuttamiseen liittyvät lomakkeet ja ohjeet löytyvät kuntasi verkkosivuilta.

Rinnekoti-Säätiön omiin henkilörekistereihin liittyvissä tai muissa yksityisyyden suojaan liittyvissä kysymyksissä voit ottaa yhteyttä Rinnekoti-Säätiön tietosuojavastaavaan.

Postiosoite:

Rinnekoti-Säätiö
Tietosuojavastaava
Rinnekodintie 10
02980  Espoo

Sähköposti: tietosuojavastaava@rinnekoti.fi

Puhelin: 02063 855 11 (vaihde)

 

Muutokset näihin henkilötietojen suojaperiaatteisiin

Teemme ajoittain päivityksiä näihin henkilötietojen suojaperiaatteisiin palvelujemme muutosten tai rekisterinpitäjiltä saamiemme ohjeiden vuoksi, sekä selventääksemme kokemukseen ja asiakaspalautteeseen perustuvia käytäntöjämme. Kun teemme muutoksia, päivitämme "viimeksi päivitetty" -ajankohdan tämän sivun alaosaan. Suosittelemme, että tarkistat näiden henkilötietojen suojaperiaatteiden sisällön säännöllisin väliajoin, jotta pysyt ajan tasalla mahdollisista muutoksista.

Viimeksi päivitetty: Helmikuu 2017.

 

© Rinnekoti-Säätiö sr 2017, päivitetty 2017/02